Ενδοδαπέδιος κλιματισμός

Τα συστήματα ενδοδαπέδιου κλιματισμού αντιστρέφουν τη λογική  που επικρατεί στα περισσότερα συστήματα, διότι χρησιμοποιούν υπερυψωμένα δάπεδα, χωρίς να απαιτείται η χρήση αεραγωγών εντός αυτών, καθώς ο κενός χώρος κάτω από αυτά χρησιμοποιείται για την προσαγωγή του κλιματισμένου αέρα μέσω διαχυτήρων. Η επιστροφή του εσωτερικού αέρα των χώρων μπορεί να γίνεται εναλλακτικά είτε πάλι μέσω του υπερυψωμένου δαπέδου είτε μέσω της ψευδοροφής. Η τροφοδοσία του συστήματος ενδοδαπέδιου κλιματισμού γίνεται με ψυχρό νερό από ψύκτη τους θερινούς μήνες και με ζεστό νερό από λέβητα τους χειμερινούς με λογική όμοια με αυτήν ενός συμβατικού συστήματος.
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι η απουσία οριζόντιων αγωγών προσαγωγής κλιματισμένου αέρα αλλά και αγωγών εξαερισμού.
Κάθε κτίριο, στο οποίο εφαρμόζεται, χωρίζεται σε επί μέρους ζώνες, κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετείται από τη δική  της κεντρική κλιματιστική μονάδα, που αποτελεί την καρδιά του συστήματος, καθώς φιλτράρει και κλιματίζει τον αέρα προσαγωγής. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ενδοδαπέδιου κλιματισμού εστιάζονται στη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, στην καλύτερη θερμοκρασιακή κατανομή στη ζώνη θέσεων εργασίας, στη βελτιωμένη ποιότητα εσωτερικού αέρα και στην ευελιξία αλλαγών σε πιθανές μελλοντικές αναδιατάξεις χώρων γραφείων.

  • Second Text:

    Το σύστημα ενδοδαπέδιου κλιματισμού παρέχει την ευελιξία στο χρήστη να καθορίζει τα επίπεδα θερμικής άνεσης που τον ικανοποιούν.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα σε συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού

Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα σε συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού με στόχο την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να…
Συστήματα κλιματιζόμενης οροφής

Συστήματα κλιματιζόμενης οροφής

Τα συστήματα ψυχόμενων οροφών (cooling ceilings) δεν επιφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις των συμβατικών συστημάτων κλιματισμού από την οροφή, όπως είναι ο θόρυβος και τα ρεύματα αέρα. Μία ψυχόμενη οροφή έχει άμεση επίδραση…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.