Υδατοδιαπερατά εξωτερικά δάπεδα

Αρχικά κατασκευάζεται η υπόβαση από θραυστά αδρανή μεγέθους 20 - 70 mm, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του νερού. H βάση, η οποία έχει πάχος 75 - 100 mm, κατασκευάζεται από αδρανή μεγέθους 4,5 - 20 mm. Κατόπιν κατασκευάζεται η ζώνη σταθεροποίησης από μικρού μεγέθους αδρανή, η οποία έχει πάχος 40 - 50 mm και είναι υδατοδιαπερατή. Ως τελική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί πορώδες ή υδατοδιαπερατό σκυρόδεμα, κυβόλιθοι με διάκενα για την ανάπτυξη ποώδους βλάστησης ή πορώδης άσφαλτος. Στην περίπτωση που το έδαφος έχει μικρό ποσοστό διήθησης τοποθετούνται αποστραγγιστήριοι σωλήνες, οι οποίοι συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων της περιοχής (συνήθως σε αργιλικά εδάφη).

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανυψωμένα δάπεδα

Ανυψωμένα δάπεδα

Aποτελούν ολοκληρωμένες κατασκευές, που εδράζονται συνήθως σε πλάκα σκυροδέματος. Mεταξύ αυτής της πλάκας και του δαπέδου μεσολαβεί κενός χώρος, που προορίζεται για τη διέλευση δικτύων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του κτιρίου…
Συνθετικά δάπεδα υπαίθριων αθλητικών χώρων

Συνθετικά δάπεδα υπαίθριων αθλητικών χώρων

Εφαρμόζονται σε επιφάνειες στίβου και σε γήπεδα, στα οποία παίζονται παιχνίδια με μπάλα.Η υποδομή τους αποτελείται από:− στρώση θεμελίωσης τουλάχιστον 15 cm, από φυσικά ή θραυστά σκύρα,− στρώση αγκύρωσης από…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.