Μουσείο στο Τελ Αβίβ με πτυχωτή όψη

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σύνθεση του κελύφους προέκυψε μετά από σειρά μορφολογικών πειραματισμών σε ηλεκτρονικά και φυσικά μοντέλα και η κατασκευή από τη σύνθεση 465 προκατασκευασμένων πετασμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, αναρτημένων σε ένα σύνθετο μεταλλικό φορέα.
Λόγω της ιδιαίτερης γεωμετρίας των πετασμάτων με τις οξείες ακμές και αιχμηρές γωνίες και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταστροφές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, η κατασκευή των πετασμάτων πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο. Μια υπόγεια γκαλερί του μουσείου στέγασε το προσωρινό εργαστήριο και η παρασκευή τους διήρκησε περισσότερο από ένα έτος. Η επένδυση του κελύφους πραγματοποιήθηκε με ανύψωση των πετασμάτων με τη βοήθεια γερανών. Μετά την τοποθέτησή τους στις προβλεπόμενες θέσεις δόθηκαν οι κλίσεις που συνθέτουν την παραβολική γεωμετρία και, τέλος, ακολούθησε η πάκτωση του στατικού συστήματός τους στο στατικό φορέα του κτιριακού όγκου. Τα σημεία σύνδεσης των πετασμάτων με το μεταλλικό φορέα πληρώθηκαν με στεγανοποιητικά υλικά, που δημιουργούν εσοχές πάχους 2,5 cm, υπερτονίζοντας τη γεωμετρία τους και δίνοντας την αίσθηση ότι τα πετάσματα προεξέχουν.

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή: Preston Scott Cohen
Συνεργάτες: Amit Nemlich, Tobias Nolte, Bohsung Kong, Steven Christensen, Guy Re Moor, Cameron Wu, Andrew Saunders, Janny Baek
Τοποθεσία: Τελ Αβιβ, Ισραήλ
Προϋπολογισμός: 55 εκατ. δολάρια
Εμβαδό: 18.500 m2
Χρόνος κατασκευής: 2007 - 2011
Φωτογραφίες: Ohad Matalon

Image Gallery

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

PORSCHE PAVILION Έκθεση αυτοκινήτων στη Γερμανία

PORSCHE PAVILION Έκθεση αυτοκινήτων στη Γερμανία

Η οργανική μορφή και οι καμπύλες γραμμές της νέας έκθεσης αυτοκινήτων της Porsche στο θεματικό πάρκο Austostadt στη βόρεια Γερμανία, δίνουν την αίσθηση στους επισκέπτες ότι πρόκειται για μια χωροκατασκευή…
Διαμόρφωση νέας πρόσοψης σε αποκατάσταση κτιρίου

Διαμόρφωση νέας πρόσοψης σε αποκατάσταση κτιρίου

Στη θέση των ερειπίων της εγκαταλελειμμένης δημοτικής αγοράς της ισπανικής πόλης Getafe, ορθώνεται σήμερα ένα σύγχρονο τεχνολογικά "καταφύγιο" που περιβάλλει έναν πολυλειτουργικό χώρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, συνδυάζοντας αποτελεσματικά στοιχεία…