Ακαδημία "Evelyn Grace", στο Λονδίνο

Πρόκειται για ένα πρότυπο κτίριο με κύριο χαρακτηριστικό την ενσωμάτωση τεσσάρων σχολείων σε ένα σχολείο.
Στόχος της κατασκευής
Η ακαδημία Evelyn Grace Academy στο Brixton του Λονδίνου έχει σκοπό όχι μόνο να διευρύνει τον εκπαιδευτικό πλουραλισμό αυτού του ενεργού και ιστορικού μέρους της πόλης, αλλά και να ενισχύσει το κτιριακό περιβάλλον σε μια έντονα χαρακτηρισμένη αστική περιοχή. Η στρατηγική τοποθεσία του χώρου εντός των δύο βασικών αρτηριών προσδίδει στη φόρμα του κτιρίου μια αίσθηση διαφάνειας. Κατά συνέπεια, το κτίριο αποκτά έναν αστικό χαρακτήρα και μια ταυτότητα, που είναι ευανάγνωστη στις τοπικές και γειτονικές ζώνες. Ο κύριος στόχος της κατασκευής του κτιρίου ήταν να αναβαθμίσει και να ανακαινίσει την υπάρχουσα τοπική κοινωνία.
Αυτός ο στόχος πραγματοποιείται: α) με την υποστήριξη των πολιτών με προβλήματα στην εύρεση εργασίας μέσα από την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και ευκαιριών και
β) με τον ταυτόχρονο εφοδιασμό των πολιτών με εργασιακή στήριξη, παρέχοντας τους περισσότερες ευκαιρίες στη μόρφωση.
Παράλληλα και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κτιρίου, ο στόχος ήταν να συμβάλει στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών, να αναπτύξει τις μαθητικές ικανότητες των δεύτερων, καθώς και την άνετη μετάβασή τους στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Περιγραφή του κτιριακού όγκου
Η ακαδημία καταλαμβάνει συνολική έκταση 1,4 εκταρίων με χωρητικότητα 1.200 ατόμων. Τα σχολεία που φιλοξενούνται στο χώρο περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως χώρους εκγύμνασης και χορού, που είναι προσβάσιμες στους κατοίκους πέραν του εργασιακού ωραρίου.
Για να διατηρήσει την εκπαιδευτική ιδεολογία που πρεσβεύει, δηλαδή πολλά σχολεία να συνυπάρχουν,   μαζί στον ίδιο χώρο, η κατασκευή δημιουργήθηκε με φυσικά σημεία απομόνωσης, τα οποία και ενσωματώθηκαν σε χώρους υψηλής λειτουργίας και χρήσης, με αποτέλεσμα το κάθε ένα από τα τέσσερα μικρά σχολεία να αποκτήσει διακριτή ταυτότητα τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Η προστατευτική επίστρωση του εξωτερικού χώρου που αποτέλεσε και το κλειδί του όλου σχεδιασμού, ανάγκασε την ομάδα των μηχανικών να ανταποκριθούν σ' αυτήν την πρόκληση, υπερπηδώντας μεγάλα εμπόδια, όπως τα προεντεταμένα επίπεδα απόκλισης και πεπερασμένων αντοχών. Η συμπαγής κατασκευή στηρίζεται ιδιαίτερα στη χρήση εμφανούς σκυροδέματος που ταυτόχρονα παρέχει "ελεύθερο"­ δροσισμό μέσω της θερμικής του μάζας.
Η ακαδημία χωρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο ανάμεσα στο ισόγειο των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και τα επάνω ξεχωριστά σχολεία.
Τα σχολεία είναι οργανωμένα οριζόντια, ώστε να ελαχιστοποιούν την κάθετη κυκλοφορία μια και οι μαθητές ανήκουν σε διαφορετικά σχολεία. Τα δύο γυμνάσια εκτείνονται στο δεύτερο και τρίτο όροφο, ενώ τα δύο λύκεια στον τρίτο.
Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την κοινότητα πέραν του εργασιακού ωραρίου, είναι τοποθετημένες στο ισόγειο, που μαζί με κάποιες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπως τους κοινόχρηστους διαδρόμους και τα επιστημονικά εργαστήρια, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ των σχολείων στον κεντρικό χώρο του δεύτερου και τρίτου ορόφου, επιτρέπουν τη χρήση τους αποκλειστικά από ένα σχολείο ή και περισσότερα, όποτε απαιτείται.
Οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε καθένα από τα δύο γυμνάσια από τις αντίστοιχες αναβαθμίδες του πρώτου ορόφου. Δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν κάποιες από τις κεντρικές σκάλες και κατά συνέπεια αποφεύγουν την επαφή με τα υπόλοιπα σχολεία. Κάθε γυμνάσιο εκτείνεται σε δύο ορόφους εσωτερικά μέσω μιας κεντρικής σκάλας.
Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του δεύτερου ορόφου είναι προσβάσιμες από το ανώτερο επίπεδο του γυμνασίου. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του ισογείου επικοινωνούν με τα γυμνάσια μέσω του εξωτερικού χώρου. Τα δύο λύκεια είναι προσβάσιμα ξεχωριστά διά μέσου της κεντρικής σκάλας του τρίτου ορόφου.
Το ένα λύκειο είναι προσβάσιμο από τη νοτιοδυτική πλευρά του χώρου στο ισόγειο, ενώ το άλλο από τον πρώτο όροφο. Τα παράθυρα στις σκάλες έχουν μεγιστοποιηθεί, ώστε να επιτρέπεται η επιτήρηση των μαθητών. Το δεύτερο πάτωμα είναι προσβάσιμο διά μέσου της κεντρικής σκάλας.
Για εναλλακτικές δυνατότητες στην πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κεντρικό τμήμα του κτιρίου από μερικούς από τους μαθητές του λυκείου μέσω της κεντρικής υποδοχής και έπειτα από συμφωνία με τη διοίκηση.
Οι επισκέπτες εισέρχονται από την κεντρική υποδοχή και έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα σχολεία. Το προσωπικό εισέρχεται από οποιαδήποτε είσοδο ανάλογα με την προτίμησή του και έπειτα πάλι από συμφωνία με τη διοίκηση.  
Επίλογος
Οι κοινόχρηστοι χώροι που μοιράζονται τα σχολεία είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να ενισχύουν την κοινωνική επικοινωνία και να ενοποιούν το εκτεταμένο πρόγραμμα των εγκαταστάσεων. Ομοίως είναι σχεδιασμένοι οι εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι και με στόχο να δημιουργήσουν ένα χώρο που θα ενεργοποιήσει την αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας.
Είναι διαστρωματωμένοι έτσι, ώστε να διαμορφώνουν ανεπισήμους, κοινωνικούς εκπαιδευτικούς χώρους με πολλαπλές λειτουργίες. Δικαίως, λοιπόν, αυτό το ξεχωριστό κτίριο χαρακτηρίζεται ως πρότυπο της πολιτικής που πρεσβεύει την ενσωμάτωση πολλών σχολείων σε ένα και ταυτόχρονα την ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Zaha Hadid Architects
Στατική μελέτη: Arup
Κατασκευή: Mace Plus
Τοποθεσία: Brixton, Λονδίνο
Χρήση: Συγκρότημα σχολείων
Κτιριακή κλίμακα: Τρεις όροφοι
Εμβαδό: 10.745 m²
Ολοκλήρωση κατασκευής: 2010

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κατοικία

Κατοικία "COVE 6". Ένα διαμπερές κτίριο σε απόλυτο διάλογο με το περιβάλλον του.

Η κατοικία αποτελεί μέρος του συγκροτήματος The Cove, ενός προσφάτως ανεγερμένου ιδιωτικού τουριστικού συμπλέγματος με γήπεδα γκολφ στη Νότια Αφρική. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται, εκτεθειμένο στην άκρη ενός λόφου,…
Μουσείο στο Τελ Αβίβ με πτυχωτή όψη

Μουσείο στο Τελ Αβίβ με πτυχωτή όψη

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σύνθεση του κελύφους προέκυψε μετά από σειρά μορφολογικών πειραματισμών σε ηλεκτρονικά και φυσικά μοντέλα και η κατασκευή από τη σύνθεση 465 προκατασκευασμένων πετασμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, αναρτημένων σε…

"Reality lab". Κατάστημα μόδας στο Τόκιο

Λιγότερο από ένα μήνα χρειάστηκε η ομάδα μελέτης Miyake Design Studio, με επικεφαλής αρχιτέκτονα τον Tokujin Yoshioka, για να ολοκληρώσει τη κατασκευή του νέου καταστήματος του γνωστού σχεδιαστή Issey Miyake…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.