Συντήρηση δικτύων αεραγωγών κλιματισμού

Τα δίκτυα αεραγωγών θα πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο για ενδεχόμενη ρύπανση, για καταστροφή των μονώσεων, για χαλάρωση των στηριγμάτων, για διαρροές στα εύκαμπτα τεμάχια σύνδεσης, για γήρανση των παρεμβυσμάτων στεγανότητας κτλ. Ο καθαρισμός των αεραγωγών γίνεται με κατάλληλα μηχανήματα, τα οποία διατρέχουν εσωτερικά το δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται επίσης στη συντήρηση των στομίων. Τονίζεται ότι οι ανάγκες συντήρησης των ποικίλων τύπων στομίων που τοποθετούνται σε δίκτυα αεραγωγών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης σ' αυτό. Διαφορετικά, η τοποθέτηση για παράδειγμα των στομίων πυρασφάλειας σε δυσπρόσιτα μέρη, καθιστά τόσο τον έλεγχο και τη συντήρηση αδύνατη, όσο και την ικανότητα λειτουργίας τους αβέβαιη.
Τα είδη των στομίων, καθώς και οι ανάγκες συντήρησης του καθενός διακρίνονται σε:
• Αυτόματα στόμια
Όλα τα αυτόματα στόμια πρέπει να ελέγχονται ως προς την ελευθερία κίνησής τους και να λιπαίνονται στις θέσεις των εδράνων. Τα πτερύγια επίσης πρέπει να ελέγχονται στην κλειστή θέση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα πτερύγια μπορούν να κλείνουν εντελώς, ενώ θα πρέπει παράλληλα να γίνεται και η αντίστοιχη ρύθμιση στους συνδέσμους, ώστε να κλείνουν τα τυχόν ανοιχτά πτερύγια. Οι κινητήρες θα πρέπει επίσης να ελέγχονται για ενδεχόμενες ανωμαλίες και για την καλή κατάσταση της σύνδεσής τους με το στόμιο.
• Διαφράγματα πυρασφάλειας
Πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο. Ο εύτηκτος σύνδεσμος πρέπει να αποσυνδέεται, για να διαπιστωθεί εάν το στόμιο κλείνει από το ίδιο βάρος του.
• Χειροκίνητα στόμια
Αυτά τα στόμια συνήθως τοποθετούνται σε μία θέση στην αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης και σπάνια αναδιατάσσονται.
Η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι η διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση.

  • Second Text:

    Α. Σημεία ελέγχου και συντήρησης δικτύων αεραγωγών.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τύποι θερμομονωτικών υαλοπετασμάτων - Ημισυμβατικά υαλοπετάσματα

Τύποι θερμομονωτικών υαλοπετασμάτων - Ημισυμβατικά υαλοπετάσματα

Στο ημισυμβατικό υαλοπέτασμα οι υαλοπίνακες τοποθετούνται σε πλαίσια μέσω ειδικής ταινίας. Τα πλαίσια κατόπιν αναρτώνται στα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος μέσω ειδικών εξαρτημάτων και εγκοπών. Η εμφάνιση του αλουμινίου…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.