ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ

Το γραφείο μελετών ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. λειτουργεί από το 1980 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από το 1995 έχει την μορφή ανώνυμης εταιρείας, με διαρκώς αυξανόμενο αντικείμενο και κύκλο εργασιών. Κατά την τελευταία 5ετία συγκαταλέγεται μεταξύ των 25 μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών μελετών και συμβούλων. Το δυναμικό του γραφείου, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, πλαισιωμένοι από τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, φτάνει τα 40 άτομα. Έχει μόνιμη συνεργασία με μελετητές και ειδικούς συμβούλους πολλών ειδικοτήτων.

Αντικείμενο εργασιών αποτελούν η εκπόνηση μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η επίβλεψη της κατασκευής και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:

- Κτιριακά έργα
- Αποκατάσταση και αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων και συνόλων
- Αστικό σχεδιασμό και διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων
- Πολεοδομικές μελέτες
- Συγκοινωνιακά έργα
- Γέφυρες, σήραγγες και ειδικά τεχνικά έργα
- Διοίκηση και διαχείριση έργων.

Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε πολλούς πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και εκδόσεις.

http://www.metesysm.gr

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.