Θερμομόνωση σωληνώσεων

Με τη θερμική μόνωση των σωλήνων επιτυγχάνεται:
• Σημαντικός περιορισμός των θερμικών απωλειών του συστήματος προς το περιβάλλον.
• Διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού μέχρι τα ακραία σημεία της εγκατάστασης κάτι που εξασφαλίζει ομοιομορφία θέρμανσης ή ψύξης.
• Προστασία των δομικών στοιχείων από υψηλές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
Τα συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των σωλήνων είναι ο υαλοβάμβακας, ο πετροβάμβακας και η πολυουρεθάνη. Το ελάχιστο πάχος της μόνωσης καθορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα και το υλικό της θερμομόνωσης. Η μόνωση των σωλήνων πραγματοποιείται με λωρίδες μονωτικού παπλώματος ή με θερμομονωτικές θήκες (κοχύλια).  Η περιτύλιξη πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παγιδεύεται αέρας. Τα μονωτικά παπλώματα έχουν γενικά πιο χρονοβόρα διαδικασία εφαρμογής, ενδείκνυνται όμως για τη μόνωση των σωλήνων ειδικά σε σημεία διακλαδώσεων.

  • Second Text:

    Οι μονωτικές λωρίδες τοποθετούνται γύρω από τους σωλήνες με περιτύλιξη σε σπειροειδή μορφή και αλληλοεπικάλυψη των άκρων τους. Tα σημεία καμπής, οι ενώσεις, οι αρμοί δεν πρέπει να παραλείπονται σε μία ορθά μελετημένη μονωτική εγκατάσταση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αεριζόμενο δώμα σε υφιστάμενο δώμα

Αεριζόμενο δώμα σε υφιστάμενο δώμα

Το αεριζόμενο δώμα αποτελείται από δύο κελύφη, ανεξάρτητα μεταξύ τους, στο ενδιάμεσο διάστημα των οποίων κυκλοφορεί ελεύθερα ο ατμοσφαιρικός αέρας. Το άνω κέλυφος δημιουργείται σε σταθερή βάση μεταλλότυπου που πατά…
Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Η δικέλυφη τοιχοποιία με θερμομόνωση στον πυρήνα εκμεταλλεύεται μέρος μόνο της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου (αυτήν του εσωτερικού κελύφους). Για την επίτευξη καλής αντισεισμικής συμπεριφοράς χρειάζεται η επαρκής σύνδεση των…
Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης

Διάτρητος αποστραγγιστικός αγωγός με μικρή κλίση τοποθετείται σε όρυγμα περιμετρικά της θεμελίωσης τόσο για τη συλλογή των όμβριων υδάτων, όσο και για την προστασία σε περίπτωση ανόδου του υδροφόρου ορίζοντα.…