ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έγχυτο σκυρόδεμα σε ξυλότυπους. Οι τοίχοι από σκυρόδεμα σε ξυλότυπους ή μεταλλότυπους χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με μεγάλο ύψος και απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μία ελάχιστη αισθητική στην κατασκευή και αυτή επιτυγχάνεται με βαφή και επιφανειακή επεξεργασία.
Σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της βέλτιστης ανθεκτικότητας του τοίχου στο χρόνο είναι η επιτυχής αποστράγγιση, διότι η ύπαρξη νερού δημιουργεί προβλήματα ρηγματώσεων ή ακόμη και ολικής αστοχίας λόγω της αυξημένης υδροστατικής πίεσης. Επιτυχής αποστράγγιση επιτυγχάνεται με τρεις κυρίως τρόπους:
• Επίχωση με χαλίκι πίσω από τον τοίχο.
• Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης κοντά στη βάση του τοίχου, εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός.
• Διαμόρφωση κατάλληλων οπών στο τοιχίο με σκοπό την ελεύθερη κίνηση του νερού μέσω αυτών στην κατάντη πλευρά του. 

 • Second Text:

   1. Υλικό επίχωσης.
  2. Χάλικες (~ 90 cm)
  3. Κροκάλες (~ 70 cm)
  4. Διάτρητος αγωγός αποστράγγισης.
  5. Εγκάρσια απορροή.
  6. Σκυρόδεμα θεμελίωσης.
  7. Σκυρόδεμα καθαριότητας.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή εξωστών

Κατασκευή εξωστών

Bασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των εξωστών είναι:• H σωστή κατασκευή των φερόντων στοιχείων, ώστε η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας των επιστρώσεων και…
Δομικές επεμβάσεις αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων

Δομικές επεμβάσεις αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων

Oι επεμβάσεις που αναφέρονται αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομικών στοιχείων και του κτιρίου γενικότερα στις καταπονήσεις που προβλέπεται να υφίστανται από τη νέα χρήση.Σ' αυτό το πλαίσιο  εντάσσονται επεμβάσεις που…
Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.