Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με καπνοδόχο.

Oι καπνοδόχοι και οι αγωγοί είναι καλό να τοποθετούνται συγκεντρωμένοι σ’ ένα σημείο, ώστε να αποφεύγονται τα πολλά ανοίγματα στην πλάκα του δώματος. Oι συναρμογές πρέπει να ενισχύονται με ειδικές διατομές (προκατασκευασμένες ή όχι), ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη κλίση που θα απομακρύνει τα νερά και θα προφυλάσσει τα δομικά στοιχεία

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Η δικέλυφη τοιχοποιία με θερμομόνωση στον πυρήνα εκμεταλλεύεται μέρος μόνο της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου (αυτήν του εσωτερικού κελύφους). Για την επίτευξη καλής αντισεισμικής συμπεριφοράς χρειάζεται η επαρκής σύνδεση των…
Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.