Ενίσχυση θεμελίωσης τοιχοποιίας με πασσάλους

Η τεχνική των θεμελιώσεων με πασσάλους μεγάλης ή μεσαίας διαμέτρου χρησιμοποιείται στην περίπτωση, κατά την οποία οι επιφανειακές στρώσεις του εδάφους θεμελίωσης παρουσιάζουν μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά. Η χρήση των πασσάλων επιτρέπει την αξιοποίηση της εδαφικής αντίστασης, η οποία είναι γενικώς μεγαλύτερη σε στρώσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος. Η χρήση των πασσάλων μεγάλης ή μεσαίας διαμέτρου σε κατασκευές από τοιχοποιία είναι γενικώς περιορισμένη λόγω της δυσκολίας εφαρμογής τους, π.χ. λόγω της χρήσης βαρειών μηχανημάτων. Πάντως, επιλέγεται ως μέθοδος παρέμβασης όταν οι εργοταξιακές συνθήκες επιτρέπουν την κατασκευή των πασσάλων μόνο στην εξωτερική περίμετρο της κατασκευής.

Η τεχνική των μικροπασσάλων είναι πολύ πιο διαδεδομένη από εκείνη των πασσάλων μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά μικρά μηχανήματα, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή πασσάλων και στις δύο παρειές των τοιχωμάτων. Συνήθως η διάμετρος των μικροπασσάλων κυμαίνεται από 8 έως 15 cm. Για τη σύνδεση μεταξύ των μικροπασσάλων απαιτείται η κατασκευή κεφαλόδεσμου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταλλικές σχάρες σε μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές σχάρες σε μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές σχάρες αποτελούν μια ειδική κατηγορία βιομηχανικών δαπέδων, τα οποία στηρίζονται σε μεταλλικό σκελετό. Πρόκειται κατά κανόνα για προκατασκευασμένα στοιχεία που παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως υψηλές μηχανικές αντοχές και…
Στήριξη χαλυβδόφυλλων σε φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα

Στήριξη χαλυβδόφυλλων σε φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο χάλυβας χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση όψεων με τη μορφή φύλλων, επίπεδων ή με διάφορες διατομές πτυχώσεων και αυλακώσεων. Στις περισσότερες εφαρμογές τα φύλλα από χάλυβα αποτελούν το κύριο δομικό στοιχείο…
Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης με αποκόλληση από τον φέροντα οργανισμό

Η σύνδεση του τοίχου πλήρωσης με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου αποτρέπει τοπικές αστοχίες σ’ αυτήν και αυξάνει σημαντικά την πλαστιμότητα και την ικανότητα απόσβεσης ενέργειας κατά τη σεισμική δράση.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.