Κατασκευή της πράσινης κατοικίας "OUTrial" στην Πολωνία

  • Kwk Promes

Το λογοπαίγνιο OUTrial, ένας συγκερασμός των λέξεων “atrial” (αίθριο) και “out” (έξω), αποτελεί την σχεδιαστική απάντηση του αρχιτεκτονικού γραφείου στο αίτημα των ιδιοκτητών για μια κατοικία μικρής κλίμακας που ενσωματώνεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο. Η κεντρική συνθετική ιδέα προτείνει την χάραξη ενός τμήματος του οικοπέδου, το οποίο διατηρείται αυτούσιο, υπερυψώνεται και επανατοποθετείται ως οροφή. Το ορθογωνικής κάτοψης κτίσμα συγκεντρώνει τις λειτουργίες του γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο που δημιουργείται με τη βύθιση ενός τμήματος της πράσινης οροφής. Η πρωτοτυπία του σχεδιασμού έγκειται στην κλίση της οροφής που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανέλθει μέσω του κεκλιμένου εδάφους του αίθριου στο βατό πράσινο δώμα. Το αίθριο έτσι αποκτά δυαδικό ρόλο. Αφενός αποτελεί ένα προστατευμένο υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης της οικογενείας, το οποίο εξυπηρετεί συγχρόνως τον ηλιασμό του εσωτερικού της κατοικίας. Αφετέρου αποτελεί ένα τόπο μετάβασης προς το φυτεμένο δώμα, που εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο, ενοποιώντας οπτικά και αισθητικά το ιδιωτικό με το κοινόχρηστο τμήμα του οικοπέδου.
Η μέθοδος αυτή με την οποία οι αρχιτέκτονες ενσωματώνουν το κτίσμα στον περιβάλλοντα χώρο, προσφέρει πολλαπλά ενεργειακά οφέλη καθώς η άμεση επαφή με το έδαφος, που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία περί τους 15οC, δημιουργεί δροσισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μειώνει αισθητά τις θερμικές απώλειες κατά τους χειμερινούς βελτιώνοντας το μικροκλίμα της κατοικίας. Στιο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού, εκτός από την τοποθέτηση ενισχυμένης μόνωσης, επιλέχθηκε η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας, μηχανικού αερισμού και ηλιακών συλλεκτών. Συγχρόνως, με την επιλογή προκατασκευασμένων ανακυκλώσιμων δομικών υλικών τοπικής προέλευσης μειώθηκε αισθητά το κόστος, ο χρόνος ολοκλήρωσης και το ενεργειακό αποτύπωμα της κατασκευής.
Σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό ήταν η δυνατότητα αναπροσαρμογής του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες εν δυνάμει μελλοντικών χρηστών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η ανάπτυξη κάτοψης με μεγάλους ελεύθερους χώρους, η δημιουργία χώρων διημέρευσης που τηρούν τις τυπικές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα προσφέρουν σχεδιαστική ευελιξία καθώς και η δυνατότητα αλλαγής της διαμόρφωσης της οροφής και του υλικού επένδυσης της.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη: Kwk Promes
Τοποθεσία: Ksiazenice, Πολωνια
Επιφάνεια οικοπέδου: 1.440 M²
Επιφάνεια κτίριου: 180 M²
Μελέτη: 2004
Κατασκευή: 2005 – 2007
Φωτογραφίες: Kwk Promes

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Βιβλιοθήκη με κέλυφος από ξύλινες νευρώσεις στη Νορβηγία

Βιβλιοθήκη με κέλυφος από ξύλινες νευρώσεις στη Νορβηγία

Ένα σπονδυλωτό ξύλινο κέλυφος αποτελεί το φέροντα οργανισμό της νέας βιβλιοθήκης στην περιοχή Vennesla της Νορβηγίας. Συνολικά 27 νευρώσεις συνθέτουν το σκελετό μιας οργανικής, ρευστής μορφής, που απλώνεται στο ακανόνιστο…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.