Βήματα προς την κατάργηση του λιγνίτη

Η ενεργειακή μετάβαση σε μορφές καθαρής ενέργειας αποτελεί μία αναγκαιότητα που απορρέει από την αναγνώριση του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας, που προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τη Συμφωνία των Παρισίων του 2015. Σκοπός της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» είναι να στηριχθούν οι περιοχές άνθρακα με κοινωνικά δίκαιους όρους, με έμφαση στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το ζήτημα διαθέτει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία πρέπει να μεταβεί σε μια μεταλιγνιτική εποχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι ΑΠΕ θα κατέχουν πολύ μεγάλο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα και θα δοθεί έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Παρόλ’ αυτά, όπως αποδεικνύεται από ανάλογες προσπάθειες άλλων χωρών και περιφερειών, που επιχείρησαν να αλλάξουν το δικό τους παραγωγικό σύστημα, πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, που απαιτεί ένα καλά μελετημένο συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο. Θετικό στοιχείο αποτελεί η συνειδητοποίηση του ζητήματος της μετάβασης από όλους σχεδόν τους φορείς και τους πολίτες.
Στο Βαλκανικό Συνέδριο για την Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση, που διεξήχθη στην Κοζάνη από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και έργα, άλλες ώριμες και έτοιμες προς υλοποίηση και άλλες σε ερευνητικό στάδιο. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα της ήδη αναληφθείσας πρωτοβουλίας “Coal Regions in Transition Platform”· μιας πρωτοβουλίας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ενεργειακών δήμων, με τη συμβολή των πανεπιστημιακών – ερευνητικών και αναπτυξιακών φορέων της περιοχής και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας παρέχεται τεχνική υποστήριξη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.