οικοδομικα

MEGAGROUT 100 & MEGAGROUT 101

Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικά, μη συρρικνούμενα

DUROSTICK D-55

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο

KEBE

Τούβλα εμφανή

SKOUTELAS

Σκυροδέματος αδιατάρακτη κοπή

YTONG

Δομικά μονωτικά στοιχεία

ULTRAFAST

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, ταχείας πήξης

SIDEFOR

Οπλισμού κλωβοί τρισδιάστατοι

ΕΒΕΛ

Μεταλλικές κατασκευές

SIKA WT-200P

Πρόσμεικτο στεγανοποητικό σκυροδέματος

DUROFIX

Κονίαμα επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο

FITSTEEL

Πλέγματα ειδικών απαιτήσεων

FLEX PU-40 & FLEX PU-20

Μαστίχες πολυουρεθανικές, σφραγιστικές, συγκολλητικές

JOINTEX

Μαστίχη σφράγισης αρμών

MEGACRET - 40 GEO

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ταχύπηκτο

DUROSTICK D-55

Κονίαμα επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.