Η ρύπανση των όψεων των κτιρίων στις αστικές περιοχές αποτελεί κύρια αιτία υποβάθμισης της αισθητικής και της οικονομικής τους αξίας.
Τα ρητινικά κονιάματα παρουσιάζουν ποικιλία εξαιρετικών ιδιοτήτων, οι οποίες δεν εμφανίζονται σε κανένα άλλο γνωστό δομικό κονίαμα ή άλλο κατασκευαστικό υλικό.
Τα συστήματα αυτόματου καταιονισμού νερού (sprinkler) αντιμετωπίζουν τη φωτιά σε όλη την έκτασή της, από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής της σε ένα κτίριο, επιτρέποντας την ασφαλή απoμάκρυνση των ενοίκων και τον περιορισμό των υλικών ζημιών.
Oι πύργοι και τα ανοίγματα αερισμού, όπως και διάφοροι συνδυασμοί τους, αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο κλιματισμού των κτιρίων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.
Σήμερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μία προσπάθεια εναρμόνισης των κανονισμών για την πραγματοποίηση δοκιμών, αλλά και για τον τρόπο ταξινόμησης των διαφόρων προϊόντων στη συμπεριφορά τους σε φωτιά.
Oι μεταλλικές κατασκευές βρίσκονται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους και αντιμετωπίζουν την άμεση επίδραση των καιρικών συνθηκών και των χημικών επιδράσεων του περιβάλλοντος. Στο άρθρο αυτό προτείνονται τρόποι για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών.
Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν είναι σημαντικά, ενώ οι εργασίες αποκατάστασής τους οφείλουν να γίνονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο λόγω του πολύπλοκου μηχανισμού δράσης της.
Oι υπερπλαστικοποιητές ανήκουν στην κατηγορία των πρόσθετων βελτιωτικών σκυροδέματος. Κύρια δράση αυτών είναι η πλαστικοποίηση του σκυροδέματος.
Η τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας αποτελεί μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση που προτιμάται όλο και περισσότερο για λόγους ταχύτητας και οικονομίας. Στο άρθρο αυτό δίνονται ιδέες για προκατασκευασμένες πισίνες από διάφορα υλικά και πρακτικές συμβουλές για τη σωστή εγκατάστασή τους.
Τις τελευταίες δεκαετίες η προκατασκευή στοιχείων σκυροδέματος αυξάνεται συνεχώς για να ικανοποιήσει τη ζήτηση για τη μαζική και ταχεία δόμηση κτιρίων κατοικίας.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.