Στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος σε συναρμογή με στηθαίο

Το στηθαίο σε ένα φυτεμένο δώμα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 10 - 15 cm, μετρούμενο από την επάνω επιφάνεια του κήπου. Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών τοποθετείται λωρίδα ασφαλτικής στεγανοποιητικής μεμβράνης, ελάχιστου πλάτους 50 cm, η οποία επικολλάται με φλόγιστρο επάνω στην κατακόρυφη επιφάνεια που έχει ασταρωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό βερνίκι. Η μεμβράνη πρέπει να φθάνει μέχρι τη στέψη του στηθαίου. Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανοποιητικής μεμβράνης επάνω στα φύλλα της πρώτης στρώσης με παράλληλη μετατόπιση κατά 50 cm, έτσι ώστε τα φύλλα να αλληλεπικαλύπτονται. Αυτή η στεγανοποιητική στρώση είναι απαραίτητο να προστατεύεται στο εκτεθειμένο της στον ήλιο τμήμα από την υπεριώδη ακτινοβολία και στο τμήμα εντός του χώματος από κακώσεις προερχόμενες από το σκάλισμα του χώματος και από αιχμηρές πέτρες που βρίσκονται εντός του. Η προστασία συνήθως επιτυγχάνεται με μολυβδόφυλλο ή στραντζαριστή λαμαρίνα.

 • Second Text:

  Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  7. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  8. Θερμομονωτική στρώση.
  9. Φράγμα υδρατμών.
  10. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

  Β. ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
  1. Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη περιμετρικά του στηθαίου.
  2. Χώμα φύτευσης.
  3. Διαχωριστικό φίλτρο συγκράτησης χώματος.
  4. Αποστραγγιστική στρώση.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Θερμομονωτική στρώση (ανθεκτική στις ρίζες των φυτών, όπως αφρώδες γυαλί).
  7. Στεγανοποιητική αντιριζική μεμβράνη επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
  8. Στρώση κλίσεων (όταν απαιτείται).
  9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεμένα δώματα

Φυτεμένα δώματα

Βασικές παράμετροι για την κατασκευή ενός δώματος που να επιτρέπει εγκατάσταση κήπου σ’ αυτό είναι: • Η φέρουσα κατασκευή να είναι ικανή να δεχθεί το επιπλέον φορτίο του κήπου. •…
Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως…
Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

Η στερέωση των θερμομονωτικών πλακών πραγματοποιείται συνήθως με συνδυασμό επικόλλησης και μηχανικής στερέωσης. Για την τοποθέτηση της πρώτης, χαμηλότερης σειράς θερμομονωτικών πλακών στερεώνονται ράγες εκκίνησης (μεταλλικές λάμες αλουμινίου σχήματος αντεστραμμένου…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.