ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΑΡΧΕΣ : Σχεδιασμός για τη γειτονιά & επούλωση
Το συγκεκριμένο θέμα παρότι θεωρητικά ξεκάθαρο ως προς το κτιριολογικό, αποδείχτηκε βαθιά πολύπλοκο ως προς την αστική προσέγγιση και την ένταξη του στο περιβάλλον του, με σημαντικά ερωτήματα να εγείρονται ως προς τη σχέση οικοπέδου και αστικού ιστού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ιδιαίτερη φύση του οικοπέδου σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συνύπαρξη της εκάστοτε πρότασης με το κέντρο υγείας, έβγαζε στην επιφάνεια συγκρούσεις τόσο σε επίπεδο γειτονιάς όσο και σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Σύντομα ωστόσο, οι παραπάνω παρατηρήσεις έφεραν τη συνειδητοποίηση πως η λύση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην ένταξη των χρήσεων σε περιοχή και οικόπεδο, αλλά σε μια πρόταση η οποία θα αφορά την ολότητα του οικοδομικού τετραγώνου προκειμένου να αναδειχθεί σε κέντρο κοινωνικών παροχών και ζωής, της γειτονιάς που το περιβάλλει.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : Αστικός Ελαιώνας
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ως σημείο εκκίνησης λειτούργησε η αναζήτηση μιας κοινής ταυτότητας για το σύνολο του οικοπέδου. Ξεκίνησε δηλαδή μια διερεύνηση, προκειμένου να εντοπιστεί μια ενιαία τοπική διαχείριση, η οποία από τη μία να υποστηρίζεται από τον υπάρχοντα σχεδιασμό και από την άλλη να μπορεί να αποτελέσει τον κορμό των νέων προτεινόμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου, αναπαράγοντας τη λογική των αναλληματικών τοίχων, των ελαιόδεντρων και της πετρόκτιστης μάντρας, διεκδικούμε τη μετατροπή του συνόλου του Ο.Τ σε ένα συνεκτικό τοπικό σύνολο. Ένα οικοδομικό τετράγωνο - αστικός ελαιώνας, βαθιά συνδεμένο με τον τόπο του. Με την σειρά τους, τόσο το πάρκο γειτονιάς όσο και οι χρήσεις του βρεφονηπιακού και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, προσαρμόζονται στην εν λόγω συνθήκη δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο θαμμένο στα ελαιόδεντρα και προσαρμοσμένο στο ανάγλυφο του οικοπέδου. Ένα κτιριακό συγκρότημα βαθιά συνυφασμένο με τη φύση και τα τοπία της Κρήτης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ένταξη σε τοπίο και Αστικό ιστό
Σε συνέχεια των παραπάνω, η ανάπτυξη των λειτουργιών δεν έρχεται με τη μορφή ενός ενιαίου κτιριακού συνόλου, αλλά αντίθετα μέσω ενός εκτεταμένου κατακερματισμού οι όγκοι σπάνε και το κτίριο διαχέεται στο πράσινο. Ως αποτέλεσμα, οι νέες χρήσεις, χάνονται πίσω από τις ελιές, ενώ η συνολική κλίμακα του κτιρίου παραμένει μικρή δημιουργώντας συνθήκες αρμονίας με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό. Το νέο αυτό τοπίο θα συμπληρώσει η παρουσία ενός καθαρού χώρου πρασίνου - πάρκου, ο οποίος με τη σειρά του αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, δημιουργώντας συνέχειες τόσο με το υπόλοιπο Ο.Τ όσο και με τις διάσπαρτες αυλές των κτιριακών όγκων.

• Βρεφονηπιακός σταθμός
Ο βρεφονηπιακός σταθμός αναπτύσσεται σε δύο διακριτές στάθμες, ενταγμένες στο έντονο ανάγλυφο του οικοπέδου. Οι αίθουσες των βρεφών, μαζί και με το χώρο της εισόδου τοποθετούνται στην Β’ στάθμη, με κάθε αίθουσα μαζί με τα βοηθητικά και τις αυλές της να σχηματίζει έναν ευδιάκριτο όγκο - χωρική ενότητα.
Οι αίθουσες των νηπίων αντίθετα, μαζί και με τις χρήσεις που τα αφορούν, αναπτύσσονται στην Α’ στάθμη και σε άμεση επαφή με το φυσικό έδαφος και το πράσινο. Σε μια σαφώς περισσότερο ανοιχτή λογική, οι βασικές κυκλοφορίες είναι σε μεγάλο βαθμό ημιυπαίθριες, με το κτίριο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο το εύκρατο κλίμα της Κρήτης, αλλά και το προστατευμένο περιβάλλον των αυλών.


• Κ.Η.Φ.Η
Ο κτιριακός όγκος του Κ.Η.Φ.Η αναπτύσσεται και αυτός με τη σειρά του στο βορινό άκρο του οικοπέδου συνεχίζοντας στη λογική της ανάπτυξης των διασπασμένων όγκων που περιγράψαμε παραπάνω. Η είσοδος, όσο και η βασική αυλή του έρχονται σε άμεση επαφή με τον δρόμο για λόγους ευκολίας, αλλά και σε έμμεση συσχέτιση με την είσοδο και τους χώρους αναμονής του βρεφονηπιακού. Ως αποτέλεσμα οι δύο χρήσεις, ενώ παραμένουν σαφώς διαχωρισμένες δεν αποξενώνονται δημιουργώντας ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ηλικίας.

• Πάρκο
Το πάρκο ως το κατεξοχήν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο κτιριακών όγκων του Ο.Τ, τόσο από ανάγκη όσο και από επιλογή καθορίζεται από τα διαφορετικά επίπεδα, τους αναλληματικούς τοίχους που το σχηματίζουν και τις συστοιχίες από ελαιόδεντρα. Δημιουργείται έτσι ένα μικτό τοπίο, όπου μέσα από μια περισσότερο ρομαντική θεώρηση συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του αστικού πάρκου με αυτά του κρητικού ελαιώνα. Στα διάφορα επίπεδα και πλατώματα του πάρκου αναπτύσσονται μια σειρά από διαφορετικές χρήσεις καθώς και εναλλακτικών τρόπων οικειοποίησης του χώρου.

Αρχιτεκτονικά, ο σχεδιασμός μένει μακριά από αχρείαστες υπερβολές προτείνοντας ένα κτίριο ήπιο σε κλίμακα, μέρος ενός νέου τοπικού συνόλου. Ταυτόχρονα, εντός του συγκροτήματος, μια λογική αυλών και αιθρίων δημιουργεί ευχάριστους ημιπαίθριους χώρους προάγοντας την υπαίθρια ζωή και τη σύνδεση του κτιρίου με το πράσινο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κτιριακό σύνολο και πάρκο, εισάγουν μια νέα αλλά οικεία ατμόσφαιρα, η οποία με σύγχρονο και απλό σχεδιασμό προάγει την εύκολη οικειοποίηση του δημόσιου χώρου, και την αβίαστη ένταξη του στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το έργο αποτελεί μία πρόταση η οποία με ταπεινότητα και σαφήνεια ρίχνει το βάρος στον χρήστη και φιλοδοξεί χωρίς πλεονασμούς να συμπληρώσει το κομμάτι του παζλ που λείπει σε αστικό ιστό και κοινωνία.

 

doxiadis+ is a pioneering team of experts creating landscapes and architecture with a deep respect for people and nature. Since 1999 the Athens-based practice has been
Forming Symbiosis
To see the world, and humanity’s place within it, through the lens of symbiosis is to look for the interdependencies over the conflicts. We are driven by a constant sense of wonder and respect for the intricate relationships between living things. In understanding these connections we create beautiful spaces in which people can thrive in balance with their surroundings.

 

Το σύστημα αγκύρωσης μεταφέρει τα φορτία στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Τα αγκύρια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φωσφορούχου ορείχαλκο κ.ά. και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή οξειδώσεων.
Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• Ολόσωμα, τα οποία έχουν βάση έδρασης από το ίδιο μέταλλο.
• Ρυθμιζόμενα διαφόρων τύπων, που στερεώνονται με βύσματα στην υποδομή.
• Ρυθμιζόμενα, που στερεώνονται μηχανικά σε ειδικούς διάτρητους οδηγούς.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται είτε με αγκύρια επί της κάθε πλάκας φυσικού λίθου ξεχωριστά είτε με την αγκύρωση μεταλλικών οδηγών επί των οποίων αναρτώνται οι πλάκες φυσικών λίθων. Τα ολόσωμα αγκύρια στερεώνονται σε οπές με ειδικό κονίαμα, ενώ τα ρυθμιζόμενα αγκύρια στερεώνονται με βίδες από ανοξείδωτα μπουλόνια με χημικό τρόπο. Η οπή επί των λίθων πραγματοποιείται με ειδικά εργαλεία προς αποφυγή θραύσεων και ρηγματώσεων. Το πάχος των φυσικών λίθων πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 30 mm, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή στις περιοχές σύνδεσης. Τυχόν αποκλίσεις στην καθετότητα των φυσικών λίθων επιλύεται με ρυθμιζόμενα αγκύρια.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η στενή σύνδεση του ανθρώπου με το νερό δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός πως αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση του, αλλά επεκτείνεται και στο ψυχολογικό κομμάτι χάρη στην ικανότητα του να ασκεί μια ηρεμιστική και καταπραϋντική επίδραση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οι άνθρωποι έχουν την έμφυτη τάση να κατοικούν κοντά στο νερό και να το ενσωματώνουν στο δομημένο τους περιβάλλον για λειτουργικούς, αισθητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο "The Douglas Hotel" στον Καναδά είναι εμπνευσμένη από τη φύση με ένα γραφείο που προσομοιάζει κορμό από έλατο, διακοσμημένο με κρυφό φωτισμό.
Φωτογραφίες: Jeremy Segal Photography

Στην αναγέννηση του παλιού μύλου στο πλαίσιο του έργου "Maestranza" στην Ουρουγουάη, το κτίριο επαναπροσδιορίζεται ως η καρδιά αυτού του σχολείου, φιλοξενώντας το εστιατόριο και χώρους αναψυχής για τους μαθητές. Από αρχιτεκτονική άποψη, η αρχική μορφή ανακατασκευάζεται, αποκαθιστώντας έτσι τη φυσική καταγραφή του κτιρίου. Ωστόσο, η εν λόγω επίσημη ανασυγκρότηση χαρακτηρίζεται από ένα νέο υλικό που προέρχεται από τα υπολείμματα, αναδιαμορφώνοντας τη δομή ως ένα τρέχον κομμάτι, ενσωματωμένο ως συνέχεια της προηγούμενης λειτουργίας του.
Τρισδιάστατη απεικόνιση: Carolina Guida

 

Το χειμερινό κολυμβητικό club "Isfuglen" είναι ένα club για χειμερινούς λουόμενους και αποτελείται από ένα κοινόχρηστο δωμάτιο, αποδητήρια και σάουνα. Βρίσκεται στην άκρη του σημείου εισόδου της περιοχής στο Brøndby Marine Harbour. Η τοποθεσία είναι μοναδική και δίνει στo club και στα μέλη του μια ειδική ευκαιρία να γίνουν μέρος της ενεργού ζωής του λιμανιού.
Το κτίριο προσομοιάζει με φάρο, δίνοντας την αίσθηση του “σπιτιού” για αυτούς που εισέρχονται στο λιμάνι από τη θάλασσα.
Η σχεδιαστική ανάπτυξη του κτιρίου βασίζεται στην ανάλυση του υπάρχοντος περιβάλλοντος. Το λιμάνι προσφέρει στον περιβάλλοντα χώρο μια αυθεντική ατμόσφαιρα της καθημερινότητας της περιοχής και εργασίας με μηχανές σκαφών, εξοπλισμό αλιείας και άτομα που φτιάχνουν τα σκάφη τους. Η εικόνα των υπάρχοντων κτιρίων και αποθηκών είναι γνώριμη σε υλικό και σχήμα.
Η νέα λέσχη κολύμβησης αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία αυτών των εικόνων. Το κτίριο της λέσχης αποτελεί μια συνέχεια, σε σχήμα και χρώμα, των υπάρχοντων κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τη δική του μοναδική ταυτότητα. Μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα και σχήμα που τεκμηριώνει την ιστορία του λιμανιού ως ένα ενεργό και καινοτόμο σημείο συγκέντρωσης. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, που απολαμβάνουν το κρύο μπάνιο το χειμώνα, αλλά για όλους τους επισκέπτες. Όλοι μπορούν να απολαύσουν το νερό και να χαλαρώσουν στο μεγάλο ξύλινο κατάστρωμα που συνδέει το club με το νερό.
Το club προσφέρει πρόσβαση σε σάουνα με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και αποδυτήρια, στα χρώματα της γαλάζιας θάλασσας, με φεγγίτες. Επιπλέον, ένας μεγάλος χώρος έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου, ο οποίος ανοίγεται προς την ξύλινη βεράντα και τον ωκεανό. Οι τοίχοι εναλλάσσονται μεταξύ μεγάλων παραθύρων και μιας ανακλαστικής επιφάνειας που καθρεφτίζει τη θέα. Η οροφή ταλαντεύεται σαν κύματα. Η ιδέα είναι ότι ο επισκέπτης δεν χάνει ποτέ τα μάτια του από το περιβάλλον, οπότε ακόμη και στη ζέστη της σάουνας αισθάνεται την παρουσία του ουρανού, του νερού και του υπέροχου λιμανιού.
Το χειμερινό κολυμβητήριο “Isfuglen” στη Δανία κατασκευάστηκε με επίκεντρο την κοινωνική βιωσιμότητα και την εύκολη πρόσβαση από τους επισκέπτες, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη δυνατότητα σωστής ακουστικής και το φως της ημέρας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από ξύλινα στοιχεία με μόνωση από ίνες ξύλου και υψηλής ποιότητας οικοδομικά υλικά.

 

Το "Urband" αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία σχεδιασμού για τη νέα αστική πραγματικότητα.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πολυκατοικία στην Κυψέλη στη γωνία των οδών Πίνδου και Κύθνου, στην οποία έχουν εφαρμοστεί για πρώτη φορά νέα πρότυπα κατασκευής και σχεδίασης.
Το μέγεθος του οικοπέδου και η γωνιακή του θέση παραμετροποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη μορφοπλαστική δυναμική ενός ιδιαίτερου κτιρίου αστικών κατοικιών μοναδικής λειτουργικότητας και αισθητικής. Τα γωνιακά έρκερ του κτιρίου και οι καμπύλες στην όψη δίνουν έναν γλυπτικό χαρακτήρα σε ένα κτίριο μικρής επιφάνειας αλλά μεγάλου ύψους.
Τα μεταλλικά κατακόρυφα στοιχεία συντελούν ξεκάθαρα στην αισθητική διαμόρφωσης του κτιρίου ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικό λειτουργικό στοιχείο συμβάλλοντας στην διαχείριση της σχέσης του φυσικού φωτός με το κτίριο, την προστασία του κτιρίου βάσει του προσανατολισμού του, τη σχέση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο και τη βελτιστοποίηση της ιδιωτικότητας των κατοικιών συναρτήσει της πυκνότητας του αστικού ιστού στην περιοχή.
Στο κτίριο η ομάδα των μηχανικών εξιδανίκευσε τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο μέσα από την υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική σχεδίαση του κτίσματος και των κατοικιών.

Το παραδοτέο επρόκειτο να μετατρέψει μια εγκαταλελειμμένη υποδομή που αρχικά κατασκευάστηκε για να στεγάσει μια εξοχική κατοικία, σε μια μπουτίκ φιλοξενία που βρίσκεται μέσα σε μια αυθεντική γειτονιά της παριανής νήσου. Η ποικιλομορφία υλικών και υφών ξεδιπλώνεται μέσα από μια μοντερνιστική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό, ενώ ένας συνδυασμός προσεκτικά επιλεγμένων ημι-τροπικών φυτών και μεσογειακών βοτάνων επιτρέπει στον περιβάλλοντα χώρο να προσθέσει δράμα και μια ποιητική αλληλεπίδραση υλικών και φωτοσκιάσεων.
Η χαλαρή αλλά στιλιστική ατμόσφαιρα των 6 σουιτών επιτυγχάνεται από εξατομικευμένο σχεδιασμό που εφαρμόζεται σε ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Προηγμένα και καινοτόμα υλικά σε επιφάνειες και κεραμικές πλάκες ακολουθούν τη μεθοδολογία του μελετητικού γραφείου που προωθεί την ομοιογένεια και τη ροή με τη χρήση μιας δημιουργικά επιμελημένης επιλογής υλικών.
Η δημιουργική προσέγγιση, η εσωτερική διακόσμηση, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός τοπίου αναπτύχθηκε από την ομάδα της Bllend.
Τα δωμάτια στους υγρούς χώρους είναι επενδυμένα με μεγάλες κεραμικές επιφάνειες σε εκλεπτυσμένες πέτρινες υφές και μοτίβα, ενώ οι υπόλοιποι τοίχοι εμπνέουν τραχύ παριανό σοβά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε καινοτόμα υλικά και τεχνολογία, όπως οι ιταλικές θερμο-διαμορφωμένες ξύλινες επιφάνειες που οδηγούν σε βιώσιμα προϊόντα που προάγουν την ανθεκτικότητα. Όλα τα δωμάτια εκτείνονται σε ιδιωτικές βεράντες με πέτρινα τζακούζι και πλατώ από τικ ξυλεία, αιωρούμενα πάνω από το υδάτινο στοιχείο. Η σκηνή αναπτύσσεται θεατρικά τη νύχτα χάρη στον γραμμικό φωτισμό LED που επιτρέπει στους όγκους των επίπλων να αιωρούνται πάνω από τα δάπεδα και τη θερμή θερμοκρασία φωτός 3000 K να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και οικεία ατμόσφαιρα.
Η είσοδος στο κτίριο επιτυγχάνεται από μια ολόλευκη αφαιρετική περίφραξη, η οποία δημιουργεί μια αντίθεση με τον μαύρο όγκο της πισίνας η οποία έχει επενδυθεί με βασαλτική επιφάνεια που φέρει μια νησίδα με εστία εξωτερικού χώρου, για να προσθέσει τη ζεστασιά της φωτιάς στην νησιωτική αύρα του ελληνικού καλοκαιριού. Οι ξύλινες πέργκολες που καλύπτουν εν μέρει τις ιδιωτικές βεράντες με καλαμιές από σκούρο μπαμπού προστατεύουν από τον ήλιο και τη θερμότητα, ενώ προσφέρουν ιδιωτικούς χώρους για διαλογισμό και χαλαρωτικές συνεδρίες. Η πέργκολα στο κατάστρωμα της πισίνας προσφέρει ξαπλώστρες και πουφ για χαλάρωση και απόλαυση της γαστρονομίας του ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας βιολογικά προϊόντα από προσεκτικά επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς.
Η ίδια ιδέα αναπτύσσεται για την περιοχή του εστιατορίου και τα δωμάτια ευεξίας και σπα στον υπόγειο χώρος της κτιριακής υποδομής.

 

Η ολική ανακαίνιση ενός διαμερίσματος της δεκαετίας του ‘70 στη Γλυφάδα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα της Επίκυκλος, σε αρχιτεκτονικά σχέδια της Έλενας Κρίνη. Στόχος ήταν να αναδιαταχθούν πλήρως οι λειτουργίες της κατοικίας με έξυπνο τρόπο, ώστε το μονόχωρο διαμέρισμα να αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά μίας πλήρως εξοπλισμένης κατοικίας, που να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες ζωής.
Μια λαμπρή ιδέα στον πυρήνα της κατοικίας ήρθε να δώσει ευελιξία στον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η κάτοψη του χώρου παύει να αντιμετωπίζεται στατικά. Εντάσσοντας την κίνηση ενός τμήματος του χώρου αξονικά πολλαπλασιάζεται η δυναμική του μέσα από τη θέση που κάθε φορά τοποθετούνται οι λειτουργίες. Η κυκλική κατασκευή η οποία λειτουργεί παράλληλα σαν βιβλιοθήκη και σύνθεση tv, περιστρέφεται με τρόπο που να ενώνει ή να διαχωρίζει το σαλόνι από το υπνοδωμάτιο. Έτσι δημιουργείται παράλληλα ένας αυτόνομος χώρος για ανάγνωση ή χαλάρωση, πετυχαίνοντας μια πολυλειτουργική κατοικία.
Υψηλής ποιότητας και αισθητικής υλικά, χαρίζουν στο διαμέρισμα μια εικόνα διακριτικής πολυτέλειας. Καμπύλες μορφές δημιουργούν μια ρευστότητα στα όρια των χρήσεων, ενώ ένας συνεχόμενος διαχωριστικός τοίχος επενδεδυμένος με ξύλο, κρύβει τις βασικές λειτουργίες του διαμερίσματος και αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του σπιτιού. Κρυφές frameless πόρτες για το υπνοδωμάτιο και το λουτρό, ενσωματώνονται διακριτικά και σε συνδυασμό με την παλέτα των υλικών και τους κρυφούς φωτισμούς, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ζεστής και ήρεμης ατμόσφαιρας. Οι μεγάλες τζαμαρίες και οι εξωτερικές περιστρεφόμενες περσίδες ενοποιούν τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία διαμονής στους κατοίκους του.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.