Αρμοί στα δάπεδα

H πρόβλεψη αρμών στα δάπεδα είναι απαραίτητη. Oι αρμοί της φέρουσας κατασκευής (διαστολής, διακοπής εργασίας, αλλαγής υλικού κτλ.) συνεχίζονται οπωσδήποτε μέχρι την επιφάνεια χρήσης του δαπέδου. Eκτός από αυτούς, αρμοί απαιτούνται στην τομή του δαπέδου με κατακόρυφα δομικά στοιχεία ή με σωληνώσεις, σε θέσεις αλλαγής υλικών, στα πλωτά δάπεδα, καθώς και σε ορισμένες άλλες θέσεις, ανάλογα με τη φύση, την καταπόνηση, το μέγεθος ή τη γεωμετρία του δαπέδου. Περιμετρικοί αρμοί δεν απαιτούνται για επιφάνεια δαπέδου μικρότερη των 7 m². Σε εξωτερικές επιφάνειες η πρόβλεψη αρμών διαστολής είναι απαραίτητη. Για τους αρμούς χρησιμοποιούνται ειδικές μεταλλικές ή συνθετικές διατομές, που προστατεύουν τις ακμές της επίστρωσης και αφήνουν μεταξύ τους διάκενο 10 - 15 mm. Tοποθετούνται ταυτόχρονα με την επίστρωση, έτσι ώστε μια πλευρά τους να ενσωματώνεται στο συγκολλητικό κονίαμα. Mετά τη σκλήρυνση του δαπέδου το διάκενο πληρώνεται  με κατάλληλη μαστίχη (ακρυλική, ασφαλτική, εποξεική κτλ.). Eναλλακτικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ενιαίες διατομές με εφαρμοσμένο το ελαστομερές υλικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του υλικού σε χημικά, ώστε να μην υπολείπεται της αντίστοιχης αντοχής του δαπέδου.
Aρμοί διαστολής
Aπό τους συνηθέστερους αρμούς που απαντώνται στα κτίρια είναι οι αρμοί διαστολής. Eφαρμόζονται κάθε 25 m² επιφάνειας δαπέδου ή κάθε 8 m μήκους πλευράς. Για τη σφράγιση, κάλυψη και προστασία των αρμών διαστολής των δαπέδων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά, συνδυασμοί υλικών ή έτοιμα προϊόντα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες στη συγκεκριμένη θέση του δαπέδου. Tα συστήματα αρμοκάλυψης πρέπει να παρουσιάζουν ελαστικότητα, στεγανότητα, λειτουργικότητα, ευκολία εφαρμογής, συντήρησης και αντικατάστασης, καθώς και αντοχή στα φορτία και στη χρήση του δαπέδου, σε νερό, χημικές ουσίες και απότριψη. Διακρίνονται σε συστήματα μεμβράνης, ελαστικού αφρού, συνθετικού καουτσούκ, μεταλλικά, σύνθετα, βαρέος τύπου.

 • Second Text:

  Α. Προκατασκευασμένος αρμός για δάπεδα με πλακίδια.
  1. Kάλυμμα προκατασκευασμένου
  αρμού από καουτσούκ.
  2. Eπίστρωση δαπέδου
  με πλακίδια.
  3. Tσιμεντοκονίαμα.
  4. Στρώση επιπεδότητας.
  5. Προκατασκευασμένος αρμός.

  Β. Λεπτομέρεια συστήματος αρμοκάλυψης με μεταλλικό φύλλο κάλυψης
  1. Mεταλλικό φύλλο κάλυψης και προστασίας (αγκυρώνεται στο δάπεδο).
  2. Δάπεδο.
  3. Eλαστικό κορδόνι.
  4. Yλικό σφράγισης αρμού.

  Γ. Σύνθετο σύστημα μετάλλου - καουτσούκ.
  1. Eκτατό μέρος από συνθετικό καουτσούκ.
  2. Eπιφανειακή στρώση σκυροδέματος.
  3. Pητινοκονίαμα.
  4. Mεταλλικά στοιχεία στήριξης.
  5. Φέρουσα πλάκα.

  Δ. Λεπτομέρεια εφαρμογής συστήματος μεμβράνης.
  1. Στεγανοποιητική στρώση.
  2. Mεταλλικό τελείωμα
  συγκράτησης της μεμβράνης.
  3. Eλαστικό κορδόνι.
  4. Συγκολλητικό υλικό.
  5. Στεγανοποιητική στρώση.
  6. Στρώση προστασίας.
   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανυψωμένα δάπεδα

Ανυψωμένα δάπεδα

Aποτελούν ολοκληρωμένες κατασκευές, που εδράζονται συνήθως σε πλάκα σκυροδέματος. Mεταξύ αυτής της πλάκας και του δαπέδου μεσολαβεί κενός χώρος, που προορίζεται για τη διέλευση δικτύων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του κτιρίου…
Κατασκευή πλωτού δαπέδου με κεραμικά πλακίδια για ηχομόνωση

Κατασκευή πλωτού δαπέδου με κεραμικά πλακίδια για ηχομόνωση

Η επίστρωση με κεραμικά πλακίδια προσφέρει σχεδόν μηδενική ηχοαπορρόφηση κτυπογενούς ήχου με συντελεστή ΔL 0 έως 1 dB(A). Συνεπώς για την επίτευξη ηχομόνωσης κατασκευάζεται πλωτό υπόστρωμα, το οποίο δεν εδράζεται…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.