κονιαματα-σπατουλαρισματοσ

TECHNIENTOS

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου & τοίχου

GRANULAR ULTRA

Στόκος εξομάλυνσης, ρητινούχος, ινοπλισμένος

DS - 258 DECO MICRO FLEX

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδων & τοίχων, σε μορφή πάστας

DECO CIRE

Πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου & τοίχου

VELVET DECO

Πατητή τσιμεντοκονία, διακοσμητική

DAMASK

Πατητή τσιμεντοκονία

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.