Απόληξη εγκιβωτισμένης στέγης

Η απορροή του νερού της βροχής και κατά συνέπεια η αποφυγή σχηματισμου περιοχών συσσώρευσης τους αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού μιας στέγης. Το ελαφροσκυρόδεμα ανάμεσα από την στεγανοποιητική στρώση και τη θερμομόνωση τοποθετείται για να μπορέσει να σταθεί η στεγανοποίηση. Προκειμένου να προστατεύονται οι εξωτερικές τοιχοποιίες απο την αναπήδηση του νερού της βροχής επιβάλλεται η ανασήκωση της στεγανοποιητικής στρώσης επί του κατακόρυφου δομικού στοιχείου. Όσον αφορά στα στηθαία, συνιστάται επίσης η ανασήκωση της στεγανοποιητικής στρώσης μέχρι τη στέψη, δηλαδή να "γυρίζει" επάνω από τη στέψη του στηθαίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λεπτομέρεια μόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη

Λεπτομέρεια μόνωσης σε προεξέχουσα πλάκα εξώστη

Η θερμομονωτική προστασία σε μία προεξέχουσα πλάκα εξώστη αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη θερμογεφυρών. Στα σχήματα φαίνονται δύο κατασκευαστικές λύσεις. Η πρώτη…
Αναδρομική εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Αναδρομική εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Η τοποθέτηση εσωτερικής μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια αποτελεί μία μέθοδο περιορισμού των θερμικών ενεργειακών απωλειών ενός κτιρίου από το κέλυφός του. Είναι μία σχετικά μικρού κόστους λύση και δεν επηρεάζει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.