Θερμομόνωση υπόγειου θερμαινόμενου χώρου

Συνήθης κατασκευαστική λύση είναι η διαμόρφωση στραγγιστηρίου με λιθορριπή περιμετρικά του κτιρίου. Επίσης περιμετρικά του κτιρίου μπορεί να κατασκευαστεί λιθόστρωτο πάχους 15 - 25 cm, ανάλογα με την έκταση της επιφάνειας, ή να διαμορφωθεί πεζοδρόμιο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με επίστρωση πλακών πεζοδρομίου. Η στεγανοποίηση των περιμετρικών τοίχων του υπογείου είναι σκόπιμο να γίνεται με στεγανοποιητικά φύλλα (ασφαλτόπανα). Το δομικό στοιχείο, εφόσον θερμομονωθεί εξωτερικά, οφείλει να προστατευθεί με θερμομονωτικό υλικό, απρόσβλητο από την υγρασία. Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η τοποθέτηση πλακών θερμομονωτικού υλικού σε επαφή με τη στεγανοποιητική στρώση. Το θερμομονωτικό υλικό συνήθως δεν χρειάζεται να συγκρατηθεί με μηχανικό ή άλλο τρόπο, διότι πιέζεται επάνω στο δομικό στοιχείο από τις επιχωματώσεις που θα ακολουθήσουν. Αν, ωστόσο, επιλεγεί και άλλη μέθοδος συγκράτησής του, θα πρέπει να μην τραυματίσει τη στεγανοποιητική στρώση. Οι θερμομονωτικές πλάκες κατόπιν θα προστατευθούν με γεωύφασμα και το σκάμμα θα συμπληρωθεί με λιθορριπή που θα αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού και την ενδεχόμενη πρόκληση φθορών από υγρασία εδάφους.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση στο πρέκι

Θερμομόνωση στο πρέκι

Το πρέκι λειτουργεί ως οριζόντιο δοκάρι στήριξης της τοιχοποιίας επάνω από τα ανοίγματα και πακτώνεται στα δύο άκρα του μέσα στην τοιχοποιία. Παλαιότερα, ως υλικά κατασκευής του χρησιμοποιούνταν το ξύλο…
Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

H λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιείται τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νέες κατασκευές. Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - επιχρίσματος περιλαμβάνουν σύνολα υλικών με απόλυτη μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία,…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.