Τα συστήματα ψυχόμενων οροφών (cooling ceilings) δεν επιφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις των συμβατικών συστημάτων κλιματισμού από την οροφή, όπως είναι ο θόρυβος και τα ρεύματα αέρα. Μία ψυχόμενη οροφή έχει άμεση επίδραση στη θερμική πηγή του υποκείμενου χώρου (με ακτινοβολία) αλλά επίσης και στον αέρα του (με συναγωγή). Η αναλογία ακτινοβολίας προς συναγωγή μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την κατασκευή του συστήματος ψυκτικής οροφής και της εσωτερικής κυκλοφορίας του αέρα. Η οροφή διατηρείται ψυχρή με ψυκτικά κυκλώματα νερού ή αέρα που βρίσκονται επί ή υπό των υλικών επικάλυψης συνήθως επίχρισμα ή μεταλλική επιφάνεια. H υψηλή απόδοση του συστήματος το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμική ή ηλιακή ενέργεια). Παρ' όλα αυτά όμως και παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, δεν καθιερώθηκε ευρέως, κυρίως λόγω προβλημάτων υγρασίας που εμφανίζονταν επάνω στις ψυχρές επιφάνειες, προκαλούσαν καταστροφές των υλικών της οροφής και δημιουργούσαν συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια η λειτουργία ενός συστήματος με αισθητήρες σημείου δρόσου με τα σχετικά συστήματα και εξαρτήματα ελέγχου.

O σωλήνας τοποθετείται σε ελάχιστο βάθος 1 m σε τάφρο με πλάτος τουλάχιστον 30 cm μεγαλύτερο από την εξωτερική διάμετρο της μούφας του σωλήνα. O πυθμένας της τάφρου διαμορφώνεται επίπεδος και ομαλός και επάνω σ’ αυτόν διαστρώνεται άμμος σε πάχος 10 cm, η οποία αποτελεί τη βάση τοποθέτησης του σωλήνα. O σωλήνας καλύπτεται με άμμο και ακολουθεί επίχωση της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγμένα από πέτρες ή άλλα συμπαγή υλικά. H επίχωση πραγματοποιείται σε διαδοχικές στρώσεις πάχους 20 cm με καλή συμπύκνωση. Kατά την εγκατάσταση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να κάμπτονται συγχρόνως οριζόντια και κατακόρυφα, αλλά μόνον οριζόντια ή μόνο κατακόρυφα και με ακτίνα που αποτελεί συνάρτηση της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα (περίπου το 30% της εξωτερικής διαμέτρου).

Η Χρυσή Τομή Ιδρύθηκε το 1999, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες επιπέδου στους τομείς του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων και χώρων. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, τα μέλη της οποίας αποτελούνται από αναγνωρισμένους μηχανικούς με εξειδίκευση σε τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά και συλλογικά.
Το όνομα της εταιρείας, Χρυσή Τομή, συνοψίζει και τη φιλοσοφία της: η συνεχής αναζήτηση και διατήρηση της Χρυσής Τομής, της ιδανικής ισορροπίας σε κάθε πτυχή της ζωής, αποτελεί όχι μόνο έναν τρόπο σκέψης και μια στάση ζωής για την ομάδα αλλά και τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται κάθε συνεργασία και κάθε έργο.
Η Χρυσή Τομή Α.Ε. ως δημιουργική κατασκευαστική εταιρεία με περισσότερα από 270 υλοποιημένα έργα στο χώρο της κατοικίας, των χώρων εστίασης - καταλυμάτων και των επαγγελματικών χώρων, αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονα, καινοτόμα έργα με σεβασμό στις ανάγκες των χρηστών. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιρίων τμηματικά και συνολικά με σκοπό την ενεργειακή βελτιστοποίησή τους, στοχεύοντας στην ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας .

Δομημένο Περιβάλλον

Σε έναν κόσμο όπου οι πόροι ολοένα και μειώνονται αυξάνοντας τις προκλήσεις, πορευόμαστε σταθερά με επένδυση στη γνώση και τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αφουγκραζόμαστε το περιβάλλον και συνεισφέρουμε στο δομημένο περιβάλλον έργα που βασίζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για το μέλλον του πλανήτη.

Την ομάδα μας πλαισιώνουν κορυφαίοι αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, σχεδιαστές και διαχειριστές έργων, οι οποίοι συνεργάζονται στενά σε κάθε στάδιο ενός έργου: κάθε νέα τεχνολογία και έρευνα είναι στη διάθεσή όλων των ομάδων μας, επιτρέποντας στους ανθρώπους μας να απολαμβάνουν και να μοιράζονται τα οφέλη με όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Oι γυψοσανίδες στερεώνονται σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. O μεταλλικός σκελετός διαμορφώνεται από δοκούς διατομής Π, που συναρμολογούνται σε διάφορους συνδυασμούς, ενώ ο ξύλινος από καδρόνια ανάλογης διατομής. Tα ξύλινα στοιχεία πρέπει να είναι ευθύγραμμα και στεγνά και να προστατεύονται κατάλληλα από παράσιτα, μύκητες και υγρασία. Kατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός επιβάλλεται να φέρει μια τουλάχιστον δοκίδα, η οποία τοποθετείται στο μέσο του ύψους του χωρίσματος. Xρησιμοποιούνται υλικά στερέωσης (βίδες ή καρφιά) γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα, τα οποία κατά τη στερέωση των γυψοσανίδων δεν επιτρέπεται να εξέχουν από την επιφάνεια της γυψοσανίδας ούτε να εισέχουν σε βάθος ικανό να την καταστρέψει.
Oι γυψοσανίδες κόβονται μικρότερες κατά 0,5 ως 1 cm από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν και εδράζονται σε σφήνες, ώστε να διατηρούνται σε επαφή με την οροφή. Tο κενό που προκύπτει, καλύπτεται με αρμοκάλυπτρο. H τελική επιφάνεια του χωρίσματος είναι δυνατό να καλυφθεί με γυψοκονίαμα ή ταπετσαρία, να βαφεί ή να παραμείνει ελεύθερη, αν έχει διακοσμητική εμφάνιση.

Φούφα Βάλια Αρχιτέκτων
Η Βάλια σπούδασε Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων στο ΤΕΙ Πάτρας (2000-2004) και στη συνέχεια Αρχιτεκτονική στην Πολυτεχνική Σχολή Πατρών (2004-2009).
Οι επιρροές από τις παρεμφερείς αλλά και αρκετά διαφορετικές σχολές (Αποκατάσταση Κτηρίων και Αρχιτεκτονική) διαμορφώνουν ένα σχεδιαστικό λεξιλόγιο το οποίο σέβεται το ”παλιό” αλλά διψά για το ”νέο”, εμπνέεται από την ιστορία και την ενέργεια που το φορτίζει αλλά την μολύνει με στοιχεία του σήμερα, ώστε το τελικό προϊόν να εξυπηρετεί απόλυτα τον σύγχρονο ανήσυχο άνθρωπο, να στέκεται αξιοπρεπές απέναντι στο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο, και συνάμα να λέει την δική του ιστορία.
Εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Μουζακίτη Άγγελου (2005-2010) με συμμετοχή σε μελέτες κτιριακών έργων, επιβλέψεις, σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και αποτυπώσεις. Ίδρυσε το δικό της αρχιτεκτονικό γραφείο στο Ναύπλιο το 2010.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2009).

Μίχος Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, MASHRAE
Ο Παύλος σπούδασε Μηχανολογία στο ΤΕΙ Πάτρας (2005) και στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ (BEng Hons και MSc in Mechanical Engineering). Ο σεβασμός του προς το περιβάλλον και το ενδιαφέρον του για τεχνολογίες φιλικές προς αυτό, τον οδήγησαν στο να συνεχίσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ όπου και  απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιώσιμη Κτηριακή Τεχνολογία (MSc in Sustainable Building Technology).
Η ακαδημαϊκή καθώς και η επαγγελματική του εμπειρία, του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Συνδυάζοντας τις συμβατικές υπηρεσίες κτηριακών εγκαταστάσεων, με τη φυσική του κτηρίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει σαν στόχο παράλληλα με την εξασφάλιση της θερμικής και οπτικής άνεσης του χώρου τη βέλτιστη ενεργειακά λύση.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2012), μέλος της Αμερικανικής Κοινότητας Θέρμανσης, Ψύξης, και Κλιματισμού (ASHRAE), καθώς και Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτηρίων, Θέρμανσης και Κλιματισμού.

Η εταιρία SANITY Α. Παπαδόπουλος & Υιός Ο.Ε. ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση από τον ιδρυτή της, Αντώνη Παπαδόπουλο το 1966. Το 1972 και με ένα από τα πιο αξιόλογα καταστήματα της εποχής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αγ. Σοφίας 32) εδραιώθηκε στο χώρο του εμπορίου ειδών υγιεινής. Σήμερα τα έξι μέλη της οικογένειας Παπαδόπουλου αποτελούν τον πυρήνα της επιχείρησης.
Η έκθεση μας λειτουργεί από το 1988 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας -600 m2- επί της οδού 17 Νοέμβρη 7 στα Κωνσταντινουπολίτικα, καθώς επίσης και η αποθήκη μας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6,5 στρεμμάτων.
Το αντικείμενο μας αφορά την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε προϊόντα σχετικά με το μπάνιο (είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, αξεσουάρ, πλακίδια, ψηφίδες) αλλά και σε πλακίδια για όλους τους χώρους (εσωτερικούς - εξωτερικούς, κήπους, γκαράζ, πισίνες).
Στοχεύουμε στην παροχή αξιόπιστων και εγγυημένων προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους πελάτες μας.

Η Sanity Ο.Ε. είναι κατά 90% εισαγωγική εταιρία και συνεργάτες μας ύστερα από μακροχρόνια έρευνα στην αγορά της Ε.Ε. είναι σήμερα επώνυμες και διεθνώς αναγνωρισμένες βιομηχανίες κατασκευής ειδών υγιεινής, επίπλων μπάνιου και αξεσουάρ όπως: Bellavista, Sanitana, GSI, Flaminia, Carron, Acrilan, Eurorama, La Torre, Kludi, Geda, Nove, Novel, Europa Glass, Savvopoulos, Papadelis κ.α. καθώς και γνωστές ανά τον κόσμο βιομηχανίες κατασκευής πλακιδίων και γρανιτών όπως: Imola, Arkim, La Faenza, Leonardo, Monocibec, Naxos, Cotto D'Este, DelConca, Halcon, Alcalaten, και ψηφίδων όπως: Sicis, Hoppe-Mosaic κ.α.
 

Η ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εταιρία του ομίλου Τουρνικιώτη, με 30χρονη παρουσία και πορεία στην Ελληνική αγορά ως επίσημος διανομέας της Mitsubishi Electric και με τεράστια εμπειρία σε εγκαταστάσεις συστημάτων, προσφέρει σήμερα ολοκληρωμένες λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης.

Το εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προτείνοντας την ιδανική επιλογή, σχεδιάζοντας το σύστημα που ταιριάζει σε κάθε χώρο και αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη.

Η Trane Hellas ιδρύθηκε στην Ελλάδα το έτος 1981 ως υποκατάστημα της Αμερικάνικης εταιρίας ‘’The TRANE COMPANY‘’ που κατασκευάζει μηχανήματα ψύξεως και κλιματισμού με σκοπό δραστηριότητάς της τη πώληση, αντιπροσώπευση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων στην Ελλάδα , τα Βαλκάνια και την Κύπρο.
Από τον Σεπτέμβριο του 2002 η TRANE EΛΛΑΣ λειτουργεί ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας των προϊόντων TRANE στην Ελλάδα.
Από το 2008 ανήκει στον όμιλο Ingersoll Rand στον οποίο ανήκουν μεγάλες εταιρίες όπως η Thermo King, Club Car, και η ομώνυμη εταιρεία μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα Ingersoll Rand.
Η εταιρεία διαθέτει τμήμα πωλήσεων που δραστηριοποιείται στην προώθηση ψυκτικών συγκροτημάτων και αντλιών θερμότητας από 14KW εώς 14.000ΚW, Kεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, Fan coils και συστημάτων DX (ΤVR5G), απευθυνόμενη είτε σε εταιρικούς πελάτες, είτε σε τελικούς χρήστες (βιομηχανίες, ξενοδοχεία) είτε σε οικιακούς χρήστες, με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού.
Επίσης διαθέτει τμήμα συντήρησης (Service), παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη με πλήρη γεωγραφική κάλυψη για όλο το φάσμα των προϊόντων τόσο σε ανταλλακτικά όσο και σε υπηρεσίες. Η συνεχής εκπαίδευση των εξειδικευμένων τεχνικών και τα αποθέματα σε ανταλλακτικά εξασφαλίζουν την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. 
Στοιχεία επικοινωνίας:
• Kεντρικά γραφεία στην Αθήνα στην οδό Εριφύλης 18 , Χαλάνδρι , με τηλεφωνικό κέντρο 210 8112200 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Υποκατάστημα Β.Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη στην Οδό Προύσης 12, Καλαμαριά , τηλ. 2310 402595 

 

Διεθνώς βραβευμένο γραφείο που στοχεύει μέσω βιοκλιματικού, οικολογικού και ολιστικού σχεδιασμού στη δημιουργία χώρων που δρουν θετικά στην ψυχολογία του χρήστη και προσφέρουν ευεξία, ενίσχυση της υγείας και χαρά. Η ‘Αρχιτεκτονική του Ευ Ζην’ ιδρύθηκε το 2006 με έδρα τη Θεσσαλονίκη από τις Θεοδώρα Κυριαφίνη, Φωτεινή Λυμπεριάδου και Ανδρονίκη Λυμπεριάδου. Το 2013 εξελίχτηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την προσέλευση δύο ακόμα μελών, του Κωνσταντίνου Δεσποτίδη και της Ευθυμίας Αντωνιάδου, με σκοπό την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών δημοσίων έργων μεγάλης κλίμακας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ: Αρχιτέκτων Μηχανικός, Diplom - Ingenieur Technische Hochschule Darmstadt Γερμανίας με εξειδίκευση στον οικολογικό, βιοκλιματικό σχεδιασμό, στον ιαματικό τουρισμό και spa. Από το 1986 ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Ενεργό μέλος σε συλλόγους και οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Από το 1992 ασχολείται παράλληλα με την εκπαίδευση στον τομέα Αρχιτεκτονικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών και ερευνά μεθόδους ατομικής ανάπτυξης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΟΥ: Αρχιτέκτων Μηχανικός, BArch Kingston University και Grad Diploma on Architecture Bartlett School of Architecture, University College London, με κατεύθυνση στην αειφόρο αρχιτεκτονική. Eργάστηκε στο Λονδίνο από το 2000 ως το 2005 στο αρχιτεκτονικό γραφείο Giles Pike Practice. Δημιούργησε την ομάδα ‘λ-team’ με στόχο υπηρεσίες κατασκευής στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2005 ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.