Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Ως υπόστρωμα των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλες τσιμεντοσανίδες, οι οποίες μπορεί να ενισχυθούν με ειδικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αναλάβουν τα φορτία της υδραυλικής εγκατάστασης, της στήλης του ντουζ και των διαφόρων αξεσουάρ. Όσον αφορά στη διαμόρφωση του δαπέδου, διατίθενται προκατασκευασμένες τσιμεντοσανίδες με διαμορφωμένη κλίση στην άνω επιφάνειά τους και ενσωματωμένο το στόμιο απορροής υδάτων στο επιθυμητό σημείο.
Η βάση της κατασκευής μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο ίδιο επίπεδο με το παρακείμενο δάπεδο είτε υπερυψωμένη. Η υπερύψωση επιτυγχάνεται με τη χρήση μεταλλικών στηριγμάτων ή την κατασκευή χαμηλού δρομικού τοίχου πλινθοδομής, ο οποίος επενδύεται με κεραμικά πλακίδια. Εφόσον απαιτείται η δημιουργία ανοίγματος για την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος, το βάθος του εξαρτάται από τη θέση του αποχετευτικού σωλήνα. Όταν υπάρχει κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας απαιτείται άνοιγμα βάθους 40 mm, ενώ για οριζόντιο σωλήνα απαιτείται άνοιγμα βάθους 130 mm. Στο άνοιγμα τοποθετείται μια στρώση ηχομονωτικού υλικού και ο υπόλοιπος κενός χώρος καλύπτεται με αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα έως το ύψος της αποχετευτικής μονάδας. Στο στόμιο απορροής υδάτων και από την κάτω πλευρά της τσιμεντοσανίδας κουμπώνεται ένας πλαστικός δακτύλιος στεγανότητας, μέσα στον οποίο βρίσκεται και το σιφόνι.
Η σφράγιση του αρμού μεταξύ του δαπέδου του ντουζ και του παρακείμενου δαπέδου γίνεται με την εφαρμογή αδιάβροχης ταινίας υαλοπλέγματος, περιμετρικά των δυο επιφανειών.
Η διαμόρφωση του δαπέδου ακολουθείται από την τοποθέτηση μεταλλικών οδηγών διατομής U, επάνω στους οποίους βιδώνονται οι τσιμεντοσανίδες για τη διαμόρφωση των σταθερών τοιχωμάτων. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η τσιμεντοσανίδα του δαπέδου έχει περιμετρικά εσοχές, οι κατακόρυφες τσιμεντοσανίδες κουμπώνονται σε αυτές με τη χρήση ειδικής αδιάβροχης τσιμεντοειδούς κόλλας.
Ειδικές τσιμεντοσανίδες χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που το ντουζ κατασκευάζεται σε επαφή με προϋπάρχουσα τοιχοποιία. Ακολουθεί η εγκατάσταση των σωληνώσεων στην τσιμεντοσανίδα για την παροχή νερού και η σύνδεσή τους με το σύστημα ύδρευσης. Κατόπιν πραγματοποιείται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια και ακολουθεί η τοποθέτηση της κεφαλής του ντουζ και των υπόλοιπων συσκευών. Τα κεραμικά πλακίδια πρέπει να χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό έως μηδενικό δείκτη υδαταπορροφητικότητας, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα του χώρου και του υποστρώματος.
Επιπλέον, τα πλακίδια δαπέδου που τοποθετούνται στην εσωτερική επίστρωση του ντουζ πρέπει να είναι αντιολισθητικά. Καθώς η άνω πλευρά της τσιμεντοσανίδας του δαπέδου θα δέχεται νερό με υδροστατική πίεση, συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης ασταριού και ακολούθως η επάλειψη με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης. 24 ώρες μετά από την τοποθέτηση των πλακιδίων πραγματοποιείται η αρμολόγησή τους με τη χρήση ακρυλικού αρμόστοκου και με τη βοήθεια σπάτουλας αρμολόγησης. Σε πάχη αρμών μεγαλύτερα των 4 - 5 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκος αρμόστοκος.

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια τομής στο δάπεδο του ντουζ, όταν υπάρχει κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας.
  1. Σκυρόδεμα εξίσωσης στρώσεων.
  2. Αδιάβροχη ταινία υαλοπλέγματος.
  3. Προφίλ αρμού.
  4. Κεραμικά πλακίδια.
  5. Ηχομονωτική στρώση.
  6. Κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας.
  7. Αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα.
  8. Τσιμεντοσανίδα για το δάπεδο.
  9. Τσιμεντοσανίδα για τον τοίχο.

  Β. Λεπτομέρεια τομής στο δάπεδο του ντουζ, όταν υπάρχει οριζόντιος αποχετευτικός σωλήνας.
  1. Σκυρόδεμα εξίσωσης στρώσεων.
  2. Αδιάβροχη ταινία υαλοπλέγματος.
  3. Κεραμικά πλακίδια.
  4. Ηχομονωτική στρώση.
  5. Αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα.
  6. Οριζόντιος αποχετευτικός σωλήνας.
  7. Τσιμεντοσανίδα για το δάπεδο.
  8. Τσιμεντοσανίδα για τον τοίχο.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια (δοχεία έκπλυσης) προσφέρουν εργονομία και αισθητική αναβάθμιση στο χώρο. Το συνολικό όφελος του χώρου έναντι των εξωτερικών δοχείων έκπλυσης υαλώδους πορσελάνης κυμαίνεται από 10 έως 15 cm.…
Πρωτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Πρωτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μεμονωμένες κατοικίες και μικρά συγκροτήματα κατοικιών και στη βασική του μορφή περιλαμβάνει μία σηπτική δεξαμενή, η οποία μπορεί να είναι είτε…
Υδροβιότοποι επιφανειακής ροής

Υδροβιότοποι επιφανειακής ροής

Στους υδροβιότοπους ελεύθερης επιφάνειας τα, προς επεξεργασία, λύματα κινούνται υπό την επίδραση της βαρύτητας λόγω της μικρής κλίσης της επιφάνειας του συστήματος αλλά κυρίως λόγω της συνεχούς εισροής των νέων…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.