Πρόβολος με οριζόντιες περσίδες

Οι πρόβολοι με οριζόντια σκίαστρα είναι κατάλληλοι για νότια ανοίγματα, καθώς το καλοκαίρι οι ηλιακές ακτίνες έρχονται από υψηλότερο σημείο του ορίζοντα (στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα). Η στήριξη του σκιάστρου γίνεται είτε απευθείας επάνω στους στύλους του κουφώματος, με ειδικές λάμες αλουμινίου, εφόσον το υαλοπέτασμα μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της κατασκευής, είτε στο φέροντα οργανισμό με αγκύρωση σε τοιχοποιία σκυροδέματος. Οι περσίδες μπορούν να είναι σε σταθερή γωνία ή να είναι κινητές, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθμιση της σκίασης του ανοίγματος.

 • Second Text:

  Α. Πρόβολος με οριζόντιες περσίδες ατρακτοειδούς μορφής
  1. Υαλοπίνακας.
  2. Πλαίσιο αλουμινίου.
  3. Λάμες αλουμινίου, από τις οποίες στηρίζονται οι περσίδες. Το σύστημα στηρίζεται συνολικά στο πλαίσιο του κουφώματος, το οποίο ενισχύεται με κοιλοδοκούς.
  4. Οριζόντιες περσίδες ατρακτοειδούς μορφής.
  5. Μεταλλική κυλινδρική δοκός. Τοποθετείται για να προστατεύσει τις λάμες στήριξης (προαιρετικά, ανάλογα με το σύστημα).

  Β. Πρόβολος με οριζόντιες σταθερές περσίδες
  1. Τοιχοποιία σκυροδέματος.
  2. Θερμομόνωση.
  3. Οργανικό επίχρισμα με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.
  4. Μεταλλική ανοξείδωτη ράβδος στήριξης (τοποθετείται προαιρετικά ανάλογα με το σύστημα).
  5. Μεταλλική λάμα αγκύρωσης συστήματος σκίασης στην εξωτερική τοιχοποιία σκυροδέματος.
  6. Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης περσίδων.
  7. Σταθερές οριζόντιες περσίδες.
  8. Υαλοπίνακας μεγάλων διαστάσεων.
  9. Πλαίσιο αλουμινίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κουπόλες για φυσικό φωτισμό ή/και αερισμό

Κουπόλες για φυσικό φωτισμό ή/και αερισμό

Μπορεί να είναι επίπεδες, θολωτές ή μορφής πυραμίδας, ανοιγόμενες ή σταθερές. Το άνοιγμα μπορεί να πραγματοποιείται χειροκίνητα, ηλεκτροκίνητα με τη χρήση κομβίου ή να συνδυάζεται η λειτουργία της με αισθητήρα…
Αερισμός ξύλινης στέγης

Αερισμός ξύλινης στέγης

Ο αερισμός της στέγης είναι απαραίτητος για την εκτόνωση των διαχεόμενων υδρατμών και την αποφυγή συμπύκνωσής τους. Ανοίγματα αερισμού δημιουργούνται στα χαμηλά σημεία της περιμέτρου της στέγης αλλά και σε…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.