Νουκάκης Αντώνης - Μπαμπάλου Νουκάκη Μπ.

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Αντώνης Νουκάκης και Συνεργάτες με ιδρυτικά μέλη τον Αντώνη Νουκάκη και την Μπούκη Μπαμπάλου – Νουκάκη δραστηριοποιείται από το 1970 σε μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, με έμφαση:

- στην κατοικία
- στα πανεπιστημιακά κτίρια
- στις βιβλιοθήκες
- στις αποκαταστάσεις / επαναχρήσεις κτηρίων &
- στις αστικές αναπλάσεις

Έχουν διακριθεί σε πολλούς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, Πανελλήνιους και Διεθνείς. Έχουν συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικές Εκθέσεις και έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε συνέδρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο τους έχει δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά έντυπα ελληνικά και διεθνή.
 

http://noukakis.com/

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.