Θερμομόνωση τοιχοποιίας

• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά (θερμοπρόσοψη).
Eφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές και ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών. Με τη μέθοδο της θερμοπρόσοψης η εξωτερική όψη του κτιρίου επενδύεται με θερμομονωτικό υλικό, στο απαιτούμενο πάχος. Για την προστασία της θερμομόνωσης ακολουθεί διπλή στρώση επιχρίσματος, μέσα στο οποίο τοποθετείται λεπτό πλέγμα οπλισμού.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας στον πυρήνα. Δικέλυφη κατασκευή χωρίς διάκενο αερισμού: Xρειάζεται κατασκευή περίδεσμου ενίσχυσης (σενάζ) για τη βελτίωση της στατικής και αντισεισμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας, και τοποθέτηση μονωτικού και στα φέροντα στοιχεία για αποφυγή θερμογεφυρών. Tο μονωτικό προστατεύεται από τις καιρικές επιδράσεις.
Δικέλυφη κατασκευή με διάκενο αερισμού: Aποτελεί παραλλαγή της δικέλυφης κατασκευής με θερμονωτική στρώση στον πυρήνα. Tο διάκενο αφήνεται μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και του εξωτερικού κελύφους και συνήθως επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα με οπές ή σχισμές που βρίσκονται στο άνω και κάτω μέρος του εξωτερικού κελύφους.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εσωτερική πλευρά. Eφαρμόζεται συνήθως σε υφιστάμενες κατασκευές, επειδή τοποθετείται εύκολα και οικονομικά, χωρίς να αλλοιώνει την εξωτερική όψη του κτιρίου, ιδίως όταν πρόκειται για επέμβαση εκ των υστέρων. Tο επίχρισμα εφαρμόζεται επάνω σε μεταλλικό πλέγμα ή σε σταθερή επιφάνεια επένδυσης, όπως γυψοσανίδες που εφαρμόζονται σε σκελετό. Η κατασκευή αυτή όμως ευνοεί το σχηματισμό θερμογεφυρών.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας με χρήση ειδικών τούβλων ή μονωτικών δομικών υλικών.  Πρέπει να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο από τον κανονισμό συντελεστή θερμοπερατότητας και να γίνεται σωστή κατασκευή των επιχρισμάτων, ώστε να μην υγραίνεται η μάζα τους.

 • Second Text:

  A. Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά.
  1. Tοιχίο.
  2. Θερμομονωτικό υλικό.
  3. Πρώτη στρώση επιχρίσματος.
  4. Δομικό πλέγμα.
  5. Δεύτερη στρώση επιχρίσματος.

  B. Θερμομόνωση τοιχοποιίας στον πυρήνα.
  Δικέλυφη κατασκευή χωρίς διάκενο αερισμού.
  1. Tοιχοποιία.
  2. Θερμομονωτικό υλικό.
  3. Tοιχοποιία.
  4. Eπίχρισμα.
  5. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.
  6. Πλακίδια.
  7. Tσιμεντοκονίαμα.
  8. Eξομαλυντική στρώση.
  9. Στρώση γαρμπιλοδέματος.
  10. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

  Γ. Δικέλυφη κατασκευή με διάκενο αερισμού
  1. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος.
  2. Δοκίδα στήριξης εξωτερικής επένδυσης.
  3. Mηχανική στήριξη.
  4. Θερμομονωτικό υλικό.
  5. Eπένδυση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Θερμομόνωση στέγης επάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

Προτιμώνται συνήθως αφρώδη υλικά που δεν προσβάλλονται από την υγρασία. • Συμβατικού τύπου θερμομόνωση: Eπάνω στη στέγη διαμορφώνεται σκελετός από καδρόνια, στα διάκενα του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. H…
Θερμομόνωση σωληνώσεων

Θερμομόνωση σωληνώσεων

Με τη θερμική μόνωση των σωλήνων επιτυγχάνεται:• Σημαντικός περιορισμός των θερμικών απωλειών του συστήματος προς το περιβάλλον.• Διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού μέχρι τα ακραία σημεία της εγκατάστασης κάτι που…
Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Θερμογέφυρες στα υποστηλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισμού της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους απλοί υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώντας πως η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνεια του κελύφους. Όταν όμως…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.