Στεγανοποίηση κατακόρυφων στοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες

Η εφαρμογή τους πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες με ξηρό και όχι κρύο καιρό, σε λείες επιφάνειες σκυροδέματος ή σε οπτοπλινθοδομές που έχουν καλυφθεί με επίχρισμα εξομάλυνσης. Οι μεμβράνες πρέπει να δημιουργούν ενιαία στεγανή επιφάνεια. Γι’ αυτό εφαρμόζονται συνήθως σε δύο στρώσεις αλληλοεπικαλυπτόμενων γειτονικών μεμβρανών τουλάχιστον κατά 10 cm, με τη δεύτερη μετατοπισμένη κατά το ήμισυ του πλάτους της πρώτης. H στήριξη των μεμβρανών στα άκρα τους πραγματοποιείται επιπλέον με μηχανικό τρόπο (κοχλίωση) με τη μεσολάβηση γαλβανισμένης μεταλλικής λάμας. H λάμα κατόπιν επικαλύπτεται με λουρίδα όμοιας μεμβράνης πλάτους περίπου 30 cm, η οποία επικολλάται κατά μήκος όλων των απολήξεων και στις άκρες σφραγίζεται με ασφαλτική μαστίχη. Η διαδικασία τοποθέτησης περιλαμβάνει τα εξής:
• Αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων και ξένων σωμάτων που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής: ξύλα, πρόκες, λάδια ξυλότυπου, χαρτιά, σίδερα κ.ά.
• Πλύσιμο της επιφάνειας για απομάκρυνση βρομιάς και σκόνης. Η εργασία διακόπτεται έως ότου στεγνώσει η επιφάνεια.
• Σφράγιση όλων των οπών της επιφάνειας (φωλιών σκυροδέματος, οπών) και εξομάλυνση μεγάλων ανωμαλιών με ένα επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα.
• Διαμόρφωση οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών (λουκιών) με το ίδιο υλικό.
• Προετοιμασία επιφάνειας με την εφαρμογή βερνικιού ή ασφαλτικού γαλακτώματος.
• Τοποθέτηση της μεμβράνης αφού στεγνώσει το ασφαλτικό γαλάκτωμα κατακόρυφα στα τοιχώματα, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται τα γειτονικά φύλλα κατά 10 cm.
• Προστασία των μεμβρανών με γεωύφασμα ή συνθετική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές.

 • Second Text:

  1. Tοιχίο σκυροδέματος.
  2. Στεγανοποιητικό ασφαλτικό φύλλο.
  3. Θερμομονωτικό υλικό απρόσβλητο
  από υγρασία.
  4. Γεωύφασμα.
  5. Αποστραγγιστικός αγωγός.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Προτιμώνται συνήθως αφρώδη υλικά που δεν προσβάλλονται από την υγρασία. • Συμβατικού τύπου θερμομόνωση: Eπάνω στη στέγη διαμορφώνεται σκελετός από καδρόνια, στα διάκενα του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. H…
Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Με την τοποθέτηση της μόνωσης εξωτερικά μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα δημιουργίας θερμογεφυρών και η πιθανότητα συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά η τοιχοποιία και οι σωληνώσεις ύδρευσης από…
Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.