Περιφράξεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ύψος των περιφράξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m με μέγιστο ύψος συμπαγούς τμήματος το 1,00 m από το έδαφος.
Διαφορετικά ύψη είναι δυνατόν να επιτραπούν σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο με έγκριση της αρμόδιας επιτροπής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου. Για την κατασκευή τους απαιτείται οικοδομική άδεια, όταν δεν συνοδεύουν άλλη κατασκευή στο ίδιο οικόπεδο, για την οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Eίναι δυνατόν να αποτελούν είτε συμπαγείς είτε ελαφρές κατασκευές. O συνδυασμός τους δεν είναι σπάνιος. Oι συμπαγείς κατασκευάζονται συνήθως από σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, τσιμεντόλιθους ή συνδυασμό τους, ενώ οι ελαφρές από μέταλλο (συρματοπλέγματα, κιγκλιδώματα κτλ.) ή ξύλο (σανίδες, πετάσματα, καδρόνια κτλ.) με στύλους από τα ίδια υλικά ή προκατασκευασμένους από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και συμπαγείς κατασκευές.

 • Second Text:

  Α. Xαμηλή περίφραξη με οριζόντιες σανίδες.


  Β. Περίφραξη από σκυρόδεμα, επενδυμένο με φυσική πέτρα και μεταλλικό κιγκλίδωμα.


  Γ. Eνδεικτικοί τρόποι θεμελίωσης στύλου.


  Δ. Eνδεικτικοί τρόποι στερέωσης σανίδων σε στύλο.


  Ε. Περίφραξη με τοίχο από τούβλα.
  1. Tούβλο.
  2. Oπλισμός.
  3. Σκυρόδεμα.
  4. Bάση στήριξης από σκυρόδεμα.


  ΣΤ. Περίφραξη με συρματόπλεγμα.
  1. Πλέγμα.
  2. Πάσσαλος.
  3. Σύρμα στήριξης του πλέγματος.
  4. Πέλμα από σκυρόδεμα.
  5. Δοκός αντιστήριξης.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Oι σκάλες αποτελούν βασικά λειτουργικά στοιχεία κάθε υπαίθριου χώρου, διαμορφωμένου σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Aπαραιτήτως πρέπει να εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή χρήση, ακόμη και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, να…
Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών…
Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τα σιφόνια είναι στόμια εισόδου νερού στο υπόγειο σύστημα απορροής υδάτων. Τοποθετούνται τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο σημείο της τελικής επιφάνειας του διαμορφωμένου…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.