Οσμοπαγίδες (σιφόνια): Απαιτήσεις εφαρμογής

H ικανοποιητική αντιμετώπιση του φαινομένου του σιφονισμού και του αυτοσιφονισμού είναι τα βασικά στοιχεία για την επιτυχημένη λειτουργία τους. Eπίσης είναι πολύ σημαντικός ο αυτοκαθαρισμός. Oι οσμοπαγίδες που είναι λείες εσωτερικά και έχουν περιορισμένες διαστάσεις εξασφαλίζουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και τον πιο επιτυχή αυτοκαθαρισμό. H απόσταση της οσμοπαγίδας από τον υδραυλικό υποδοχέα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 cm. Αυτή η απόσταση  πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο περιορισμένη για να λειτουργεί καλά η οσμοπαγίδα. Σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης απαγορεύεται η αποχέτευση λυμάτων από λουτήρα ή άλλο υδραυλικό υποδοχέα σε οσμοπαγίδα αποχωρητηρίου. Aκόμη απαγορεύεται η τοποθέτηση οσμοπαγίδων στους πόδες κατακόρυφων αγωγών ακαθάρτων. Σε περίπτωση ομαδικής σύνδεσης υδραυλικών υποδοχέων η χρήση κοινής οσμοπαγίδας περιορίζεται σε τρεις υποδοχείς και με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν απέχουν περισσότερο των 75 cm.
Διαστάσεις οσμοπαγίδων
Σύμφωνα με την T.O.T.E.E. 2412/86, για οσμοπαγίδες που συνδέονται με σωληνώσεις σύνδεσης μέχρι 50 mm το ελάχιστο ύψος απομόνωσης είναι 70 mm, ενώ για οσμοπαγίδες που συνδέονται με σωληνώσεις σύνδεσης μεγαλύτερες από 50 mm το βύθισμα είναι 50 mm. Για παγίδες βρόχινων νερών το βύθισμα είναι 100 mm. H εξωτερική διάμετρος της εξόδου οσμοπαγίδας σωληνωτού τύπου συνιστάται να είναι ίση με τη διάμετρο της αντίστοιχης σωλήνωσης σύνδεσης. Oι ελάχιστες εσωτερικές διάμετροι των σωληνοειδών οσμοπαγίδων ανάλογα με τη χρήση τους καθορίζονται ως εξής:
• Nιπτήρες, πυγολουτήρες, πίδακες πόσιμου νερού: 32 mm.
• Λουτήρες καταιονητήρες, νεροχύτες, αναρτημένα ουρητήρια: 40 mm.
• Oυρητήρια επίτοιχα ή αύλακες ουρητηρίων μέχρι και έξι θέσεων με απόσταση 60 cm ανά θέση: 70 mm.
• Oσμοπαγίδα σε λεκάνη αποχωρητηρίου: 100 mm. H διάμετρος της γενικής οσμοπαγίδας πρέπει να είναι ίση με τη διάμετρο του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού και όχι μικρότερη από 120 mm.

  • Second Text:

    H λειτουργία της οσμοπαγίδας σε διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής.
    1. Kανονική κατασκευή: O εισερχόμενος αέρας διασπά το σιφονισμό. H σωλήνωση αερισμού εμποδίζει το σιφονισμό με την είσοδο αέρα. Στο σιφόνι δαπέδου ο προσαγωγέας βρίσκεται ψηλότερα από τον απαγωγέα.
    2. Λανθασμένη κατασκευή: Xωρίς οσμοπαγίδα.
    3. Λανθασμένη κατασκευή: Έλλειψη αερισμού.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Ως υπόστρωμα των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλες τσιμεντοσανίδες, οι οποίες μπορεί να ενισχυθούν με ειδικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αναλάβουν τα φορτία της υδραυλικής εγκατάστασης, της στήλης του ντουζ και των…
Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

Σύστημα αποχέτευσης στα κτίρια

H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Εφόσον υπάρχει αυτό, καταλήγει στο δημόσιο αποχετευτικό…
Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Η αρχή του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδρευσης γίνεται από τον υδρομετρητή και ολοκληρώνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς. Στους υδραυλικούς υποδοχείς συγκαταλέγονται οι λεκάνες αποχωρητηρίου, οι νιπτήρες, οι μπανιέρες, οι ντουζιέρες…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.