Θερμομόνωση υπόγειου θερμαινόμενου χώρου

Συνήθης κατασκευαστική λύση είναι η διαμόρφωση στραγγιστηρίου με λιθορριπή περιμετρικά του κτιρίου. Επίσης περιμετρικά του κτιρίου μπορεί να κατασκευαστεί λιθόστρωτο πάχους 15 - 25 cm, ανάλογα με την έκταση της επιφάνειας, ή να διαμορφωθεί πεζοδρόμιο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με επίστρωση πλακών πεζοδρομίου. Η στεγανοποίηση των περιμετρικών τοίχων του υπογείου είναι σκόπιμο να γίνεται με στεγανοποιητικά φύλλα (ασφαλτόπανα). Το δομικό στοιχείο, εφόσον θερμομονωθεί εξωτερικά, οφείλει να προστατευθεί με θερμομονωτικό υλικό, απρόσβλητο από την υγρασία. Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η τοποθέτηση πλακών θερμομονωτικού υλικού σε επαφή με τη στεγανοποιητική στρώση. Το θερμομονωτικό υλικό συνήθως δεν χρειάζεται να συγκρατηθεί με μηχανικό ή άλλο τρόπο, διότι πιέζεται επάνω στο δομικό στοιχείο από τις επιχωματώσεις που θα ακολουθήσουν. Αν, ωστόσο, επιλεγεί και άλλη μέθοδος συγκράτησής του, θα πρέπει να μην τραυματίσει τη στεγανοποιητική στρώση. Οι θερμομονωτικές πλάκες κατόπιν θα προστατευθούν με γεωύφασμα και το σκάμμα θα συμπληρωθεί με λιθορριπή που θα αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού και την ενδεχόμενη πρόκληση φθορών από υγρασία εδάφους.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Θερμομόνωση τοιχοποιίας

• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά (θερμοπρόσοψη).Eφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές και ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών. Με τη μέθοδο της θερμοπρόσοψης η εξωτερική όψη του κτιρίου επενδύεται…
Αναδρομική εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Αναδρομική εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Η τοποθέτηση εσωτερικής μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια αποτελεί μία μέθοδο περιορισμού των θερμικών ενεργειακών απωλειών ενός κτιρίου από το κέλυφός του. Είναι μία σχετικά μικρού κόστους λύση και δεν επηρεάζει…
Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Η δικέλυφη τοιχοποιία με θερμομόνωση στον πυρήνα εκμεταλλεύεται μέρος μόνο της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου (αυτήν του εσωτερικού κελύφους). Για την επίτευξη καλής αντισεισμικής συμπεριφοράς χρειάζεται η επαρκής σύνδεση των…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.