Στερέωση γυψοσανίδας σε ψευδοροφή

Οι κύριες δοκίδες τοποθετούνται και οριζοντιώνονται σε αξονικές αποστάσεις από 50 cm έως 120 cm για αντίστοιχες αποστάσεις των αναρτήσεων από 120 cm έως 90 cm από την φέρουσα οροφή. Οι δευτερεύουσες διαδοκίδες του μεταλλικού σκελετού της ψευδοροφής που φέρουν τα φορτία, τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, σε προκαθορισμένες αξονικές αποστάσεις των 50 cm, αλλά κάθετα στις κύριες δοκίδες. Γενικότερα οι αξονικές αποστάσεις στερέωσης των αναρτήσεων στην οροφή καθώς και οι αντίστοιχες αποστάσεις των κύριων και δευτερευουσών δοκίδων, εξαρτώνται από το φορτίο και τον τύπο της οροφής από γυψοσανίδα. Οι περιμετρικές διαδοκίδες τοποθετούνται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλες. Οι γυψοσανίδες στερεώνονται στο σκελετό με βίδες, κάθετα προς τις δευτερεύουσες διαδοκίδες. Οι κατά πλάτος αρμοί των γυψοσανίδων μετατίθενται κατά 50 cm (σταυρώνουν) επάνω στις δευτερεύουσες διαδοκίδες. Τα σημεία στερέωσης απέχουν από τα άκρα της γυψοσανίδας κατ’ ελάχιστο 10 mm, ενώ η μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 cm. Οι γυψοσανίδες δεν βιδώνονται στις περιμετρικές διαδοκίδες αλλά αφήνονται ελεύθερες, ώστε να επιτρέπονται οι συστολοδιαστολές και να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις. Σε περίπτωση εφαρμογής διπλής στρώσης, αυτή η απόσταση είναι δυνατόν να τριπλασιαστεί για την πρώτη, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο στρώσεις θα τοποθετηθούν την ίδια ημέρα. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η αρμολόγηση της πρώτης.

 • Second Text:

  1. Κύριες δοκίδες ανάρτησης ψευδοροφής.
  2. Δευτερεύουσες δοκίδες στερέωσης γυψοσανίδων.
  3. Συνδετήρας ανάρτησης δευτερεύουσας δοκίδας.
  4. Περιμετρικός οδηγός.
  5. Εξαρτήματα ανάρτησης.
  6. Γυψοσανίδες.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συρόμενα χωρίσματα χωρίς οδηγούς στο δάπεδο

Συρόμενα χωρίσματα χωρίς οδηγούς στο δάπεδο

Στην αγορά διατίθεται ποικιλία προκατασκευασμένων συρόμενων χωρισμάτων, τα οποία κινούνται με τη βοήθεια οδηγών προσαρμοσμένων στην οροφή αντί του δαπέδου.Το σύστημα που θα επιλεγεί για τοποθέτηση θα πρέπει:• να διαθέτει…
Καμπύλα στοιχεία σε εσωτερικούς τοίχους & οροφές

Καμπύλα στοιχεία σε εσωτερικούς τοίχους & οροφές

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ξηράς δόμησης αποτελεί η επιλογή διαφορετικών υλικών και η εφαρμογή τους με γνώμονα τις ιδιότητες που τα διακρίνουν. Ο κατάλληλος συνδυασμός των υλικών επιτυγχάνει τη διαμόρφωση ελαφρών…
Κατασκευή καμπύλου τοίχου με μεταλλικό σκελετό

Κατασκευή καμπύλου τοίχου με μεταλλικό σκελετό

Για την κατασκευή καμπύλων τοίχων με τη χρήση γυψοσανίδων, χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι μεταλλικοί στρωτήρες και ορθοστάτες, οι οποίοι τοποθετούνται σε μικρές αποστάσεις (συνήθως ανά 30 cm). Επάνω στο σκελετό στερεώνονται είτε…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.