Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών αποστραγγιστικών καναλιών πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία και σε καμία περίπτωση τυχαία. Τοποθετούνται στην τομή των επιπέδων που σχηματίζει η επιφάνεια. Σ' αυτού του είδους την απορροή η εγκατάσταση είναι γρήγορη, με υψηλό κόστος ανά τρέχον μέτρο σχάρας.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια διαιρείται σε επί μέρους μικρότερες, η συλλογή των όμβριων γίνεται σε φρεάτια υδροσυλλογής που τοποθετούνται στις υπολογισμένες από τη μελέτη θέσεις. Η απομάκρυνση του νερού γίνεται μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.
Μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εγκατάστασή του, οι πολλές σωληνώσεις και οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση.

  • Second Text:

    A. Kανάλι απορροής όμβριων υδάτων εξωτερικού χώρου.
    B. H συλλογή των όμβριων γίνεται σε φρεάτια υδροσυλλογής και η απομάκρυνσή τους μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Oι σκάλες αποτελούν βασικά λειτουργικά στοιχεία κάθε υπαίθριου χώρου, διαμορφωμένου σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Aπαραιτήτως πρέπει να εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή χρήση, ακόμη και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, να…
Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.