Επικάλυψη στέγης με ασφαλτικά κεραμίδια

H επικάλυψη με ασφαλτικά κεραμίδια είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε στέγες οποιασδήποτε μορφής και με οποιαδήποτε κλίση. Γενικά, εφαρμόζεται σε ξύλινο πέτσωμα. Tα στοιχεία του πετσώματος τοποθετούνται οπωσδήποτε με αρμό μεταξύ τους, για διευκόλυνση του αερισμού. Tα ασφαλτικά κεραμίδια εφαρμόζονται είτε απευθείας επάνω στο πέτσωμα είτε με την παρεμβολή κατάλληλης στεγανοποιητικής μεμβράνης (ασφαλτόπανο ή πισσόχαρτο ή υδρατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη). H τοποθέτηση αρχίζει από τη γραμμή απορροής, ώστε κάθε σειρά να επικαλύπτεται από την επόμενη κατά το πλάτος που ορίζεται από τον κατασκευαστή των ασφαλτικών κεραμιδιών. Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαμόρφωση των τελειωμάτων (περίμετρος, συναρμογές, ποταμοί κτλ.). H εξασφάλιση του αερισμού της ξύλινης κατασκευής είναι απαραίτητη. Ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής, είναι απαραίτητο ή όχι και φράγμα υδρατμών.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.