Στασινόπουλος Αντώνης

1982-  Αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών στην Αθήνα.  
Βραβεύθηκε και διακρίθηκε σε διαγωνισμούς υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου.
Δημοσιεύσεις έργων σε βιβλία και στον περιοδικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
1982-89 - Εργάστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ΥΠΕΧΩΔΕ και στην Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, ΔΕΠΟΣ.  
1978 -  Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science, Τμήμα Αστικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού,  M. Sc.  LSE, London U.K.   

1977 -  Εργασία στην "Epure", Γραφείο πολεοδομικών μελετών Ι. Μπουζεμπεργκ, Παρίσι, Γάλλια.  
1977 -  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού DESA, από την Ecole Speciale d’Architecture, Παρίσι, Γαλλία.  
1970-77 -  Σπουδές αρχιτεκτονικής στο Washington University School of Architecture, St. Louis, MO, USA. στην Ecole  Nationale Superieure des Beaux Arts , Παρίσι, Γαλλία και στην Ecole Speciale d’Architecture, Παρίσι, Γαλλία. Σπουδές ιστορίας στο  Washington University History Department, St. Louis, MO, USA.  
1970 -  Απόφοιτος Σχολής Μωραΐτη.  
1952 -  Γεννήθηκε στην Αθήνα.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.