Επένδυση όψης με μεταλλικά φύλλα

Οι μεταλλικές προσόψεις κτιρίων κατασκευάζονται με υλικά, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα διαμορφωμένα μεταλλικά προφίλ (τραπεζοειδή ή καμπυλοειδή), τα πετάσματα επικάλυψης σύνθετης διατομής και τα συστήματα τύπου κασέτας, τα οποία στηρίζονται επάνω στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
Τα τραπεζοειδή και τα καμπυλοειδή μεταλλικά προφίλ χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές επικαλύψεων. Κατασκευάζονται είτε από γαλβανισμένο χάλυβα είτε από αλουμίνιο είτε από σύνθετα υλικά. Η στερέωσή τους στις όψεις γίνεται με την παρεμβολή δευτερεύοντος μεταλλικού σκελετού, ο οποίος βιδώνεται στην τοιχοποιία ή στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου.Τα σύνθετα πετάσματα έχουν ενσωματωμένη θερμομόνωση. Διακρίνονται κυρίως σε πετάσματα πολυουρεθάνης και σε πετάσματα πετροβάμβακα χωρίς να αποκλείονται και άλλα θερμομονωτικά υλικά ανάμεσα στα μεταλλικά φύλλα. Σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων συστημάτων πλαγιοκάλυψης είναι η μείωση του συνολικού κόστους του κτιρίου λόγω της εύκολης τοποθέτησής τους, η μηδαμινή απαιτούμενη συντήρηση, η εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των άριστων θερμομονωτικών τους ιδιοτήτων, αλλά και η μείωση του κόστους του απαιτούμενου για την ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Μειονέκτημά τους αποτελεί η έλλειψη θερμοχωρητικότητας του δομικού συστήματος. Η στερέωσή τους μπορεί να γίνει με βίδες ορατές από την έξω πλευρά, οι οποίες τοποθετούνται στην κοίλη επιφάνεια της αυλάκωσης. Οι κασέτες αποτελούν μία αξιόπιστη λύση για την πλαγιοκάλυψη των κτιρίων. Είναι λεπτότοιχα στοιχεία μορφής C, με νευρώσεις για τη βελτίωση της ακαμψίας. Τοποθετούνται με μηχανικά μέσα απευθείας στα φέροντα δομικά στοιχεία της κατασκευής, χωρίς τη χρήση μηκίδων, δεδομένου ότι το στατικό τους σύστημα είναι μεγαλύτερο από αυτό των τραπεζοειδών φύλλων, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη εσωτερική κάμψη.

 • Second Text:

  Α. Διαμορφωμένα μεταλλικά φύλλα επίπεδα και με αυλακώσεις: κυματοειδή, τραπεζοειδή και ενισχυμένα με θερμομονωτική στρώση.

  Β. Eπικάλυψη μεταλλικού τοίχου πλήρωσης με λαμαρίνες γαλβανισμένου χάλυβα και θερμομόνωση. Tα φύλλα λαμαρίνας έχουν ειδικά διαμορφωμένες ακμές που προσαρμόζονται σε ειδικές προεξοχές του βοηθητικού σκελετού.

  Γ. Όψη με κατακόρυφα αυλακωτά φύλλα.
  1. Φέρουσα υποδομή.
  2. Eσωτερικό πέτασμα με φύλλα τοποθετημένα κατακόρυφα.
  3. Oρυκτοβάμβακας.
  4. Eξωτερικό πέτασμα με φύλλα τοποθετημένα κατακόρυφα.

  Δ. Όψη με οριζόντια αυλακωτά φύλλα.
  1. Eσωτερικό πέτασμα με φύλλα τοποθετημένα κατακόρυφα.
  2. Oρυκτοβάμβακας.
  3. Eξωτερικό πέτασμα με φύλλα τοποθετημένα οριζόντια.
  4. Φέρουσα υποδομή.

  Ε. Σύνθετο πέτασμα με θερμομονωτικό αφρό μεταξύ δύο επίπεδων μεταλλικών φύλλων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επένδυση όψης με μεταλλικά πετάσματα

Επένδυση όψης με μεταλλικά πετάσματα

Οι μεταλλικές διαμορφωμένες πλάκες τοποθετούνται με κοχλίωση. Για τη στήριξή τους χρησιμοποιείται μεταλλικός σκελετός, ο οποίος στηρίζεται σε κατάλληλα στηρίγματα (διατομής Π ή L) που τοποθετούνται στον τοίχο. Συχνά τα…
Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Βασικά στοιχεία ξύλινων ζευκτών

Τα ζευκτά είναι δικτυωτοί φορείς, με μορφή που εξαρτάται από το άνοιγμα και τη μορφολογία της στέγης, καθώς και από τη θέση τους στην κάτοψη. Βασικά στοιχεία τους είναι:• Οι…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.