Ενεργειακή αναβάθμιση εμπορικού κέντρου στο Μιλάνο με πιστοποίηση BREEAM

To εμπορικό κέντρο Centro Sarca βρίσκεται στο Sesto San Giovani, περιοχή η οποία θεωρείται από τις πιο πυκνοκατοικημένες του Μιλάνου στην Ιταλία.
Αποτελείται από δύο υπόγεια για τη στάθμευση αυτοκινήτων, μία υπεραγορά στο ισόγειο, χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων και γραφεία διοίκησης στο επίπεδο του ημιωρόφου, 80 μικρού έως μεσαίου μεγέθους καταστήματα λιανικής με επιπλέον 14 εστιατόρια - καφέ στον Α’ όροφο και 10 αίθουσες κινηματογράφου με υπαίθριους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο Β’ όροφο. Οι προσβάσεις στους χώρους εσωτερικά πραγματοποιούνται μέσω δύο πλατειών στις εισόδους του κτιρίου, οι οποίες συνδέονται με ένα μεγάλο κεντρικό διάδρομο.

Σχεδιασμός & εργασίες ανακαίνισης
Οι εργασίες ανακαίνισης αφορούσαν εξωτερικά στο κέλυφος του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο και εσωτερικά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού αναπτύχθηκε η στρατηγική αειφορίας με την εφαρμογή της BREEAM, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των συντελεστών του έργου ανακαίνισης όπως του ιδιοκτήτη, των μελετητικών ομάδων, των εταιρειών κατασκευής, των εργαζόμενων, των πελατών του πολυκαταστήματος κτλ.
Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, καθώς το κέντρο συνέχιζε απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Αυτό αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία κατασκευής, καθώς και για την ομάδα διαχείρισης της λειτουργίας του Centro Sarca. Βασικός στόχος, ο οποίος επιτεύχθηκε, ήταν η λιγότερη δυνατή όχληση (θόρυβος, σκόνη κτλ.), προερχόμενη από τις εργασίες, στους εργαζόμενους και στους πελάτες του εμπορικού κέντρου, καθώς και στους γειτνιάζοντες χώρους και στα γειτνιάζοντα κτίρια.
Πέραν της αισθητικής αναβάθμισης εξωτερικά και εσωτερικά, κύριο στόχο αποτέλεσε η βελτίωση των αειφόρων χαρακτηριστικών του κτιρίου και της λειτουργίας του, ωθώντας τον ιδιοκτήτη στην εφαρμογή της πιστοποίησης BREEAM.

Κύρια χαρακτηριστικά & προδιαγραφές αειφορίας
Το κτίριο πιστοποιήθηκε με το πρότυπο BREEAM Europe Commercial 2009 Retail με βαθμολόγια Pass σε επίπεδο Post Construction (αποπερατωμένο κτίριο) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κελύφους, των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαχείριση εργοταξίου κατασκευής και λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπήρξε άρτια περιβαλλοντική διαχείριση του εργοταξίου με σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, αποτροπή και ελαχιστοποίηση σκόνης, θορύβων και ρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντικές πολιτικές για τη χρήση των υλικών του εργοταξίου.
Σχεδιάστηκε αρχικά και υλοποιήθηκε στην πορεία η λειτουργική παραλαβή συστημάτων σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε η βέλτιστη απόδοση κατά τη λειτουργία του κέντρου για τα συστήματα αερισμού, φωτισμού, νερού και BMS (building management system).
Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε οδηγός χρήσης του κτιρίου για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του κτιρίου από τους εργαζόμενους.

Μεταφορές
Το κτίριο έχει άριστη επίδοση στον τομέα των μεταφορών, αποσπώντας βαθμολογία 83% στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παρέχει άμεση πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ και λεωφορεία), 50 στεγασμένες θέσεις ποδηλάτων στον περιβάλλοντα χώρο και αποκλειστικούς δρόμους ποδηλάτων και πεζών εντός του οικοπέδου. Επιπλέον, υπάρχουν αποκλειστικοί χώροι παραδόσεων εμπορευμάτων μη θεατοί στους επισκέπτες του κτιρίου και παρέχονται όλες οι ευκολίες πρόσβασης για ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες, όπως Α.Μ.Ε.Α., εγκυμονούσες γυναίκες, οικογένειες με παιδιά κτλ.
Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη τριών σημείων πληροφοριών εντός του κτιρίου, τα οποία μεταξύ άλλων παρέχουν στους επισκέπτες απευθείας πληροφόρηση για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού διαδρομής μέσω οθονών αφής.

Διαχείριση ενέργειας & νερού
Όλες οι κεντρικές / κοινόχρηστες μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου ελέγχονται και προγραμματίζονται για τη λειτουργία τους μέσω του BMS.
Οι 22 κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με συστήματα μεταβλητής συχνότητας και αισθητήρες, ελέγχοντας την ταχύτητα σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης.
Όλος ο φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους πραγματοποιείται με λαμπτήρες φωτοδιόδων (LED). Στους βοηθητικούς χώρους (χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθήκες και μηχανοστάσια) χρησιμοποιούνται λαμπτήρες φθορισμού με στραγγαλιστικά πηνία.
Για την επίτευξη εξοικονόμησης του νερού όλα τα εξαρτήματα στους χώρους υγιεινής είναι αυτοματοποιημένα και χαμηλής ροής (π.χ. βρύσες με υπέρυθρους ανιχνευτές και ροή 5 λίτρων ανά λεπτό). Περαιτέρω, όλα τα είδη φυτών στον περιβάλλοντα χώρο και στο Β' όροφο επιλέχθηκαν με γνώμονα τη δυνατότητα τους να ευδοκιμήσουν στις τοπικές κλιματικές συνθήκες του Μιλάνου, μειώνοντας την κατανάλωση νερού που απαιτείται για την άρδευση.

Διαχείριση αποβλήτων κατά την κατασκευή & λειτουργία
Η διαχείριση αποβλήτων έχει εξαιρετική επίδοση, αποσπώντας βαθμολογία 86% και ένα επιπλέον βαθμό καινοτομίας.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μεγάλα ποσοστά 8 κατηγοριών αποβλήτων (συσκευασίες, αδρανή, μέταλλα, ηλεκτρολογικά, πλακάκια & κεραμικά, γύψος, γυαλί και μεικτά) ανακυκλώθηκαν και αποτράπηκε η εναπόθεσή τους σε χωματερές.
Περαιτέρω, στο έτοιμο σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε υπήρχαν στη σύστασή του ανακυκλωμένα αδρανή σε ποσοστό 29% (κατά βάρος).
Η ανακύκλωση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου εξασφαλίζεται με μεγάλους αποκλειστικούς χώρους εναπόθεσης, υποδομές (έχουν εγκατασταθεί 5 μεγάλες πρέσες) και διαδικασίες για την ανακύκλωση χαρτιών, χαρτιών συσκευασίας, πλαστικών, αλουμινίου, μπαταριών, μελάνια εκτυπωτών και ληγμένων φαρμάκων.

Φύτευση & πανίδα περιβάλλοντος χώρου
Η υπάρχουσα φύτευση προστατεύθηκε και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια ανασχεδιασμού και κατασκευής του περιβάλλοντος χώρου. Η οικολογική αξία ενισχύθηκε με 14 νέα είδη φυτών που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα, καθώς και με την εγκατάσταση φωλιών για πουλιά. Επιπλέον, στο υπάρχον αρδευτικό σύστημα τοποθετήθηκαν αισθητήρες βροχής και υγρασίας του εδάφους.

Άμβλυνση επιπτώσεων από τη ρύπανση
Το πολυκατάστημα βρίσκεται σε οικόπεδο εντός μιας ευρύτερης περιοχής με χαμηλό κίνδυνο πλημμύρας. Αυτή η ευρύτερη περιοχή είχε χαρακτηριστεί μολυσμένη λόγω της βαριάς βιομηχανικής χρήσης στο παρελθόν, η οποία όμως εξυγιάνθηκε πριν την αρχική κατασκευή του κτιρίου.
Τα επίπεδα θορύβου λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου είναι χαμηλά και εντός των ορίων των διεθνών προτύπων, χωρίς να επηρεάζουν ευαίσθητα σε θέματα θορύβου γειτονικά κτίρια, όπως σχολεία, πάρκα και δημόσιους κήπους.
Η αναβάθμιση του Centro Sarca τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά επιτυγχάνει να ικανοποιεί τις ανάγκες των επισκεπτών και των εργαζομένων του, προσφέροντας ένα ευχάριστο, λειτουργικό και άνετο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα αειφορίας λόγω των ποιοτικών και αυστηρών προδιαγραφών από την εφαρμογή της πιστοποίησης BREEAM.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική & Η/Μ Μελέτη: Lombardini22 S.R.L
Σύμβουλοι Αειφορίας: Ecoveritas και Habitech S.R.L.
Πιστοποίηση Αειφορίας: BREEAM
Αξιολογητής BREEAM: Παντελής Λεβαντής
Λειτουργική παραλαβή συστημάτων: REAG SpA and Habitech S.R.L
Αρχιτεκτονική τοπίου: Euroambiente S.R.L
Τεχνική εταιρεία κατασκευής: CMB και COIVER Sign & Color S.R.L
Ιδιοκτήτης: IGD Management S.R.L.
Τοποθεσία: Via Milanesse, Μιλάνο, Ιταλία
Επιφάνεια κτιρίου: Ανωδομή 46.640 m², υπόγεια 45.000 m²
Χρόνος μελέτης: 2013
Χρόνος κατασκευής: Μάϊος 2014 - Νοέμβριος 2015 

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αρχιτεκτονικό γραφείο

Αρχιτεκτονικό γραφείο "TVZEB" μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ιταλία

Το TVZEB είναι ένα πειραματικό κτίριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, που λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές του βιώσιμου σχεδιασμού από την κατασκευή και την ένταξη στο τοπίο έως και την αποσυναρμολόγηση.…
Κατοικία με θέα τον Ατλαντικό ωκεανό, στην Ισπανία

Κατοικία με θέα τον Ατλαντικό ωκεανό, στην Ισπανία

Ο Ισπανός αρχιτέκτονας Alberto Campo Baeza σχεδίασε μία ριζοσπαστική κατοικία σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στην παραλία Cádiz της Ισπανίας με θέα το απέραντο του Ατλαντικού ωκεανού. Η κατοικία αναπτύσσεται σαν…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.