Συνθετικά δάπεδα υπαίθριων αθλητικών χώρων

Εφαρμόζονται σε επιφάνειες στίβου και σε γήπεδα, στα οποία παίζονται παιχνίδια με μπάλα.
Η υποδομή τους αποτελείται από:
− στρώση θεμελίωσης τουλάχιστον 15 cm, από φυσικά ή θραυστά σκύρα,
− στρώση αγκύρωσης από μείγμα ασφαλτικών υλικών και σκύρων διαμέτρου 2 - 4 mm,
− στρώση υποστήριξης της επίστρωσης από δύο διαδοχικές στρώσεις ασφαλτοδέματος με φυσική ή θραυστή άμμο, πάχους 35 cm η κάτω στρώση και 25 cm η άνω στρώση.
Πρέπει να γίνει συμπύκνωση, να διαμορφωθούν οι απαραίτητες κλίσεις και να ωριμάσει για μια εβδομάδα πριν από την τελική επίστρωση, η οποία μπορεί να είναι χυτή ή ψεκαστή και αποτελείται από μείγμα συνθετικών αδρανών από EPDM ή καουτσούκ με συνδετικό υλικό ρητίνες πολυουρεθάνης.
Αυτά τα δάπεδα μπορεί να είναι είτε διαπερατά είτε αδιαπέρατα από το νερό. Όταν είναι διαπερατά, οι στρώσεις υποδομής κατασκευάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζουν την αποστράγγισή του, συνήθως με προκατασκευασμένα αποστραγγιστικά κανάλια με ενσωματωμένη κλίση απορροής περιμετρικά του αθλητικού χώρου.
Αυτή η κατασκευή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν τα συνθετικά δάπεδα είναι αδιαπέραστα από το νερό. Στην υποδομή του δαπέδου διαμορφώνονται οι κατάλληλες κλίσεις που θα πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1% (η διαμήκης) και από 1,0% η εγκάρσια. Ειδικές κλίσεις μπορεί να διαμορφωθούν για τις ανάγκες συγκεκριμένων αθλημάτων, όπως για παράδειγμα ο διάδρομος του άλματος εις ύψος, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί κλίση μικρότερη από 4%.

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια απορροής νερού σε αθλητικό δάπεδο.
  1. Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής.
  2. Τελική συνθετική επίστρωση.
  3. Υποδομή του αθλητικού δαπέδου.
  4. Διαχωριστική στρώση.
  5. Περιφεριακός σωλήνας απορροής.

  Β. Λεπτομέρεια απορροής νερού σε αθλητικό δάπεδο.
  1. Άνω στρώση υποστήριξης της επίστρωσης.
  2. Κάτω στρώση υποστήριξη της επίστρωσης.
  3. Στρώση αγκύρωσης.
  4. Στρώση θεμελίωσης.
  5. Διαχωριστική στρώση.
  6. Συμπυκνωμένο έδαφος.
  7. Αδιαπέραστη επίστρωση.

  Γ. Λεπτομέρεια απορροής νερού σε αθλητικό δάπεδο.
  1. Άνω στρώση υποστήριξης.
  2. Κάτω στρώση υποστήριξη.
  3. Στρώση αγκύρωσης.
  4. Διαπερατή στρώση θεμελίωσης.
  5. Διαχωριστική στρώση.
  6. Συμπυκνωμένο έδαφος.
  7. Διαπερατή επίστρωση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είδη ξύλινων επιστρώσεων δαπέδων

Είδη ξύλινων επιστρώσεων δαπέδων

• Oλόσωμες (μασίφ) επιστρώσεις: Tα ολόσωμα τεμάχια αποτελούνται από το ίδιο ξύλο σε όλο το πάχος τους (μασίφ), με πάχος τεμαχίου από 10 μέχρι 23 mm. Tο πάχος της επίστρωσης…
Ανυψωμένα δάπεδα

Ανυψωμένα δάπεδα

Aποτελούν ολοκληρωμένες κατασκευές, που εδράζονται συνήθως σε πλάκα σκυροδέματος. Mεταξύ αυτής της πλάκας και του δαπέδου μεσολαβεί κενός χώρος, που προορίζεται για τη διέλευση δικτύων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του κτιρίου…
Διαμόρφωση αρμού διαστολής

Διαμόρφωση αρμού διαστολής

Σε υποστρώματα μεγάλου πάχους, τα οποία απαντώνται σε περιπτώσεις εγκιβωτισμού αγωγών ύδρευσης ή θέρμανσης (π.χ. ενδοδαπέδια θέρμανση) ή όταν υπάρχει ανάγκη εξισωτικής στρώσης μεταξύ δαπέδων με υψομετρική διαφορά, προβλέπονται ειδικοί…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.