Σωλήνες αποχέτευσης σε υπόγειο δίκτυο

O σωλήνας τοποθετείται σε ελάχιστο βάθος 1 m σε τάφρο με πλάτος τουλάχιστον 30 cm μεγαλύτερο από την εξωτερική διάμετρο της μούφας του σωλήνα. O πυθμένας της τάφρου διαμορφώνεται επίπεδος και ομαλός και επάνω σ’ αυτόν διαστρώνεται άμμος σε πάχος 10 cm, η οποία αποτελεί τη βάση τοποθέτησης του σωλήνα. O σωλήνας καλύπτεται με άμμο και ακολουθεί επίχωση της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγμένα από πέτρες ή άλλα συμπαγή υλικά. H επίχωση πραγματοποιείται σε διαδοχικές στρώσεις πάχους 20 cm με καλή συμπύκνωση. Kατά την εγκατάσταση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να κάμπτονται συγχρόνως οριζόντια και κατακόρυφα, αλλά μόνον οριζόντια ή μόνο κατακόρυφα και με ακτίνα που αποτελεί συνάρτηση της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα (περίπου το 30% της εξωτερικής διαμέτρου).

 • Second Text:

  1. Φρεάτιο επιθεώρησης.
  2. Τάπα ελέγχου.
  3. Οικιακός αγωγός λυμάτων.
  4. Αγωγός λυμάτων από PVC.
  5. Ελάχιστο πάχος επιχωμάτωσης 30 cm.
  6. Κεντρικός αγωγός.
  Tοποθέτηση πλαστικού σωλήνα σε υπόγειο δίκτυο.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Ως υπόστρωμα των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλες τσιμεντοσανίδες, οι οποίες μπορεί να ενισχυθούν με ειδικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αναλάβουν τα φορτία της υδραυλικής εγκατάστασης, της στήλης του ντουζ και των…
Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Η αρχή του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδρευσης γίνεται από τον υδρομετρητή και ολοκληρώνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς. Στους υδραυλικούς υποδοχείς συγκαταλέγονται οι λεκάνες αποχωρητηρίου, οι νιπτήρες, οι μπανιέρες, οι ντουζιέρες…
Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια (δοχεία έκπλυσης) προσφέρουν εργονομία και αισθητική αναβάθμιση στο χώρο. Το συνολικό όφελος του χώρου έναντι των εξωτερικών δοχείων έκπλυσης υαλώδους πορσελάνης κυμαίνεται από 10 έως 15 cm.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.