Κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη

Τα κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης, αποτελούν για τον ελληνικό χώρο πρόσφατες σχετικά δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, αφού το θεσμικό πλαίσιό τους καθορίσθηκε στη δεκαετία του '90, ενώ για τις δομές κλειστής νοσηλείας μόλις το 2000.
Η ιδιομορφία των κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης, και ιδιαίτερα αυτών της κλειστής νοσηλείας, έγκειται στο γεγονός ότι αφορούν κυρίως σε περιστατικά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της νοσοκομειακής περίθαλψης και χρειάζονται περαιτέρω υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ολιγοήμερης ή/και πολύμηνης διάρκειας με στόχο την αποθεραπεία τους και την αποκατάστασή τους. Η φύση, επομένως, των περιστατικών και η μεγάλη συνήθως διάρκεια παραμονής σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των θεραπειών καθόρισαν σε ένα μεγάλο βαθμό τις βασικές επιλογές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Αυτόν το βασικό στόχο της σύνθεσης υπηρετούν η σαφής διάκριση των λειτουργιών μεταξύ ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας, η δημιουργία φωτεινών χώρων διημέρευσης και θεραπείας, η κατασκευή ενός άνετου κεντρικού χώρου υποδοχής η διαμόρφωση της οροφής του Α' υπογείου σε αυλή με πλακοστρώσεις και επιφάνειες πρασίνου, καθώς και η διαμόρφωση άνετων θαλάμων νοσηλείας με προσανατολισμό και διάταξη που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη θέα στο φυτεμένο περιβάλλοντα χώρο. Βασική επιδίωξη της μελέτης, εκτός από την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, με την σωστή επίλυση των επί μέρους σχέσεων και προσπελάσεων, αποτέλεσε η μορφολογική και ογκοπλαστική διαμόρφωση των όψεων του κτιριακού συγκροτήματος με τρόπο που το συγκεκριμένο κέντρο να εμφανίζει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, αντίστοιχη ενός σύγχρονου κτιρίου υγείας. Γι' αυτό το σκοπό οι βασικοί όγκοι του κτιρίου διασπώνται τόσο για λόγους καλύτερης ένταξής του στο περιβάλλον του γηπέδου, όσο και για λόγους λειτουργικούς.
Περιγραφή κτιρίου
Το κτίριο του κέντρου αποκατάστασης - αποθεραπείας, συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών, αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα και επιπροσθέτως στο δώμα, επί του οποίου τοποθετούνται τα μηχανοστάσια κλιματισμού. Στο ισόγειο (εμβαδού 2.514,00 m2) τοποθετούνται οι χώροι υποδοχής ασθενών και επισκεπτών, η κεντρική αναμονή, το κυλικείο, οι χώροι διοίκησης, οι χώροι τραπεζαρίας και εντευκτηρίου, καθώς και μία μονάδα κλειστής νοσηλείας 40 κλινών.
Στα επίπεδα των Α' και Β' ορόφων προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων συνολικά μονάδων κλειστής νοσηλείας (δύο μονάδων 40 κλινών εκάστη, ανά όροφο), με ένα κεντροβαρικό κόμβο κατακόρυφων εξυπηρετήσεων, όπως ανελκυστήρες επισκεπτών, ασθενών, φαγητού και ακαθάρτων, κλιμακοστάσια, χώρους αναμονής επισκεπτών, καθώς και τους αντίστοιχους κοινούς χώρους ανά δύο μονάδες. Ένα εσωτερικό αίθριο, καθώς και φωτιστικές κουπόλες στην οροφή αυξάνουν τις επιφάνειες φυσικού φωτισμού στο Α' υπόγειο, στο οποίο χωροθετούνται οι βασικοί χώροι υποστήριξης σε φυσιοθεραπεία, υδροθεραπεία και λοιπά εργαστήρια για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και χώροι γενικής βοηθητικής υποστήριξης του κτιρίου. Στο Β' υπόγειο (εμβαδού 1.082,00 m2) χωροθετούνται χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποθηκευτικών χώρων. Οι εγκαταστάσεις στο δώμα και οι κάθε είδους απολήξεις ενοποιούνται μορφολογικά με μεταλλική κατασκευή.
Χώροι και τμήματα
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη των κάτωθι τμημάτων και χώρων:
Α. Τμημάτων κλειστής νοσηλείας, τα οποία περιλαμβάνουν είσοδο, υποδοχή ασθενών, ιατρείων, γραφείων, εξεταστηρίων, εργαστηρίων κλειστής νοσηλείας και χώρων υδροθεραπείας κλειστής νοσηλείας με δύο θεραπευτικές πισίνες διαστάσεων 4,0 x 6,0 (m) εκάστη και ένα διάδρομο βάδισης.
Β. Τμημάτων ημερήσιας νοσηλείας, τα οποία περιλαμβάνουν είσοδο, υποδοχή εξωτερικών ασθενών, ιατρεία, γραφεία, εξεταστήρια, εργαστήρια ημερήσιας νοσηλείας και χώρους υδροθεραπείας ημερήσιας νοσηλείας με μία θεραπευτική πισίνα διαστάσεων 8,0 x 25,0 (m).
Γ. Αιθουσών ακτινολογικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Δ. Γενικών υπηρεσιών, αποτελούμενων από τους χώρους αποθήκευσης μεριδοποίησης φαγητού, χώρους παραλαβής καθαρού ιματισμού, κεντρική λινοθήκη, χώρους προσωπικού, χώρους συντήρησης, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκευση υλικών, συλλογής - διαχείρισης σκουπιδιών, χώρους συλλογής ακάθαρτου ιματισμού και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
Όλα τα ως άνω τμήματα συνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κόμβο κοινοχρήστων κατακόρυφων λειτουργιών, με διατμηματικούς διαδρόμους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση των ασθενών και τον πλήρη διαχωρισμό των κινήσεων εσωτερικών ασθενών από την διακίνηση επισκεπτών και εξωτερικών ασθενών.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνεται από τη βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου, ενώ η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από τρεις εισόδους (ημερήσιας νοσηλείας, κλειστής νοσηλείας και τροφοδοσίας). Ο περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί με χώρους πρασίνου (με υψηλή, χαμηλή φύτευση και χλοοτάπητα), χώρους περιπάτου, άσκησης και καθιστικά.
Οι πιο πάνω διαμορφώσεις έχουν γίνει με στόχο τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό του πρασίνου, το οποίο περιβάλλει το κτίριο, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή άνεση διαβίωσης των ασθενών, η οποία, πέραν των παρεχομένων υπηρεσιών εντός του κτιρίου, θα συμπληρώνεται με υπαίθριες δραστηριότητες (περίπατο, ασκήσεις, αισθητηριακές ασκήσεις κτλ.). Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, έχουν διαμορφωθεί συνολικά 154 θέσεις στάθμευσης.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου:
Aρχιτεκτονική μελέτη: Α. Χασάπη - Α. Σ. Σαργέντη & Συνεργάτες Ο.Ε.
Στατική μελέτη: Γ. Παπαργύρης - Α. Καρδούλα
H/M μελέτη: ΚΗΜ Ο.Ε.
Eπίβλεψη: Axon Development A.E.
Μελέτη ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού: Ά. Ριζόγλου
Tεχνική εταιρεία κατασκευής: ΕΚΑΤΕΡ Εμπορική Κατασκευαστική Α.Ε.
Iδιοκτήτης: Euromedica - Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Tοποθεσία: Τέρμα της οδού 17ης Νοέμβρη στο Δήμο Πυλαίας Θεσ/νίκης
Eμβαδό κτιρίου: 15.000,00 m²
Xρόνος μελέτης: 2007 - 2008
Xρόνος κατασκευής: 2008 - 2010

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κτίριο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λακωνίας

Κτίριο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λακωνίας

Το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας βρίσκεται στα όρια του οικισμού Αλέσια του Δήμου Σπάρτης και έχει πρόσωπο στην Εθνική οδό Σπάρτης - Γυθείου,…
Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ακρωτηρίου στα Χανιά

Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ακρωτηρίου στα Χανιά

Το συγκρότημα του Γενικού Τμήματος (ή Τμήματος Επιστημών) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να σχεδιάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η μελέτη εφαρμογής, μετά από αλλαγές και προσθήκες, ολοκληρώθηκε…
Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στον Βόλο

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στον Βόλο

Το κτίριο τοποθετείται σε υποχώρηση 4 m από την οικοδομική γραμμή της κεντρικής αρτηρίας (υποχρεωτική πρασιά). Η κάτοψη έχει σχήμα "Γ", με μικρό ακάλυπτο χώρο στην εσωτερική γωνία του οικοπέδου,…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.