Θερμομόνωση πλάκας ισογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης στο δάπεδο του ισογείου, μπορεί να γίνει είτε στην οροφή του υπογείου από κάτω (κρύα επιφάνεια) είτε επάνω στο δάπεδο του ισογείου (θερμή επιφάνεια).
Η πρώτη λύση είναι η συνηθέστερη με την προϋπόθεση ότι το ελεύθερο ύψος που απομένει στο υπόγειο είναι αρκετό και ότι δεν υπάρχουν στην οροφή τοποθετημένες ηλεκτρομηχανολογικές ή άλλες εγκαταστάσεις, που εμποδίζουν την τοποθέτηση της μόνωσης. Στην περίπτωση που η θερμομόνωση τοποθετείται στην οροφή του υπογείου χρειάζεται η στήριξή της με μηχανικά μέσα και δεν αρκεί μόνον η επικόλλησή της.
Η τοποθέτηση μόνωσης επάνω από την πλάκα ισογείου αποτελεί μία λύση, η οποία χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η πλάκα πατά επάνω στο έδαφος (σε εκ των υστέρων θερμική προστασία) ή όταν συνδυάζεται με την τοποθέτηση ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης.

 • Second Text:

  Α. Θερμομόνωση πλάκας ισογείου κάτω από μη θερμαινόμενο υπόγειο.
  1. Βότσαλα με στρογγυλεμένα άκρα.
  2. Προστατευτική στρώση στεγανοποίησης.
  3. Στεγανοποίηση (π.χ. διπλή ασφαλτική μεμβράνη, πάχους 0,3 mm x 2).
  4. Τσιμεντοκονίαμα (πάχους 2,5 cm).
  5. Ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα.
  6. Σκληρές θερμομονωτικές πλάκες.
  7. Οπτόπλινθοι (π.χ. πάχους 7,5 ή 9,0 cm).
  8. Θερμομονωτική στρώση.
  9. Εσωτερικό επίχρισμα
  (π.χ. ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, πάχους 2,0 cm).
  10. Γυψοσανίδα (πάχους 1,0 cm).
  11. Θερμομονωτική στρώση.
  12. Φέρον στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.
  13. Εξισωτική στρώση (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα
  ή τσιμεντοκονίαμα, πάχους 5,0 - 9,0 cm).
  14. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
  15. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδιο, 1,0 cm ή μάρμαρο
  2,0 - 3,0 cm). Εάν η τελική επίστρωση είναι πλακίδιο,
  αντί του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης
  μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ακρυλικής βάσης πάχους 0,3 cm.
  16. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.

  Β. Θερμομόνωση πλάκας ισογείου που πατά επάνω στο έδαφος
  με αναδρομική στεγανοποιητική και θερμομονωτική προστασία.
  1. Στεγανοποίηση (π.χ. διπλή ασφαλτική μεμβράνη, πάχους 0,3 cm).
  2. Προστατευτική στρώση στεγανοποίησης.
  3. Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  4. Εξισωτική στρώση (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα).
  5. Στεγανοποιητικά φύλλα.
  6. Θερμομονωτική στρώση (πάχους τουλάχιστον 4 cm).
  7. Γαρμπιλόδεμα, ελαφρώς οπλισμένο.
  8. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
  Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδιο 1,0 cm ή μάρμαρο 2,0 - 3,0 cm).
  Εάν η τελική επίστρωση είναι πλακίδιο, αντί του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης
  μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ακρυλικής βάσης πάχους 0,3 cm.
   

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαμόρφωση δώματος στη συναρμογή με το στηθαίο

Διαμόρφωση δώματος στη συναρμογή με το στηθαίο

Tα ασφαλτικά φύλλα δεν τερματίζουν στο άκρο της οριζόντιας επιφάνειας, αλλά γυρίζουν στο στηθαίο, διαμορφώνοντας αμβλεία γωνία με την οριζόντια επιφάνεια και επικαλύπτουν το στηθαίο ή φτάνουν τουλάχιστον μέχρι ύψος…
Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Θερμομόνωση τοιχοποιίας

• Θερμομόνωση τοιχοποιίας από την εξωτερική πλευρά (θερμοπρόσοψη).Eφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές και ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών. Με τη μέθοδο της θερμοπρόσοψης η εξωτερική όψη του κτιρίου επενδύεται…
Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτόπλινθους

Η δικέλυφη τοιχοποιία με θερμομόνωση στον πυρήνα εκμεταλλεύεται μέρος μόνο της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου (αυτήν του εσωτερικού κελύφους). Για την επίτευξη καλής αντισεισμικής συμπεριφοράς χρειάζεται η επαρκής σύνδεση των…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.