Αεριζόμενο δώμα σε υφιστάμενο δώμα

Το αεριζόμενο δώμα αποτελείται από δύο κελύφη, ανεξάρτητα μεταξύ τους, στο ενδιάμεσο διάστημα των οποίων κυκλοφορεί ελεύθερα ο ατμοσφαιρικός αέρας. Το άνω κέλυφος δημιουργείται σε σταθερή βάση μεταλλότυπου που πατά σε εφέδρανα επάνω στο κάτω υφιστάμενο κέλυφος. Το άνω κέλυφος αποσκοπεί στη στεγανοποιητική προστασία του κτιρίου, ενώ το κάτω στη θερμομονωτική του προστασία. Ο αέρας στο ενδιάμεσο διάκενο επικοινωνεί μέσω οπών ή σχισμών με το εξωτερικό περιβάλλον και βοηθά στην απομάκρυνση των διαχεόμενων υδρατμών από τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Συνήθως δεν απαιτείται στεγανοποιητική στρώση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεμένα δώματα

Φυτεμένα δώματα

Βασικές παράμετροι για την κατασκευή ενός δώματος που να επιτρέπει εγκατάσταση κήπου σ’ αυτό είναι: • Η φέρουσα κατασκευή να είναι ικανή να δεχθεί το επιπλέον φορτίο του κήπου. •…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.