Κτίρια nzeb από το 2022

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υιοθέτησε τις προτάσεις των μηχανικών, ώστε να μην ισχύσει από φέτος η υποχρέωση να κατασκευάζονται όλα τα νέα κτίρια με προδιαγραφές ενεργειακής κατηγορίας Α και Α+. Γι’ αυτό το λόγο το υπουργείο συνυπέγραψε με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο τη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου, που δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) αναφορικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν την τροποποίηση των τεχνικών οδηγιών Τ.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Έτσι, οι οικοδομικές άδειες, που εκδόθηκαν το 2019, θα ακολουθήσουν τις προϊσχύουσες διατάξεις, δηλαδή θα μπορούν να εφαρμόζονται με ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής κλάσης Β. Για όσες άδειες αναμένεται να εκδοθούν το 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) για ενεργειακή κατηγορία Β+. Ωστόσο, από την 1η Ιουνίου 2021 και εφεξής, η Μ.Ε.Α. για νέα κτίρια θα πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην ενεργειακή κατηγορία Α.
Σύμφωνα με το Υ.Π.Εν., στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να δοθεί στον κατασκευαστικό κλάδο η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε από το 2022 τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Παράλληλα, με ευθύνη του Τ.Ε.Ε., έως το τέλος του έτους επικαιροποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκλιματικά, φωτοτεχνία, θέρμανση, κλιματισμό και αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον Κ.Εν.Α.Κ.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.