Λεπτομέρεια μόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη

Η θερμομονωτική προστασία σε μία προεξέχουσα πλάκα εξώστη αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη θερμογεφυρών. Στα σχήματα φαίνονται δύο κατασκευαστικές λύσεις. Η πρώτη αναφέρεται σε μία περίπτωση, στην οποία έχει ληφθεί πρόνοια για τις θερμογέφυρες στα όρια του εφικτού, ενώ η δεύτερη αφορά στη λύση, που συνήθως εφαρμόζεται στην πράξη. Στη λύση που προτείνεται, τα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα θερμομονώνονται με σκληρές θερμομονωτικές πλάκες και η επιφάνεια επιχρίεται με τη βοήθεια ανοξείδωτου μεταλλικού πλέγματος. Η μόνωση συνεχίζεται κάτω από το δοκάρι και έρχεται σε συνέχεια με τη μόνωση στον πυρήνα της δικέλυφης τοιχοποιίας. Επίσης τοποθετείται κάτω από το υπέρθυρο, κάτω και επάνω από την πλάκα σε απόσταση μέχρι 30 cm από τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα μπορεί να επενδυθεί με γυψοσανίδες. Επάνω από τη θερμομονωτική στρώση της άνω επιφάνειας της πλάκας κατασκευάζεται στρώση ελαφροδέματος, το οποίο παρέχει μία περιορισμένη θερμομονωτική προστασία και επάνω από αυτό εφαρμόζεται το τελικό δάπεδο με τις διάφορες στρώσεις (γαρμπιλόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, πλακίδια κτλ.). Όσον αφορά στη λύση που εφαρμόζεται στην πράξη, συνήθως δεν τοποθετείται θερμομόνωση κάτω από το δοκάρι και κάτω από το υπέρθυρο. Επίσης αμελείται η θερμομόνωση της πλάκας από επάνω και από κάτω.
Αυτά τα σημεία, εφόσον δεν μονωθούν, λαμβάνονται πλέον υπόψη, σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. ως θερμογέφυρες.

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη με περιορισμό των θερμογεφυρών.
  1. Κατωκάσι (πλάκα μαρμάρου).
  2. Μικρή μαρμάρινη πλάκα ("φιλέτο").
  3. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδια, πάχους 1,0 cm).
  4. Ακρυλική κόλλα (πάχους 0,3 cm).
  5. Στεγανοποίηση με επάλειψη (πάχους 0,3 cm)
  ή με διπλά ασφαλτικά φύλλα (συνολικού πάχους 0,7 cm).
  6. Στρώση κλίσεων (πάχους 4,0 - 6,0 cm).
  7. Φέρουσα πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  8. Εξωτερικό επίχρισμα (πάχους 1,5 - 2,0 cm).
  9. Ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα.
  10. Θερμομονωτική στρώση.
  11. Στοιχείο του κουφώματος.
  12. Θερμομονωτική στρώση.
  13. Πρέκι από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  14. Γυψοσανίδα (πάχους 1,0 cm).
  15. Θερμομονωτική στρώση (μέχρι απόσταση περίπου 30 cm από τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία).
  16. Θερμομονωτική στρώση (πάχους 4,0 - 5,0 cm) (μέχρι απόσταση περίπου 30 cm από τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία).
  17. Ελαφρόδεμα (π.χ. κισηρόδεμα, περλιτόδεμα, αφροσκυρόδεμα).
  18. Εξισωτική στρώση (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή
  τσιμεντοκονίαμα, πάχους 5,0 - 9,0 cm).
  19. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
  20. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδιο 1,0 cm ή μάρμαρο 2,0 - 3,0 cm).
  Εάν η τελική επίστρωση είναι πλακίδιο, αντί του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης
  μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ακρυλικής βάσης, πάχους 0,3 cm.

  Β. Λεπτομέρεια θερμομόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη στα όρια του εφικτού (με θερμογέφυρες).
  1. Κατωκάσι (πλάκα μαρμάρου)
  2. Μικρή μαρμάρινη πλάκα ("φιλέτο").
  3. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδια, πάχους 1,0 cm).
  4. Ακρυλική κόλλα (πάχους 0,3 cm).
  5. Στεγανοποίηση με επάλειψη (πάχους 0,3 cm)
  ή με διπλά ασφαλτικά φύλλα (πάχους 0,7 cm).
  6. Στρώση κλίσεων (πάχους 4,0 - 6,0 cm).
  7. Φέρουσα πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  8. Εξωτερικό επίχρισμα (πάχους 1,5 - 2,0 cm).
  9. Ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα.
  10. Θερμομονωτική στρώση.
  11. Στοιχείο του κουφώματος.
  12. Πρέκι από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  13. Οροφοκονίαμα (επίχρισμα πάχους 1,5 - 2,0 cm).
  14. Ελαφρόδεμα (π.χ. κισηρόδεμα, περλιτόδεμα, αφροσκυρόδεμα).
  15. Εξισωτική στρώση
  (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα, πάχους 5,0 - 9,0 cm).
  16. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
  17. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδια 1,0 cm ή μάρμαρο 2,0 - 3,0 cm).
  Εάν η τελική επίστρωση είναι πλακίδιο, αντί του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης
  μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ακρυλικής βάσης, πάχους 0,3 cm.
   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση στο πρέκι

Θερμομόνωση στο πρέκι

Το πρέκι λειτουργεί ως οριζόντιο δοκάρι στήριξης της τοιχοποιίας επάνω από τα ανοίγματα και πακτώνεται στα δύο άκρα του μέσα στην τοιχοποιία. Παλαιότερα, ως υλικά κατασκευής του χρησιμοποιούνταν το ξύλο…
Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατά την κατακόρυφη τοποθέτηση πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό εγκαθίστανται σε πρώτο στάδιο τα ειδικά τεμάχια στήριξης στη βάση της κατασκευής, οι εσωτερικές γωνίες και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά στοιχεία ανάλογα…
Συναρμογή θερμομονωτικών πετασμάτων με κούφωμα (πρέκι – ποδιά) σε μεταλλικό σκελετό

Συναρμογή θερμομονωτικών πετασμάτων με κούφωμα (πρέκι – ποδιά) σε μεταλλικό σκελετό

Τα σύνθετα θερμομονωτικά πετάσματα αποτελούν ένα σύστημα πλήρωσης όψεων κτιρίων με μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Κατά το σχεδιασμό των σημείων συναρμογής των πετασμάτων με ανοίγματα της όψης (παράθυρα ή θύρες) πρέπει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.