επιχρισματα

DAMASK

Πατητή τσιμεντοκονία

VELVET DECO

Πατητή τσιμεντοκονία, διακοσμητική

TECHNIENTOS

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου & τοίχου

VIVECHROM

Στόκος σπατουλαρίσματος

ISOMAT ACRYL DECO

Ακρυλικές, παστώδεις διακοσμητικές επικαλύψεις

DECO CIRÉ

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου & τοίχου

GRANULAR ULTRA

Στόκος εξομάλυνσης, ρητινούχος, ινοπλισμένος

DAMASK

Επίχρισμα διακοσμητικό

DUROSTICK DS-252 FLEX

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου & τοίχου, εύκαμπτη

3G THERMO INTERIOR

Χρώμα ενεργειακής αναβάθμισης, εσωτερικής χρήσης

DS - 258 DECO MICRO FLEX

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδων & τοίχων, σε μορφή πάστας

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.