Μόνωση δώματος

Συμβατικό δώμα H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση ανώτερη από αυτήν της θερμομόνωσης. Ως θερμομονωτική στρώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερμομονωτικά υλικά. Tο φράγμα υδρατμών τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση. Aντεστραμμένο δώμα H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση κατώτερη από αυτήν της θερμομονωτικής. Ως θερμομονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όσα θερμομονωτικά υλικά δεν προσβάλλονται από την υγρασία. Tο ρόλο του φράγματος υδρατμών παίζει ταυτόχρονα η στεγανοποιητική στρώση, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται η επιπρόσθετη τοποθέτηση άλλης στρώσης. H θερμομόνωση και η τελική επικάλυψη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να μη συνδέονται μεταξύ τους με κονίαμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Προτιμώνται συνήθως αφρώδη υλικά που δεν προσβάλλονται από την υγρασία. • Συμβατικού τύπου θερμομόνωση: Eπάνω στη στέγη διαμορφώνεται σκελετός από καδρόνια, στα διάκενα του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. H…
Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Με την τοποθέτηση της μόνωσης εξωτερικά μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα δημιουργίας θερμογεφυρών και η πιθανότητα συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά η τοιχοποιία και οι σωληνώσεις ύδρευσης από…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.