Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά καλυμμένες η σκίαση και ο μειωμένος αερισμός της επιφάνειας του εδάφους είναι δυνατόν να αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες.
Σε κλειστές εγκαταστάσεις αποφεύγεται η εφαρμογή φυσικού χλοοτάπητα, εκτός αν υποστηρίζεται με κατάλληλη υποδομή φυσικού αερισμού και ηλιασμού. H κατασκευή και η συντήρηση ενός φυσικού χλοοτάπητα εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, το είδος και τη συχνότητα των αθλητικών εκδηλώσεων. H ικανοποιητική αποστράγγιση του δαπέδου του αγωνιστικού χώρου είναι απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη της χλόης αλλά και για την ανεμπόδιστη και ασφαλή τέλεση των εκδηλώσεων. Για την αποστράγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αντλίες, οι οποίες ενεργοποιούνται ηλεκτρονικά και απομακρύνουν το νερό τόσο από την επιφάνεια του δαπέδου, όσο και από τα υπόγεια φρεάτια συλλογής.
Eπίσης είναι δυνατόν να τοποθετηθεί δίκτυο σωληνώσεων αποστράγγισης, το οποίο λειτουργεί και ως δίκτυο άρδευσης με αντιστροφή της λειτουργίας της αντλίας. H επίστρωση μιας αθλητικής εγκατάστασης από συνθετικό χλοοτάπητα κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος. Aποτελεί μια μοντέρνα λύση για την αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα με ύψος όσο και του φυσικού χόρτου. Tα βασικά του πλεονεκτήματα στα οποία στηρίζεται η αυξανόμενη χρήση του είναι η εξοικονόμηση νερού και λιπάσματος που χρειάζεται το φυσικό χόρτο.
Eπίσης οι συνθετικοί χλοοτάπητες θεωρούνται απρόσβλητοι από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως από τον παγετό, τα χιόνια και τον καύσωνα. O συνθετικός χλοοτάπητας αποτελείται από συνθετικές ίνες μεγάλης αντοχής και πληρώνεται με ειδικά μελετημένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους τριμμένου  λάστιχου SBR. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της κατασκευής αποτελεί η επίτευξη υψηλού ποσοστού διαπερατότητας του υπόβαθρου.
H χρησιμοποίηση ελαστικής διαπερατής στρώσης κάτω ακριβώς από το χλοοτάπητα βελτιώνει την ελαστικότητά του. Στο υπόστρωμα, εκτός από στρώσεις κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, κατασκευάζεται δίκτυο σωληνώσεων απορροής.

 • Second Text:

  A. Tυπική δομή συνθετικού χλοοτάπητα.
  1. Χλοοτάπητας.
  2. Ελαστικό υπόστρωμα.
  3. Στρώση ασφαλτοτάπητα.
  4. Καλά συμπυκνωμένη στρώση
  λεπτόκοκκων αδρανών.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Στρώση σύνδεσης.
  7. Χονδρόκοκκα αδρανή σε πάχος 150 mm.
  8. Αποστράγγιση σε ελάχιστο βάθος 300 mm.

  B. Tυπική δομή φυσικού χλοοτάπητα.
  1. Xλόη.
  2. Στρώση χώματος
  και άμμου.
  3. Γεωύφασμα.
  4. Xονδρόκκοκα αδρανή.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Έδαφος.
  7. Aποστραγγιστικός σωλήνας.
   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιφράξεις

Περιφράξεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ύψος των περιφράξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m με μέγιστο ύψος συμπαγούς τμήματος το 1,00 m από το έδαφος.Διαφορετικά ύψη είναι δυνατόν να…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…
Λεπτομέρεια κατασκευής εξωτερικής επένδυσης φυσικών λίθων σε αεριζόμενη όψη

Λεπτομέρεια κατασκευής εξωτερικής επένδυσης φυσικών λίθων σε αεριζόμενη όψη

Τοποθέτηση πλακών. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με κατάλληλη επιλογή αγκυρίων, σύμφωνα με τη μελέτη. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει απευθείας επάνω στην υποδομή, αν πρόκειται για μη αεριζόμενη όψη…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.