MARIO GONZALEZ

Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005. Από το 2003 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία τρισδιάστατων προγραμμάτων και εργάστηκε ως μελετητής σε σημαντικές μελετητικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ως αρχιτέκτονας. Παρακολουθεί τακτικά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την αρχιτεκτονική, το βιοκλιματικό σχεδιασμό και την σύγχρονη δόμηση. Το 2007 σχημάτισε το γραφείο MGXM Αρχιτέκτονες σε συνεργασία με τη Χριστίνα Μάλαμα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑ

Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007. Από το 2004 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία τρισδιάστατων προγραμμάτων, τις αρχιτεκτονικές μελέτες και την τρισδιάστατη παρουσίαση κτιρίων. Εργάστηκε σε σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία και ασχολήθηκε με επιτυχία στον χώρο της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και το σχεδιασμό επίπλων. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του γραφείου MGXM Αρχιτέκτονες.
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ

Αποφοίτησε από το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ) της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το 2016 ξεκίνησε τη συνεργασία με το γραφείο MGXM Αρχιτέκτονες.
 

Οι Hiboux είναι μια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων που δουλεύουν μαζί από το 2005. Έχοντας  παράλληλα ερευνήσει τον χώρο μέσω προσεγγίσεων άλλων πεδίων (ανθρωπιστικές επιστήμες, εικαστικά, παραστατικές τέχνες, θεωρία του χώρου), ενδιαφέρονται να διευρύνουν την αρχιτεκτονική πράξη. Συνδυάζοντας στοιχεία αυτών των αναζητήσεων, εφαρμόζουν σε κάθε project μια εστιασμένη προσέγγιση. Στο κέντρο του προβληματισμού της ομάδας βρίσκεται ο μοναδικός τρόπος κατοίκησης και ζωής  του κάθε ανθρώπου.  Από την συνθήκη αυτή εκκινεί κάθε φορά μια μελέτη που αφορά τις ανάγκες και τις επιθυμίες που εκφράζουν οι χρήστες του χώρου. Η ομάδα στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου σχεδιασμού, επαναδιαπραγματεύεται στοιχεία εντοπιότητας και μοντερνισμού. Αποδεσμευμένη από μανιέρες, κατασκευαστικές νόρμες ή από την ιδέα μιας “γραφής” κινείται προς την πραγμάτωση πειραματικών επιλύσεων. Το πεδίο του γραφείου εκτός απο τον σχεδιασμό ιδιωτικών χώρων, γραφείων και κατοικιών συνίσταται στην διερεύνηση του δημόσιου χώρου σε όλες τις κλίμακες μέσα απο συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, πανελλήνιους και διεθνείς. Έργα τους έχουν βραβευθεί απο τον ΣΑΔΑΣ, έχουν προταθεί για τα PIRANESI AWARDS και εχουν συμμετάσχει στην 7η Biennale Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Τα οφέλη των όψεων που παράγουν ενέργεια είναι πολλαπλά και σχετίζονται όχι μόνο με την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Αποτελούν το μέλλον στην κατασκευή νέων κτιρίων, καθώς μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη με τον πιο φυσικό τρόπο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες οφείλεται στη θέρμανση χώρων, ενώ τα φορτία ψύξης και τα θερμικά φορτία για ζεστό νερό χρήσης δεν επιβαρύνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας μιας κατοικίας. Η δυνατότητα περιορισμού των θερμικών απωλειών στις παλαιές ελληνικές κατοικίες είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανάλογα με την κλιματική ζώνη.

Η κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής στο εσωτερικό τους αποτελεί το ζητούμενο σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια τόσο από την πλευρά των μελετητών - κατασκευαστών, όσο και από αυτή των αγοραστών. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας περιβάλλοντος που επικρατεί σε ένα κτίριο καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμική άνεση. Στο άρθρο αναλύονται η έννοια του όρου της θερμικής άνεσης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και κατασκευαστικές πρακτικές με στόχο τη βελτίωσή της αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος χαρακτηρίζει ως κρίσιμες τις περιοχές δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχίων, στις οποίες απαιτείται ειδική κατασκευαστική διαμόρφωση της όπλισής τους. Στις κρίσιμες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό οπλισμού και πύκνωση του οπλισμού περίσφιγξης. 

Δοκοί.Ως κρίσιμη περιοχή σε μία δοκό θεωρείται η απόσταση από τις παρειές στήριξης της δοκού σε υποστύλωμα ή τοιχίο με μήκος ίσο με δύο φορές το ύψος της δοκού. Επίσης κρίσιμη θεωρείται και η περιοχή που βρίσκεται εκατέρωθεν σημείου επιβολής μεγάλου συγκεντρωμένου φορτίου.
Υποστυλώματα. Κρίσιμες περιοχές θεωρούνται:
α.Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος επάνω και κάτω από τους κόμβους, σε απόσταση από την παρειά του κόμβου, η οποία είναι ίση με το μεγαλύτερο από:
i. το 1/5 του καθαρού ύψους ορόφου,
ii. τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής
του στύλου,
iii. 600 mm.
β.Όταν υπάρχει τοίχος από τη μια πλευρά του υποστυλώματος, τότε όλο το μήκος θεωρείται κρίσιμο. Το ίδιο ισχύει και για τα γωνιακά υποστυλώματα, τα οποία έχουν έναν τοίχο από τη μία πλευρά τους. Επίσης όταν ένα υποστύλωμα έχει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές τοίχο, ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος του ορόφου, τότε όλο το μήκος του στύλου θεωρείται κρίσιμο.
γ. Όταν το υποστύλωμα συνδέεται με τοιχίο σε μέρος του ύψους του, τότε κρίσιμο θεωρείται το υπόλοιπο του ύψους.
Τοιχία. Ως κρίσιμη περιοχή τοιχίου θεωρείται το τμήμα του τοιχίου μέχρι ύψους τουλάχιστον ίσου με το μέγιστο του μήκους του τοιχίου ή του 1/6 του συνολικού του ύψους.

Ο φυτεμένος τοίχος είναι ένας "ζωντανός - ενεργός" τοίχος που σχεδιάζεται με σκοπό τον καθαρισμό του αέρα και τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:
• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,0 cm. H επικάλυψη επιτυγχάνεται με στηρίγματα που πρέπει να είναι σώματα ουδέτερα στην οξείδωση και να τοποθετούνται ανά 1,5 m περίπου. H πιο ενδεδειγμένη λύση είναι ειδικές πλαστικές βέργες.
• Σε δοκούς: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. H στήριξη των συνδετήρων στη βάση εξυπηρετεί να γίνεται επάνω σε ενιαία αδρανή βέργα, επειδή όλα τα φορτία των οπλισμών μεταφέρονται σ’ αυτά τα σημεία. Η παράπλευρη εξασφάλιση του οπλισμού μπορεί να γίνει με την περιοδική τοποθέτηση μεμονωμένων στηριγμάτων (π.χ. ανά 5 συνδετήρες).
• Σε υποστυλώματα: cmin ≥ 2,5 cm. Σε παραθαλάσσιες περιοχές: cmin ≥ 3,5 cm. Aρκούν 4 μεμονωμένα στηρίγματα στην κορυφή του υποστυλώματος, επειδή στη βάση οι ράβδοι εξασφαλίζονται με δέσιμο στις αναμονές. H εξασφάλιση των αποστάσεων μεταξύ των ράβδων του οπλισμού επιτυγχάνεται εύκολα στις πλάκες και στα υποστυλώματα. Iδιαίτερη μέριμνα όμως χρειάζεται στις δοκούς και κυρίως στις στηρίξεις και στους κόμβους.

Το Normless architecture studio αποτελεί χώρο συνύπαρξης της αρχιτεκτονικής με την κατασκευαστική διαδικασία. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα αρχιτεκτόνων και κατασκευαστών, αναλαμβάνουν την επίλυση κάθε σχεδιαστικού θέματος, με γνώμονα τις μοναδικές ανάγκες του κάθε χρήστη. Από την κλίμακα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέχρι το λεπτομερή σχεδιασμό αντικειμένων, δημιουργούνται χώροι και κατασκευάζονται custom made αντικείμενα με άρτιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ο Αντώνιος Μουρελάτος είναι απόφοιτος του Η’ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών και των Διδακτηρίων Νομικού. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. και πήρε πτυχίο αρχιτεκτονικής το 1981. Η Μαρίνα Φιλιπποπούλου είναι απόφοιτος του Αρσάκειου Ψυχικού και πήρε πτυχίο Αρχιτεκτονικής από την Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. το 1981. Από 1981 διατηρούν μαζί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα.
Έχουν τιμηθεί με βραβεία σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς και παρουσιάζουν εκτεταμένη συμμετοχή και δεκατρείς διακρίσεις σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Συμμετείχαν στην Β.Biennale νέων Ελλήνων καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου το 1986 στον τομέα Αρχιτεκτονικής. Το έργο τους έχει δημοσιευτεί σε εγχώρια και διεθνή έντυπα για την αρχιτεκτονική και έχουν διατελέσει κριτές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το γραφείο ασχολείται με το βιομηχανικό σχεδιασμό σειράς επίπλων, το σχεδιασμό και την κατασκευή καταστημάτων, καθώς και μελέτες μεγάλης κλίμακας δημοσίων κτιρίων, υπαίθριες διαμορφώσεις, μεγάλης κλίμακας συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχείων. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα της ιδιωτικής κατοικίας.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.