Θερμομόνωση στο πρέκι

Το πρέκι λειτουργεί ως οριζόντιο δοκάρι στήριξης της τοιχοποιίας επάνω από τα ανοίγματα και πακτώνεται στα δύο άκρα του μέσα στην τοιχοποιία. Παλαιότερα, ως υλικά κατασκευής του χρησιμοποιούνταν το ξύλο και η πέτρα, ενώ σήμερα τα πρέκια κατασκευάζονται από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ή από χάλυβα διατομής Π. Όσον αφορά στα πρέκια από οπλισμένο σκυρόδεμα, το ύψος τους διαμορφώνεται ως ακέραιο πολλαπλάσιο του ύψους των τούβλων, ώστε να διευκολύνεται το κτίσιμο του τοίχου, ενώ το πάχος της διατομής τους πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το πάχος του τοίχου. Για την επιτυχή επίχριση της τοιχοποιίας στην περιοχή που βρίσκεται το πρέκι συνιστάται η τοποθέτηση μεταλλικού ή συνθετικού πλέγματος που καλύπτει όλη την επιφάνεια επάνω και γύρω από το πρέκι.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μόνωση δώματος

Μόνωση δώματος

Συμβατικό δώμα H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση ανώτερη από αυτήν της θερμομόνωσης. Ως θερμομονωτική στρώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερμομονωτικά υλικά. Tο φράγμα υδρατμών τοποθετείται κάτω από…
Απόληξη εγκιβωτισμένης στέγης

Απόληξη εγκιβωτισμένης στέγης

Η απορροή του νερού της βροχής και κατά συνέπεια η αποφυγή σχηματισμου περιοχών συσσώρευσης τους αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού μιας στέγης. Το ελαφροσκυρόδεμα ανάμεσα από την στεγανοποιητική στρώση και τη…
Λεπτομέρεια μόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη

Λεπτομέρεια μόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη

Η θερμομονωτική προστασία σε μία προεξέχουσα πλάκα εξώστη αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη θερμογεφυρών. Στα σχήματα φαίνονται δύο κατασκευαστικές λύσεις. Η πρώτη…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.