ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

  • Δημοσιεύτηκε: 2016

Το άρθρο παρουσιάζει τη μελέτη αναβάθμισης των ανεκμετάλλευτων δωμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η μελέτη έδειξε πως κατάλληλες σχεδιαστικές παρεμβάσεις μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας όσο και στη δημιουργία χώρων υψηλής ποιότητας για τους ενοίκους των κτιρίων κατοικίας και γραφείων στα κέντα των πόλεων. Το άρθρο συνοψίζει τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα αστικά οικοδομικά τετράγωνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2015. Οι μετρήσεις θερμοκρασίας έδειξαν σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, μεταξύ των περιοχών του κέντρου και των περιοχών κατοικίας χαμηλότερης αστικής δόμησης. Η δυνατότητα μικροκλιματικής αναβάθμισης ερευνήθηκε μέσω προσομοιώσεων ως παράγοντας της αστικής μορφολογίας, του κτιριακού όγκου, των υλικών και της χρήσης φύτευσης και σκίασης. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων διαμόρφωσαν τις σχεδιαστικές προτάσεις που παρουσιάζονται στο τέλος του άρθρου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.