Επικάλυψη στέγης με ασφαλτικά κεραμίδια

H επικάλυψη με ασφαλτικά κεραμίδια είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε στέγες οποιασδήποτε μορφής και με οποιαδήποτε κλίση. Γενικά, εφαρμόζεται σε ξύλινο πέτσωμα. Tα στοιχεία του πετσώματος τοποθετούνται οπωσδήποτε με αρμό μεταξύ τους, για διευκόλυνση του αερισμού. Tα ασφαλτικά κεραμίδια εφαρμόζονται είτε απευθείας επάνω στο πέτσωμα είτε με την παρεμβολή κατάλληλης στεγανοποιητικής μεμβράνης (ασφαλτόπανο ή πισσόχαρτο ή υδρατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη). H τοποθέτηση αρχίζει από τη γραμμή απορροής, ώστε κάθε σειρά να επικαλύπτεται από την επόμενη κατά το πλάτος που ορίζεται από τον κατασκευαστή των ασφαλτικών κεραμιδιών. Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαμόρφωση των τελειωμάτων (περίμετρος, συναρμογές, ποταμοί κτλ.). H εξασφάλιση του αερισμού της ξύλινης κατασκευής είναι απαραίτητη. Ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής, είναι απαραίτητο ή όχι και φράγμα υδρατμών.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση ξύλινης στέγης

Θερμομόνωση ξύλινης στέγης

Η θέση της θερμομονωτικής στρώσης σε σχέση με τους αμείβοντες δημιουργεί τις ακόλουθες κατασκευαστικές παραλλαγές. Θερμομόνωση ανάμεσα στους αμείβοντες: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διατήρηση της μόνιμης επαφής ανάμεσα στο θερμομονωτικό…
Πολυκαρβονικά φύλλα

Πολυκαρβονικά φύλλα

Τα πολυκαρβονικά φύλλα είναι επίπεδα στοιχεία μεγάλου μήκους με μεταβαλλόμενη φωτοδιαπερατότητα (20%-75%), τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιστεγάσεις αλλά και επενδύσεις όψεων. Το μικρό τους βάρος επιτρέπει τη στήριξή τους σε…
Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Τα ζευκτά είναι δικτυωτοί φορείς, με μορφή που εξαρτάται από το άνοιγμα και τη μορφολογία της στέγης, καθώς και από τη θέση τους στην κάτοψη. Βασικά στοιχεία τους είναι:• Οι…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.