Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών αποστραγγιστικών καναλιών πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία και σε καμία περίπτωση τυχαία. Τοποθετούνται στην τομή των επιπέδων που σχηματίζει η επιφάνεια. Σ' αυτού του είδους την απορροή η εγκατάσταση είναι γρήγορη, με υψηλό κόστος ανά τρέχον μέτρο σχάρας.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια διαιρείται σε επί μέρους μικρότερες, η συλλογή των όμβριων γίνεται σε φρεάτια υδροσυλλογής που τοποθετούνται στις υπολογισμένες από τη μελέτη θέσεις. Η απομάκρυνση του νερού γίνεται μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.
Μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η πολυπλοκότητά του, ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εγκατάστασή του, οι πολλές σωληνώσεις και οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση.

  • Second Text:

    A. Kανάλι απορροής όμβριων υδάτων εξωτερικού χώρου.
    B. H συλλογή των όμβριων γίνεται σε φρεάτια υδροσυλλογής και η απομάκρυνσή τους μέσω υπόγειου δικτύου σωληνώσεων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά…
Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τα σιφόνια είναι στόμια εισόδου νερού στο υπόγειο σύστημα απορροής υδάτων. Τοποθετούνται τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο σημείο της τελικής επιφάνειας του διαμορφωμένου…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.