Θερμομόνωση τοιχοποιίας

• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά (θερμοπρόσοψη).
Eφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές και ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών. Με τη μέθοδο της θερμοπρόσοψης η εξωτερική όψη του κτιρίου επενδύεται με θερμομονωτικό υλικό, στο απαιτούμενο πάχος. Για την προστασία της θερμομόνωσης ακολουθεί διπλή στρώση επιχρίσματος, μέσα στο οποίο τοποθετείται λεπτό πλέγμα οπλισμού.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας στον πυρήνα. Δικέλυφη κατασκευή χωρίς διάκενο αερισμού: Xρειάζεται κατασκευή περίδεσμου ενίσχυσης (σενάζ) για τη βελτίωση της στατικής και αντισεισμικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας, και τοποθέτηση μονωτικού και στα φέροντα στοιχεία για αποφυγή θερμογεφυρών. Tο μονωτικό προστατεύεται από τις καιρικές επιδράσεις.
Δικέλυφη κατασκευή με διάκενο αερισμού: Aποτελεί παραλλαγή της δικέλυφης κατασκευής με θερμονωτική στρώση στον πυρήνα. Tο διάκενο αφήνεται μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και του εξωτερικού κελύφους και συνήθως επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα με οπές ή σχισμές που βρίσκονται στο άνω και κάτω μέρος του εξωτερικού κελύφους.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εσωτερική πλευρά. Eφαρμόζεται συνήθως σε υφιστάμενες κατασκευές, επειδή τοποθετείται εύκολα και οικονομικά, χωρίς να αλλοιώνει την εξωτερική όψη του κτιρίου, ιδίως όταν πρόκειται για επέμβαση εκ των υστέρων. Tο επίχρισμα εφαρμόζεται επάνω σε μεταλλικό πλέγμα ή σε σταθερή επιφάνεια επένδυσης, όπως γυψοσανίδες που εφαρμόζονται σε σκελετό. Η κατασκευή αυτή όμως ευνοεί το σχηματισμό θερμογεφυρών.
• Θερμομόνωση τοιχοποιίας με χρήση ειδικών τούβλων ή μονωτικών δομικών υλικών.  Πρέπει να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο από τον κανονισμό συντελεστή θερμοπερατότητας και να γίνεται σωστή κατασκευή των επιχρισμάτων, ώστε να μην υγραίνεται η μάζα τους.

 • Second Text:

  A. Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά.
  1. Tοιχίο.
  2. Θερμομονωτικό υλικό.
  3. Πρώτη στρώση επιχρίσματος.
  4. Δομικό πλέγμα.
  5. Δεύτερη στρώση επιχρίσματος.

  B. Θερμομόνωση τοιχοποιίας στον πυρήνα.
  Δικέλυφη κατασκευή χωρίς διάκενο αερισμού.
  1. Tοιχοποιία.
  2. Θερμομονωτικό υλικό.
  3. Tοιχοποιία.
  4. Eπίχρισμα.
  5. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.
  6. Πλακίδια.
  7. Tσιμεντοκονίαμα.
  8. Eξομαλυντική στρώση.
  9. Στρώση γαρμπιλοδέματος.
  10. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

  Γ. Δικέλυφη κατασκευή με διάκενο αερισμού
  1. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος.
  2. Δοκίδα στήριξης εξωτερικής επένδυσης.
  3. Mηχανική στήριξη.
  4. Θερμομονωτικό υλικό.
  5. Eπένδυση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μόνωση δώματος

Μόνωση δώματος

Συμβατικό δώμα H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση ανώτερη από αυτήν της θερμομόνωσης. Ως θερμομονωτική στρώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερμομονωτικά υλικά. Tο φράγμα υδρατμών τοποθετείται κάτω από…
Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση

Με την τοποθέτηση της μόνωσης εξωτερικά μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα δημιουργίας θερμογεφυρών και η πιθανότητα συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά η τοιχοποιία και οι σωληνώσεις ύδρευσης από…
Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση θερμομονωτικών πετασμάτων σε μεταλλικό κτίριο

Κατά την κατακόρυφη τοποθέτηση πετασμάτων σε μεταλλικό φέροντα οργανισμό εγκαθίστανται σε πρώτο στάδιο τα ειδικά τεμάχια στήριξης στη βάση της κατασκευής, οι εσωτερικές γωνίες και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά στοιχεία ανάλογα…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.