ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πρωτότυπη δίγλωσση έκδοση για τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια (nZEB), και για το μείζον θέμα της βιωσιμότητας και της μείωσης των εκπομπών CO2 για την εξάλειψη της ενεργειακής κρίσης, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την αειφορία της Γης. Μέσα από ένα εκτενές κεφάλαιο δίνονται ο ορισμός των κτιρίων nZEB, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, αλλά και τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι σχεδιασμού κτιρίων nZEB. Παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά 20 παραδείγματα κτιρίων απ’ όλο τον κόσμο, με στόχο να μεταφέρουν τεχνογνωσία και ιδέες σε όσους δραστηριοποιούνται ενεργά με την ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη των κατασκευών.

Τα κτίρια που επιλέχθηκαν είναι σύγχρονα, ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και υλικά και καλύπτουν όλες τις χρήσεις, όπως κατοικίες, χώρους εργασίας, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία κτλ. Είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ή έχουν διακριθεί με τις υψηλότερες πιστοποιήσεις ενεργειακής απόδοσης και πολλά από αυτά λειτουργούν εκτός δικτύου.

Φωτογραφίες, σχέδια και ενεργειακά διαγράμματα διευκολύνουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

Διαστάσεις: 25 cm x 27,5 cm
Σελίδες: 232
Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)
ISBN: 978-960-6803-24-6

Τιμή αγοράς: 50,00 €

Τιμή πώλησης 45,00 €
Τιμή ηλεκτρονικής αγοράς:45,00 €

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.