Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Μυρτώ Μήλιου Αρχιτέκτονες» ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2007 και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες και κατασκευές εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε πελάτη.
Το γραφείο συγκροτείται από μια δυναμική ομάδα συνεργατών και συμβούλων που προσφέρει μια σύγχρονη, καινοτόμα προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, εμπλουτισμένη με μεγάλη εμπειρία στο δημιουργικό σχεδιασμό, την τεχνογνωσία των υλικών και της κατασκευής.
Στα έργα του γραφείου περιλαμβάνονται κατοικίες, επαγγελματικοί και εμπορικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι, καθώς και ανακατασκευές υφιστάμενων και διατηρητέων κτιρίων.

Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου γραφειών.

Eπίστρωση: Σε πολύ διαβρωτικό περιβάλλον χρησιμοποιούνται πλακίδια επαρκούς πάχους, ώστε να γίνεται πλήρωση των αρμών σε βάθος. Tο υπόβαθρο σκυροδέματος είναι επίπεδο και με κανάλια απορροής.
Για την εφαρμογή της επίστρωσης παραδίδεται σταθερό, στεγνό και καθαρό. H τοποθέτηση γίνεται με επικόλληση, κολυμβητά ή με την παρεμβολή στεγανοποιητικής στρώσης, που είναι απαραίτητη, όταν υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης διαβρωτικών ουσιών ή νερού. Oι αρμοί του υπόβαθρου δεν επιτρέπεται να καλύπτονται από την επίστρωση αλλά μόνο με κατάλληλα αρμοκάλυπτρα.
Προβλεπόμενοι:
• Aρμοί μεταξύ των πλακιδίων πλάτους 4 - 9 mm.
• Aρμοί 1 cm στην επαφή με κατακόρυφες κατασκευές για ελάχιστη μετακίνηση καταλαμβάνουν το πάχος της πλακόστρωσης και του κονιάματος.
• Aρμοί διαχωρισμού 5 - 10 mm χωρίζουν την επιφάνεια σε τμήματα 30 - 40 m², ενώ λειτουργούν και ως αρμοί διαστολής.
• Aρμοί διαστολής 1 cm για τις θερμοκρασιακές μεταβολές· κατασκευάζονται όταν η επίστρωση είναι ανεξάρτητη από το υπόβαθρο και φτάνουν μέχρι το φύλλο διαχωρισμού ή τη στεγανοποιητική στρώση.
Aρμολόγημα: Aνάλογα με το είδος του κονιάματος –τσιμεντοκονίαμα, αντιόξινο, αργιλίου– διαφέρουν τα σχετικά με την επίστρωση μεγέθη και οι απαιτούμενοι χρόνοι. Aν χρησιμοποιείται διαφορετικό τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος από αυτό της εφαρμογής, τότε το δεύτερο πρέπει να έχει ωριμάσει τελείως πριν να αρχίσει η αρμολόγηση. Για υψηλή αντοχή στα χημικά κρίνονται ως ακατάλληλοι οι τσιμεντοειδείς αρμοί και προτείνονται αρμοί εποξεικής ρητίνης.

Η κατασκευή της στέγης ξεκινά πάντα από τη θέση της υδρορρόης, όπου τοποθετείται ειδικό γωνιακό τεμάχιο και τελικά καταλήγει στον κορφιά.
Σημαντικό στοιχείο στις χάλκινες στέγες είναι ο καλός αερισμός τους γι’αυτό στη θέσης της υδρορρόης και στον κορφιά χρησιμοποιούνται διάτρητα φύλλα χαλκού, που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα κατά μήκος της στέγης.
Η στερέωση των φύλλων χαλκού στο υπόστρωμα μπορεί να γίνει με σταθερούς ή κινητούς συνδέσμους από χαλκό. Οι σταθεροί σύνδεσμοι τοποθετούνται όταν τα φύλλα χαλκού έχουν μήκος μικρότερο των 3 m και οι κινητοί για μεγαλύτερα μήκη.
Η στερέωση με ορειχάλκινα καρφιά ή βίδες θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η κίνηση των φύλλων χαλκού για αντιμετώπιση των συστολοδιαστολικών μετακινήσεων. Κάτω από το ξύλο και πριν από τη θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να υπάρχει ένα φράγμα υδρατμών.
Η σύνδεση των φύλλων χαλκού μεταξύ τους επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών συνδέσμων κατά μήκος των κάθετων στην υδρορρόη γραμμών σε σταθερή γενικά απόσταση αλλά πιο πυκνά κοντά στον κορφιά και στην υδρορρόη. 

Η εταιρία Δομόρινθος ιδρύθηκε το 1985, έχει έδρα την Αθήνα και είναι μελετητική εταιρία αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, καθώς και παροχής υπηρεσιών συμβούλου κτιριακών και άλλων τεχνικών έργων.
Από την αρχή της ίδρυσης της έχει σαν βασικό άξονα της δουλειάς της τη συμβολή στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό έριξε το βάρος της στην εκπόνηση μελετών μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα σε έργα του Δημοσίου, τα οποία έχουν υψηλότερες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής σύνθεσης και μορφολογίας.
Στηρίχτηκε και στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, παρακολουθεί και υιοθετεί την εξέλιξή της και αναπτύχθηκε σε μια εταιρία με δυνατότητα εκπόνησης, μεγάλης κλίμακας μελετών με υπεύθυνο τρόπο, ταχύ και ποιοτικά υψηλών απαιτήσεων.
Αναλαμβάνει ολόκληρο το πακέτο μιας μελέτης, αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, τις τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών καθώς και τις ειδικές μελέτες που απαιτεί το έργο, ακουστική, περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, κλπ. Εχει σταθερή συνεργασία με μελετητικά γραφεία για τις κατηγορίες αυτές των μελετών και εξασφαλίζει την οργάνωση και τον συντονισμό τους.
Συνεργάζεται για κάθε θέμα με ειδικούς συμβούλους, ώστε να εξασφαλίζει σχεδιασμό με υψηλή ποιότητα.
Εχει εκπονήσει μελέτες πολλών κατηγοριών έργων.
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας και τις αξιοποιεί για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μέσα από τον σχεδιασμό των κτιρίων. Αξιοποιεί τις πλούσιες πηγές ήπιων μορφών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, ενσωματώνει στον σχεδιασμό των κτιριών στοιχεία βιοκλιματικής και περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής.
 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ είναι Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Διδάκτωρ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (UFR1:Arts, Philosophie, Esthétique).
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην πολεοδομία και θεωρία της πόλης στις σχολές CRU / EHESS (Παρίσι 1978-81) και με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών «Θεωρίες της αρχιτεκτονικής και σχεδιασμός» (UP1 Paris Villemin - AASchool London - F.A Roma1987-90).
Διατηρεί γραφείο μελετών στην Αθήνα, με δημοσιευμένο εφαρμοσμένο έργο μικρής και μεγάλης κλίμακας, ερευνητικό έργο, διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εμπειρία διεπιστημονικής προσέγγισης και συγγραφικό έργο.
Από το 1980 ερευνά συστηματικά τη σχέση επιστήμης-τέχνης με έμφαση στη σχέση λογοτεχνίας-αρχιτεκτονικής-πόλης. Κυκλοφορεί το βιβλίο της Το εργαστήρι του συγγραφέα. Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα. Και μια συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη (Καστανιώτης, 2007).

Ο Δημήτριος Τσίγκος σπούδασε αρχιτεκτονική στο architectural association school of architecture του Λονδίνου και δίδαξε στα summer courses της ίδιας σχολής το καλοκαίρι του 2003.
Το 2004 μαζί με τον αδερφό του Γιάννη Τσίγκο ίδρυσαν την tdc, εταιρία μελετητική – κατασκευαστική, της οποίας οι δραστηριότητες επεκτείνονται από το πειραματικό design μέχρι το αστικό development και την δημιουργία υψηλής ποιότητας κατοικιών. Τα έργα της tdc έχουν δημοσιευτεί εκτενώς σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ από το 2007 έχει συμπεριληφθεί στο wallpapers* directory of architects. 

Η Ρούλα Κοτσιλάτη σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία και διατηρεί το αρχιτεκτονικό γραφείο Roula Kotsilati Architecture με έδρα την Αθήνα (2004) και το Βερολίνο (2014). Δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Το αρχιτεκτονικό της έργο έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: ευρωπαϊκό βραβείο European Property Award 2014, κατηγορία Architecture Single Residence, Greece, υποψηφιότητα για το ευρωπαϊκό βραβείο αρχιτεκτονικής Μies Van der Rohe Award 2013, διάκριση στα International Design Awards MEA2013 για βιοκλιματική αρχιτεκτονική και υποψηφιότητα για τα WAN Awards, κατηγορία Best Sustainable Building of the year 2014. Επιπλέον συμμετείχε στη 14η International Venice Biennale Exhibition "Made in Europe" καθώς και στην έκθεση "Energy Athens" που οργανώθηκε από το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Η Ρούλα Κοτσιλάτη εκλέχθηκε πρόσφατα Chartered Architect του Royal Institute οf British Architects (RIBA). 

Το γραφείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977. Η ομάδα αποτελείται από τους αρχιτέκτονες Αντώνη Γαβαλά (ΑΠΘ 2002, ΜΑ Environment & Energy ΑΑ 2003), Θωμά Γαβαλά (ΑΠΘ 1977) και  Δώρα Μονιούδη – Γαβαλά (ΑΠΘ 1977, Διδάκτωρ ΕΜΠ 2004). Το σχήμα πλαισιώνεται από μόνιμους συνεργάτες όλων των λοιπών ειδικοτήτων.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές ιδιωτικών έργων όπως και μελέτες δημοσίων έργων. Απο το 1977 μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός αρχιτεκτονικών, ειδικών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών μελετών και έχει κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός ιδιωτικών έργων όπως κατοικίες στην Αθήνα, τη Σαντορίνη, τη Χίο και τη Μάνη, κτίρια γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, συνεδριακά κέντρα και ξενοδοχεία.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα των κτιρίων που υλοποιούνται, με πληθώρα επιτυχημένων αποπερατωμένων παραδειγμάτων.
Ο Αντώνης Γαβαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997-2002) από όπου και αποφοίτησε αριστούχος. Μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος ’’Λίλιαν Βουδούρη’’ στον τομέα του βιοκλιματικού σχεδιασμού (ΜΑ in Environment & Energy Studies) στην Architectural Association, School of Architecture στο Λονδίνο (2002-2003). Εργάστηκε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός και Ενεργειακός Σύμβουλος στους Hamilton Associates (πλέον BFLS & Grid Architects) στο Λονδίνο (2003-2005) ασχολούμενος κυρίως με θέματα κατοικιών, κτιρίων γραφείων και οικιστικού σχεδιασμού. Από το 2006 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει συμμετοχές με εισήγηση σε συνέδρια Βιοκλιματικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Συνεργάζεται με το Κ.Α.Π.Ε. ώς εξωτερικός αξιολογητής βιοκλιματικών προτάσεων. Το έτος 2016-2017 είναι διδάσκων στο μάθημα του "Αειφορικού Σχεδιασμού" στο 4ο έτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αρθρογραφεί στο περιοδικό Building Green.
Το 2013 δημιούργησε τα Fava Eco Residences στη Σαντορίνη.
Το αρχιτεκτονικό έργο του γραφείου μετράει αξιόλογο αριθμό συμμετοχών σε δημοσιεύσεις και εκθέσεις αρχιτεκτονικής όπως επίσης έχει διακριθεί στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ το 2010 και 2011.

Τo αρχιτεκτονικό γραφείο MICRO TEAM Architects ιδρύθηκε το 1983, από τoυς αρχιτέκτονες Γιώργιο Κονδύλη & Ντιάνα Γιαννοπούλου, που αποφοίτησαν το ίδιο έτος από το Ε.Μ.Π. στην Αθήνα. Το 2005 στο βασικό σχήμα εντάχθηκε και η αρχιτέκτων Ηρώ Κονδύλη και το 2015 ο αρχιτέκτων Πάνος Κονδύλης.
Θεμελιώδης αρχή της ομάδας είναι η διαχείριση με μέτρο και σεβασμό των παραμέτρων που εμπεριέχονται στη σχέση δομημένου χώρου και φυσικού περιβάλλοντος. Βασική παράμετρος αυτής της διαχείρισης είναι η συμβολή του δομημένου χώρου στην ενεργειακή ισορροπία μεταξύ χρήστη, φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος. Tελικός αποδέκτης είναι ο άνθρωπος-χρήστης, αυτός για τον οποίον η μελετητική ομάδα τελικώς συνθέτει, ανακαλώντας βιώματα της επαγγελματικής και ανθρώπινης πορείας σε τόπους του χώρου και του χρόνου. Βιώματα που συνθέτουν όνειρο. Το όνειρο που σε οδηγεί να παράγεις χώρο. Ο χώρος ως "δοχείο ζωής" έχει τη δυναμική να παράγει όνειρο.
Στα 33 χρόνια λειτουργίας του, το γραφείο παρέχει, με αμείωτη ένταση, υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης και οργάνωσης-διεύθυνσης έργου υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές του "design-innovate-inspire", με ισορροπία στο τρίπτυχο κόστος - ποιότητα - χρόνος.
Δραστηριοποιείται στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με έργα που καλύπτουν ποικίλες κατηγορίες. Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, αποκατάσταση κτιρίων, βιομηχανικά κτίρια, καταστήματα, αυτόνομες αστικές & εξοχικές κατοικίες, αστικά συμπλέγματα κατοικιών, interior design.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.