ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έγχυτο σκυρόδεμα σε ξυλότυπους. Οι τοίχοι από σκυρόδεμα σε ξυλότυπους ή μεταλλότυπους χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με μεγάλο ύψος και απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μία ελάχιστη αισθητική στην κατασκευή και αυτή επιτυγχάνεται με βαφή και επιφανειακή επεξεργασία.
Σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της βέλτιστης ανθεκτικότητας του τοίχου στο χρόνο είναι η επιτυχής αποστράγγιση, διότι η ύπαρξη νερού δημιουργεί προβλήματα ρηγματώσεων ή ακόμη και ολικής αστοχίας λόγω της αυξημένης υδροστατικής πίεσης. Επιτυχής αποστράγγιση επιτυγχάνεται με τρεις κυρίως τρόπους:
• Επίχωση με χαλίκι πίσω από τον τοίχο.
• Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης κοντά στη βάση του τοίχου, εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός.
• Διαμόρφωση κατάλληλων οπών στο τοιχίο με σκοπό την ελεύθερη κίνηση του νερού μέσω αυτών στην κατάντη πλευρά του. 

 • Second Text:

   1. Υλικό επίχωσης.
  2. Χάλικες (~ 90 cm)
  3. Κροκάλες (~ 70 cm)
  4. Διάτρητος αγωγός αποστράγγισης.
  5. Εγκάρσια απορροή.
  6. Σκυρόδεμα θεμελίωσης.
  7. Σκυρόδεμα καθαριότητας.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύνδεση υαλοπετάσματος με πλάκα σκυροδέματος στο δώμα

Σύνδεση υαλοπετάσματος με πλάκα σκυροδέματος στο δώμα

Στο μέτωπο της πλάκας του δώματος βιδώνεται μεταλλική πλάκα, η οποία καλύπτει και τμήμα του στηθαίου. Στις επιμήκεις οπές των γωνιών κοχλιώνονται τα μεταλλικά κατακόρυφα στοιχεία του υαλοπετάσματος, διαμορφώνοντας ένα…
Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.