Έκδοση για την αρχιτεκτονική των καπναποθηκών της Θεσσαλονίκης

Το βιβλίο της Σοφίας Γκουβούση, δρ. αρχιτέκτονα μηχανικού Α.Π.Θ., και του Σπύρου Ταβλίκου, αρχιτέκτονα μηχανικού Α.Π.Θ., αποσκοπεί να ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη, αναφορικά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά του καπνού στον 20ο αιώνα. Η έκδοση παρουσιάζει τα 88 κτίρια καπναποθηκών της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα 56 υφίστανται έως σήμερα.
Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε κατά τον 20ο αιώνα ένα από τα σημαντικότερα καπνεμπορικά κέντρα της Ελλάδας, με την εμπορία και επεξεργασία φύλλων καπνού να αποτελεί έναν από τους πιο παλαιούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας της. Παρόλο που τα κτίρια των καπναποθηκών διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που τα περιέβαλλαν, αποτελώντας σήμερα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης, η σημερινή τους κατάσταση φανερώνει τη δυσκολία συντήρησης και αξιοποίησής τους.
Η παρούσα μελέτη είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης, συστηματικής και συντονισμένης έρευνας με αντικείμενο τον εντοπισμό, την καταγραφή και την ανάλυση – τεκμηρίωση των καπναποθηκών, που ανεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Η έκδοση υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού (ΠΣΒΜΕΕΚ), ο οποίος από την αρχή επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για το αντικείμενο και συγκεκριμένα για τα υπό μελέτη βιομηχανικά κτίρια γεμάτα μνήμες από την καπνεργατική δραστηριότητα, που στεγαζόταν στο εσωτερικό τους, διατηρώντας την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος.
Η ανάλυση της χωροθέτησης, της μορφολογίας και του τρόπου κατασκευής τους, συναρτήσει του χρόνου ανέγερσής τους, επεξηγεί τις ιδιαιτερότητες του μοντέλου ανάπτυξης που διαθέτουν, και τεκμηριώνει την αρχιτεκτονική τους υπόσταση και το ρόλο τους στη διαμόρφωση του περιαστικού τοπίου της πόλης. Η σημερινή τους κατάσταση αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της επανάχρησής τους, που τίθεται ταυτόχρονα σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο, δεδομένης της μοναδικής συγκέντρωσης των κτιρίων σε επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.facebook.com/kapnapothikes

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.