Στεγανοποίηση κατακόρυφων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες με ξηρό και όχι κρύο καιρό, σε λείες επιφάνειες σκυροδέματος ή σε οπτοπλινθοδομές που έχουν καλυφθεί με επίχρισμα εξομάλυνσης. Οι μεμβράνες πρέπει να δημιουργούν ενιαία στεγανή επιφάνεια. Γι’ αυτό εφαρμόζονται συνήθως σε δύο στρώσεις αλληλοεπικαλυπτόμενων γειτονικών μεμβρανών τουλάχιστον κατά 10 cm, με τη δεύτερη μετατοπισμένη κατά το ήμισυ του πλάτους της πρώτης. H στήριξη των μεμβρανών στα άκρα τους πραγματοποιείται επιπλέον με μηχανικό τρόπο (κοχλίωση) με τη μεσολάβηση γαλβανισμένης μεταλλικής λάμας. H λάμα κατόπιν επικαλύπτεται με λουρίδα όμοιας μεμβράνης πλάτους περίπου 30 cm, η οποία επικολλάται κατά μήκος όλων των απολήξεων και στις άκρες σφραγίζεται με ασφαλτική μαστίχη. Η διαδικασία τοποθέτησης περιλαμβάνει τα εξής:
• Αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων και ξένων σωμάτων που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής: ξύλα, πρόκες, λάδια ξυλότυπου, χαρτιά, σίδερα κ.ά.
• Πλύσιμο της επιφάνειας για απομάκρυνση βρομιάς και σκόνης. Η εργασία διακόπτεται έως ότου στεγνώσει η επιφάνεια.
• Σφράγιση όλων των οπών της επιφάνειας (φωλιών σκυροδέματος, οπών) και εξομάλυνση μεγάλων ανωμαλιών με ένα επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα.
• Διαμόρφωση οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών (λουκιών) με το ίδιο υλικό.
• Προετοιμασία επιφάνειας με την εφαρμογή βερνικιού ή ασφαλτικού γαλακτώματος.
• Τοποθέτηση της μεμβράνης αφού στεγνώσει το ασφαλτικό γαλάκτωμα κατακόρυφα στα τοιχώματα, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται τα γειτονικά φύλλα κατά 10 cm.
• Προστασία των μεμβρανών με γεωύφασμα ή συνθετική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές.

 • Second Text:

  1. Tοιχίο σκυροδέματος.
  2. Στεγανοποιητικό ασφαλτικό φύλλο.
  3. Θερμομονωτικό υλικό απρόσβλητο
  από υγρασία.
  4. Γεωύφασμα.
  5. Αποστραγγιστικός αγωγός.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγανοποίηση οριζόντιων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση οριζόντιων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (κοινώς ασφαλτόπανα), παρέχουν πολυετή στεγανοποίηση, προστασία έναντι της υδροστατικής πίεσης και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ρηγμάτωσης του υποστρώματος λόγω καθιζήσεων. Η στεγανοποίηση πραγματοποιείται είτε στο επίπεδο των θεμελίων…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.